VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Industrieconcern Aalberts gaat zich de komende jaren concentreren op vier technologiemarkten, met als doel de autonome omzetgroei op te schroeven naar 4 tot 6 procent per jaar. Dat kondigde het bedrijf deze week aan tijdens een beleggersdag.

Aalberts gaat zich richten op vier technologieclusters waarin het een hoog groeipotentieel ziet en waar het een duurzame impact kan hebben, zoals in installaties en systemen voor klimaatvriendelijke gebouwen en industriële niches voor onder meer de halfgeleidersector.

In de presentatie voor de capital markets day, die eigenlijk in Almere zou plaatsvinden maar vanwege corona digitaal werd afgewerkt, kwam het bedrijf met een aantal aangescherpte doelstellingen voor de komende jaren.

De belangrijkste daarvan voor beleggers waren waarschijnlijk de EBITA-marge van 16 tot 18 procent en een rendement op kapitaalinvesteringen (ROCE) van 18 tot 20 procent, waar Aalberts in de periode tot en met 2026 naar toe wil werken. Om dit te bewerkstelligen stelt Aalberts zich ten doel de omzet organisch met 4 tot 6 procent te laten groeien, waarbij de investeringen (capital expenditures) worden verhoogd tot 200 miljoen à 250 miljoen euro per jaar. De uitgaven aan innovatie stijgen naar meer dan 5 procent van de totale omzet.

De rendementsdoelstelling van 18 tot 20 procent lijkt geen aanscherping ten opzichte van het oude doel van 18 procent, maar in de nieuwe doelstelling is de impact van boekhoudregels IFRS meegenomen, waardoor niet meer met het oude doel kan worden vergeleken. Nieuwe IFRS 16-regels schrijven voor dat leases worden geactiveerd en leaseverplichtingen worden meegerekend als schuld. Dat zorgt voor een hoger geïnvesteerd kapitaal, dat namelijk bestaat uit het eigen vermogen plus de schulden op de balans. Na de correctie voor deze IFRS-regels zou het oude rendementsdoel ongeveer een procent lager liggen.

Verder was er aandacht voor de schuldpositie, gemeten via de leverage ratio. Die definieert Aalberts als de nettoschuld gedeeld door het aangepaste ebitda-resultaat. Om ruim aan de (ongewijzigde) doelstelling te kunnen blijven voldoen om de leverage ratio onder de 2,5 te houden wil Aalberts voor 250 tot 300 miljoen euro desinvesteringen doen.

Daarnaast zal het aantal locaties waar het concern actief is worden gereduceerd van 135 naar 108 in 2026. Dit kost eenmalig 50 miljoen euro, maar moet daarna 25 miljoen euro per jaar opleveren. Eventuele kleine overnames, die het bedrijf niet uitsluit, kunnen het aantal vestigingen wel weer doen oplopen.

Meer dan 70 procent van de omzet moet in 2026 bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen die Aalberts heeft geformuleerd, en het bedrijf wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn.

Beleggers reageerden donderdag niet heel positief op de berichten van het industriebedrijf. Het aandeel verloor bijna 1,5 procent, op een overigens ook somber gestemd Damrak. Analisten (bron: Bloomberg) zijn redelijk positief over Aalberts (3 keer kopen, 3 keer houden), maar doordat het aandeel er recent goed bij lag is het gemiddelde koersdoel al bijna bereikt. Naar verwachting loopt de winst per aandeel de komende jaren op tot ruim boven de 3 euro. De taxaties voor de winstgroei liggen echter nog duidelijk onder de donderdag gepresenteerde ambities, dus mogelijk ligt hier ruimte aan de bovenkant.

Aalberts: analisten zien winst ook aantrekken
Koers 54,40  2018 2019 2020 2021* 2022* 2023*
Omzet (€ mln) 2758,9 2841,3 2610,4 2976,0 3061,0 3168,0
Nettowinst (€ mln) 240,8 229,5 125,1 317,4 335,0 356,4
Nettowinstmarge 8,7% 8,1% 4,8% 10,7% 10,9% 11,3%
Free Cashflow (€ mln) 193,7 233,8 270,0 222,9 291,1 322,5
Return on Equity 15,2% 13,0% 6,6% 16,4% 15,7% 15,3%
Winst per aandeel  € 2,16  € 2,01  € 1,06  € 2,85  € 3,01  € 3,22
K/W-verhouding 25,2 27,1 51,3 19,1 18,1 16,9
Dividend  € 0,75  € 0,80  € 0,60  € 0,93  € 1,00  € 1,06
Dividendrendement 1,4% 1,5% 1,1% 1,7% 1,8% 1,9%

 * = taxatie, bron: Bloomberg, peildatum 2 december 2021

Beleggers die nog wat dieper in Aalberts willen duiken hebben wat aan de VEB Stockscreener van Aalberts. Daarin wordt duidelijk dat het concern een sterke balans heeft, maar nog niet heel sterk presteert op het gebied van rendement op het geïnvesteerde kapitaal.

De koers/winstverhouding wordt als hoog bestempeld en het aandeel krijgt daarom een lage score voor Valuation, maar dat lijkt een tijdelijke zaak doordat 2020 door corona een moeilijk jaar was. De k/w zou op basis van de taxaties en de nieuwe doelstelling voor de winst de komende jaren weer ruim onder de 20 moeten zakken.
Gerelateerde artikelen