VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog even en dan komt het hoge woord eruit. Hoeveel overtollig kapitaal denkt ABN Amro aan beleggers uit te keren? De bank heeft behoorlijke kapitaalbuffers en dat schept ruimte voor het inkopen van eigen aandelen en mogelijk meer dividend.

Beleggers kunnen woensdag februari 2022 in hun agenda’s omcirkelen. Dat is het moment dat bestuursvoorzitter Robert Swaak van ABN Amro het resultaat van maandenlang overleg met de Europese Centrale Bank (ECB) en de Nederlandse Staat met beleggers zal delen 

Het draait allemaal om de vraag hoeveel kapitaal ABN Amro kan laten terugvloeien naar haar aandeelhouders. In navolging van bijvoorbeeld de Franse bank BNP Paribas en ING wil ook ABN Amro in het rijtje komen van financiële instellingen die beleggers willen charmeren met beloftes voor lucratieve dividenden en inkoopprogramma’s.  

Ruim een miljard  
Hoe is het gesteld met de buffers van de bank? Bij de onlangs gepresenteerde kwartaalcijfers bleek dat de zogeheten kernkapitaalratio van ABN Amro 16 procent is. Dit is de ratio volgens de laatste Basel IV-richtlijnen waar banken volgens de laatste berichten over circa twee jaar aan moeten gaan voldoen. Zij moeten volgens die normen meer kapitaal voor verstrekte hypotheken en leningen achter de hand houden dan voorheen, omdat de beoordeling van risico’s strenger wordt.  


Bron: kwartaalrapportages ABN Amro. Risico-gewogen activa in miljoenen euro (linkeras). Kernkapitaalratio en drempel in procenten (rechteras). 

Voor iedere 100 euro aan risico gewogen activa die ABN Amro op de balans heeft, had zij dus een kapitaalbuffer van bijna 16 euro. De bank heeft voor zichzelf een ondergrens voor aandeleninkoop gesteld van 15 procent. Het verschil kan, in ieder geval in theorie, beschikbaar komen voor een uitkering.  

Uitgaande van de naar risico gewogen bezittingen van circa 110 miljard euro kan Swaak ruim één miljard euro aan kapitaal vrijmaken. Op een huidige beurswaarde van 12,5 miljard euro betekent dat een rendement voor aandeelhouders van acht procent. De toezichthouder eist overigens een minimale bufferratio van 13 procent. Als we dit als ondergrens hanteren, zou zelfs drie keer zoveel kunnen worden uitgekeerd.  

Staat doorslaggevend  
In de overlegrondes die Swaak houdt, zal de ECB voor ABN Amro vermoedelijk een niet al te moeilijke horde meer zijn. De belangrijkste vraag is misschien wel hoe de Nederlandse Staat, die nog altijd 56 procent van de aandelen heeft, aankijkt tegen plannen om kapitaal uit te keren 

Het is altijd de bedoeling geweest om het staatsbelang in ABN Amro af te bouwen. Bij een aandeleninkoop van de bank zou de Staat dan aandelen moeten verkopen. 

Het is echter de vraag of demissionair minister Hoekstra van Financiën hiertoe bereid is. Als ABN Amro inkoopt tegen een beurskoers rond het huidige niveau (13 euro), dan zou de Staat aandelen tegen een lagere koers verkopen dan bij eerdere verkoopmomenten, bijvoorbeeld bij de beursgang zes jaar geleden (tegen 17,75 euro). Ook zal Hoekstra de publieke opinie rond een aandeleninkoop laten meewegen. 

Opgeheven   
Sinds begin vorige maand is de rem op de uitkeringspolitiek van Europese banken grotendeels opgeheven. ABN Amro keerde in oktober alsnog 68 eurocent per aandeel uit die ze al begin vorig jaar uit de winst van 2019 had willen betalen. Maar toen kwam corona.  

Toch predikt de ECB nog wel voorzichtigheid als bestuurders nadenken over dividenden of een aandeleninkoop. Zo moet het verdienvermogen van de bank een uitkering toestaan. Ook waakt de toezichthouder voor onderschatting van de gevolgen van de pandemie op de langere termijn. Het is niet denkbeeldig dat er nog kredietverliezen ontstaan zodra overheden hun steunpakketten voor bedrijven beëindigen. Met alle mogelijke gevolgen van dien voor de buffers van banken.  

De Europese Centrale Bank drong er vlak na het uitbreken van de pandemie, in maart vorig jaar, op aan om geen dividend uitkeren. Ook het inkopen van aandelen zag de ECB niet zitten. Door winsten binnen de bank te houden, konden financiële instellingen de destijds verwachte hoge kredietverliezen opvangen, zo klonk het vanuit Frankfurt. Bovendien zag de toezichthouder liever dat de beschikbare kapitaalbuffers gebruikt zouden worden om huishoudens en bedrijven te ondersteunen met nieuwe leningen.  

‘Voldoende schaal’  
Bij de presentatie van de jaarcijfers op 9 februari zal Swaak zijn plannen presenteren. Aandeelhouders ABN Amro kunnen wel wat goed nieuws gebruiken. De bank noteert op de beurs nog altijd fors onder de introductiekoers van zes jaar geleden. Echte groei lijkt er bovendien de komende jaren niet in te zitten.  

ABN Amro is inmiddels grotendeels afhankelijk van thuismarkt Nederland met hypotheken en bedrijfsleningen. Daarnaast zit het met vermogensbeheer (private banking) voor vermogende klanten in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Kleinere overnames, waarbij Swaak vooral het private banking segment in het vizier heeft, staan al jaren op de agenda. Maar de ideale kandidaat is nog niet gevonden.  

In een bijzondere aandeelhoudersvergadering afgelopen week herkende Swaak zich overigens niet in het beeld dat ABN Amro inmiddels te klein zou zijn geworden. Volgens hem is kritische massa in bankieren wel ‘ongelooflijk belangrijk’. ‘En we hebben voldoende schaal. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om te groeien’, aldus Swaak. Als zich mogelijkheden voordoen voor overnames in Nederland en Noordwest-Europa dan ‘kijken we daarnaar’.  

Op de beurs zijn beleggers op dit moment bereid om voor iedere euro aan eigen vermogen die ABN Amro in de boeken heeft staan ongeveer 57 eurocent te betalen. Door deze onderwaardering kan het inkopen van eigen aandelen interessant zijn. Bij een door de bank voorgeschoteld rendement op eigen vermogen (ROE) van acht procent in 2024 kan dat aantrekkelijke rendementen opleveren. Over ruim twee maanden moet het verlossende woord van Swaak komen.  

 
Gerelateerde artikelen