VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wat wist Philips op welk moment over eventuele gebreken van haar slaapapneu-machines? En hoe gaat het concern een vernietigend rapport van de FDA te lijf? Het is een greep uit de vragen die de VEB in een brief stelt aan Philips.

Beleggers in Philips lijken het even niet meer te weten. Het concern kondigde in het voorjaar van 2021 een grootschalige terugroepoperatie aan van miljoenen apparaten tegen slaapapneu in verband met mogelijke gezondheidsrisico’s.

Sindsdien weten beleggers niet op welke informatie ze moeten varen.

De top van Philips sloeg zeker in april, maar ook recenter, een optimistische toon aan over dit dossier. Dit terwijl een inspectierapport van de FDA van november harde verwijten aan het adres van Philips maakt.

Het is vooral dit explosieve rapport - opgesteld na inspecties van de toezichthouder in een fabriek in de VS - dat sindsdien zwaar weegt op de beurskoers van Philips. Beleggers die voor het bekend worden van de terugroepactie in april aandelen Philips kochten zagen de koers met circa 35 procent dalen. In totaal verdampte ruim 15 miljard euro aan beurswaarde.

In een brief direct aan Philips vraagt de VEB hoe het verschil in zienswijze tussen het concern en de Amerikaanse toezichthouder te verklaren valt.

Vragen
De belangrijkste vraag is of de eerdere verwijten van de FDA overeind zullen blijven in het eindoordeel van de toezichthouder. Ook is van groot belang of daadwerkelijk wordt vastgesteld dat Philips in strijd heeft gehandeld met Amerikaanse wet- en regelgeving. Dat zou de deur naar rechtszaken en claims wagenwijd open zetten.

Uit het voorlopige rapport kan weinig anders geconcludeerd worden dan dat de systemen en procedures van Philips om de veiligheid van de apneu-apparaten te waarborgen aan alle kanten rammelden. In een passage in het rapport is te lezen dat het hogere management (‘management met uitvoerende verantwoordelijkheid’) in ieder geval sinds 31 januari 2020 op de hoogte was van het feit dat het afbrokkelende schuim problemen opleverde en heeft nagelaten maatregelen te nemen tot in ieder geval april 2021.

Het blijft ongewis of hier wordt gedoeld op hoge managers op het niveau van de dochter die de apparaten fabriceert (Respironics) of dat (ook) bestuurders van Philips N.V. op de hoogte waren van de problematiek. In het FDA-rapport wordt bovendien geconstateerd dat er sinds 2015 veelvuldig meldingen binnenkwamen over het schuim, maar dat het concern verzuimde om adequate maatregelen te nemen.

In de brief vraagt de VEB vanaf welk moment het bestuur van Philips op de hoogte was van de problemen met de apparaten, en of openbaarmaking van de problemen is uitgesteld en, indien dit het geval was, welke argumenten daarbij doorslaggevend zijn geweest.

Verder wil de VEB een inschatting van Philips over de kans dat de voorlopige observaties van de FDA overeind blijven in het eindoordeel.

Niet volledig
In de derde week van december publiceerde Philips een persbericht waarin werd aangegeven dat uit testresultaten was gebleken dat er geen gevaarlijke gassen vrijkomen bij het afbrokkelen van schuim in de eerste generatie DreamStation-apparaten.

Dat is positief, maar er valt één en ander af te dingen op de uitgevoerde tests. Zo richtten de onderzoeken zich alleen op de eerste generatie machines. Ook bleek dat er geen gevaarlijke gassen vrij waren gekomen. Er moet nog onderzocht worden of het loslatende schuim in de apparaten – dat mogelijk wordt geïnhaleerd door patiënten – op zichzelf gezondheidsrisico’s oplevert. Verder werd geen rekening gehouden met het feit dat apparaten met agressieve middelen (ozon) werden schoongemaakt.

Philips gaat nog uitgebreide tests en analyses uitvoeren op alle apparaten. Het verwacht nu dat die onderzoeken worden afgerond in het tweede kwartaal van 2022.

Het is een beetje de vraag wat deze onvolledige en nog niet door de FDA geaccepteerde testresultaten precies waard zijn. Meer beleggers lijken zo te denken. Het koersherstel van het aandeel Philips na publicatie van de testresultaten is marginaal afgezet tegen het verlies dat beleggers hebben geleden sinds april 2021.

Onvervalste winstwaarschuwing Philips

- Woensdag waarschuwde Philips dat de financiële resultaten over het vierde kwartaal flink zullen tegenvallen. Het concern gaat uit van circa 4,9 miljard euro omzet in de laatste drie maanden van het jaar. Dat is honderden miljoenen lager dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

- In een call met analisten liet ceo Frans van Houten weten dat de problemen in de toeleveringsketen onverwacht verergerden. ‘We hadden de verwachting dat dit een sterk kwartaal zou worden, maar door tekorten en verstoringen in de toeleveringsketen konden we onze producten niet op tijd bij klanten krijgen’, aldus Van Houten in een call met analisten. Vooral chips zijn schaars en fors duurder geworden.

- Philips moet de voorziening voor de terugroepactie bovendien verder verhogen met 225 miljoen euro. Het is nu de derde keer dat Philips meer geld apart moet zetten sinds de eerstekwartaalcijfers van 26 april 2021 (eerste voorziening: 250 miljoen euro). Philips wijst erop dat er meer apparaten vervangen of gerepareerd moeten worden en dat de toeleveringskosten hoger uitvallen. Doordat nu ook oudere apparaten in aanmerking komen voor de terugroepactie loopt het totaal aantal apparaten op tot 5,2 miljoen. Philips benadrukt dat de voorziening alleen toeziet op de operationele kant van de terugroepactie, en dus geen rekening houdt met claims, boetes en rechtszaken.

- Philips neemt ook een voorziening van al snel enkele tientallen miljoenen in verband met maatregelen om ‘de kwaliteit en andere zaken te verbeteren van de Connected Care divisie’. Dit is de tak waar de gemankeerde apneu-apparaten zijn ondergebracht. In de call legt Van Houten uit dat alles in het werk wordt gesteld om aan de eisen van toezichthouder FDA te voldoen en dat er mogelijk met meer producten, zonder deze overigens bij naam te noemen, wat aan de hand is.

- Voor het gehele boekjaar wordt een omzet verwacht van circa 17,2 miljard euro. De omzetgroei valt vijf procentpunt lager uit dan eerder verwacht. In de call verduidelijkt Van Houten dat circa 3 procentpunt van de daling verklaard kan worden door problemen in de toeleveringsketen en 2 procentpunt door het slaapapneu-dossier. 

- Al met al is sprake van een dramatisch vierde kwartaal. Vooral het feit dat de voorziening nog een keer verhoogd is tast het vertrouwen in het management van Philips verder aan. De vrees voor nog meer claims van gedupeerden neemt toe. Beleggers zetten het aandeel begin woensdagmiddag circa 15 procent lager. 

 

 Maatstaf  gerealiseerd consensus analisten
vergelijkbare omzet in miljoenen (Q4) 4.900 5.164
vergelijkbare omzetgroei (Q4) 'circa -10%' -5%
aangepast ebita-resultaat in miljoenen (Q4) 650 838
aangepaste ebita-marge (Q4) 'circa 13%' 16,2%
vergelijkbare omzetgroei (FY 2021) 'circa -1%' 0,2%Gerelateerde artikelen