VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ajax is er niet in geslaagd een veilig sport- en werkklimaat te garanderen. De commissarissen van de voetbalclub steken de hand in eigen boezem en gaan in zelfanalyse. Doelstelling: verbetering van de cultuur bij de club.

Dat blijkt uit de antwoorden van president-commissaris Leen Meijaard van Ajax op vragen van de VEB naar aanleiding van (de communicatie rond) het grensoverschrijdend gedrag van directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Niet eerder koos Ajax zulke scherpe bewoordingen in de zaak Overmars, wiens gedrag de commissarissen van Ajax ‘in de strengst mogelijke bewoordingen’ veroordelen.

Ook laat de president-commissaris weten dat de raad van commissarissen (rvc) de tekenvergoeding van 1,25 miljoen euro geheel heeft teruggevorderd van Overmars. De overeenkomst met de voormalig directeur bood daartoe de mogelijkheid. Van enige vorm van vertrekvergoeding is bovendien ‘geen sprake’.

In hun beantwoording geeft de rvc inzicht in de afwegingen rond de aandeelhoudersvergadering van 28 januari jl., waarna Marc Overmars werd herbenoemd. Commissarissen werden een dag voordien op de hoogte gebracht over het grensoverschrijdend gedrag door de directeur voetbalzaken.

De rvc overwoog de vergadering en daarmee de herbenoeming van Overmars uit te stellen, maar zag daarvan af, omdat er ‘op dat moment simpelweg te weinig informatie’ was. ‘Dat zou verder mogelijk tot veel vragen en onrust hebben geleid, die toen ook nog niet te beantwoorden waren.’ Ook zou uitstel niet in het belang van de getroffen medewerker zijn.

Lees hier de brief met de reactie van AjaxDirect naar de brief

Spiegel
Commissarissen erkennen in de beantwoording van de VEB-vragen tekort te zijn geschoten in hun taakuitvoering. Meijaard schrijft namens hen dat ‘de conclusie moet zijn dat deze voorzorgsmaatregelen (om een veilig sport- en werkklimaat te garanderen, redactie) en mechanismen in dit geval niet naar behoren hebben gefunctioneerd (…). Wij trekken ons dat aan en het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit snel, grondig en effectief anders wordt; wij gaan alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen.’

De rvc meent een en ander op te kunnen lossen door zelfevaluatie.

De beantwoording van de vragen van de VEB komt op de dag dat Ajax ook de halfjaarcijfers presenteerde. Ajax boekte in het afgelopen half jaar een operationeel resultaat van 20,2 miljoen euro en een winst na belastingen van 2,5 miljoen, maar rekent voor het hele (gebroken) boekjaar op een negatief operationeel resultaat.
Gerelateerde artikelen