VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Avantium wil in drie delen geld ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Aan de hand van zes vragen geeft de VEB context bij deze emissie en de mogelijkheden van beleggers.

Vorige week sprak de VEB met CEO Tom van Aken over de redenen voor de emissie.

Het bedrijf wil 60 procent van de emissieopbrengst van 42 miljoen euro (na kosten) gebruiken voor onderzoek naar een tweede bestanddeel voor plantaardig plastic, in jargon MEG. Daarnaast gaat een bescheiden deel van het opgehaalde geld naar de ontwikkeling van een bioraffinaderij (10 procent). De rest is bestemd voor algemene doeleinden en werkkapitaal.

In feite doet het bedrijf al onderzoek naar MEG.

1. Hoe steekt de uitgifte in elkaar?
In totaal wil Avantium 45 miljoen euro ophalen. Dat bedrag wordt in drie delen bij beleggers opgehaald.

1) Prioriteitsallocatie bestaande aandeelhouders (‘Prioriteiten Aanbod’)
Bestaande aandeelhouders kregen niet-verhandelbare prioriteitsallocatierechten (PAR’s). Daarmee kunnen zij tegen maximaal 4,60 euro per stuk aandelen kopen.

Aandeelhouders krijgen per aandeel het recht om voor een bedrag van 1,44 euro te participeren in de emissie. Stel dat een belegger 1000 aandelen Avantium heeft, dan kan een belegger voor een bedrag van 1440 euro aandelen kopen. De prijs waartegen aandelen worden verkregen is nog niet bekendgemaakt. Avantium heeft alleen gemeld dat de uitgifteprijs niet hoger zal liggen dan 4,60 euro per aandeel. Bij die uitgiftekoers zal de belegger in het voorbeeld dus 313 nieuwe aandelen ontvangen (1440 euro gedeeld door 4,60 euro).

Een belegger krijgt het recht om nieuwe aandelen te kopen, maar is daar niet toe verplicht. De ongebruikte aankooprechten zullen worden verdeeld onder beleggers die inschrijven op de twee andere onderdelen van de emissie.

2) Open aanbod particuliere beleggers (‘Openbare Aanbod’)
Iedere Nederlandse particuliere belegger kan inschrijven op het zogenaamde open aanbod voor beleggers. Dit gebeurt op basis van een bedrag dat de belegger wil inleggen (dus niet een aantal aandelen).

In tegenstelling tot het Prioriteiten Aanbod heeft een belegger bij deze plaatsing geen enkele garantie op de aandelen. De enige zekerheid die wordt gegeven, is dat de aandelen niet meer zullen kosten dan 4,60 euro per stuk.  

De deadline om in te schrijven is door Avantium vastgesteld op 13 april, maar brokers hanteren mogelijk een kortere termijn.

3) Plaatsing bij institutionele beleggers (‘Institutionele Aanbod’)
Tot slot wil Avantium via een zogenaamde bookbuilding procedure aandelen plaatsen bij institutionele beleggers. Zij geven aan hoeveel aandelen ze willen hebben tegen welke maximumprijs.

In praktische zin zal dit een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de koers van de gehele uitgifte.

2. Hoe wordt de uitgiftekoers bepaald?
Avantium bepaalt in samenspraak met de begeleidende banken wat de uitgiftekoers zal worden. Deze uitgiftekoers is hetzelfde voor alle beleggers, ongeacht uit welk onderdeel van de emissie zij hun stukken krijgen. Avantium zal de prijs waarschijnlijk vooral baseren op de slotkoers van het aandeel op 14 april (zie ook schema onderaan dit artikel) en de verhouding tussen vraag en aanbod bij de institutionele plaatsing.

Zoals eerder vermeld geldt voor alle beleggers een maximumprijs van 4,60 euro per aandeel.

3. Wat kunnen bestaande aandeelhouders doen?
Bestaande aandeelhouders kunnen als eerste de keuze maken tussen het wel of niet uitoefenen van hun PAR’s. Daarnaast hebben zij de keus om zich ook in te schrijven op het Publiek Aanbod.

Beleggers die hun belang in Avantium niet willen laten verwateren kunnen het beste hun PARs uitoefenen. Dit kan eventueel in combinatie met het beperken van de investering (zie volgende vraag). Inschrijven op de openbare emissie kan voor sommige beleggers nuttig zijn. Zie vraag vijf voor meer context.

4. Hoe kunnen Avantium-beleggers hun investering beperken?
Er zullen ongetwijfeld beleggers zijn die huiverig zijn om nog meer geld te steken in dit toch tamelijk risicovolle aandeel. Een oplossing is in dat geval om een deel van het bestaande belang in Avantium te verkopen.

Een voorbeeld. Stel een belegger heeft 1000 aandelen Avantium en deze zijn samen 4700 euro waard (4,70 euro per stuk). Daarnaast kreeg deze belegger voor 1440 euro aan inschrijfrechten (PAR’s). Het totale investeringsbedrag in aandelen Avantium zou dan na de emissie 6140 euro zijn (4700 euro plus 1440 euro).

Een belegger die het investeringsbedrag gelijk wil houden op 4700 euro zou kunnen overwegen om al vóór de emissie voor 1440 euro aan aandelen te verkopen. Dat komt neer op 306 aandelen (1440 / 4,70 = 306). Uit de emissie verkrijgt de belegger vervolgens 313 aandelen (ervan uitgaande dat de belegger de PAR’s uitoefent en prijs gelijk is aan het maximum van 4,60 euro per stuk).

Zo blijft het geïnvesteerde bedrag gelijk, terwijl het aantal aandelen in de portefeuille met tien toeneemt omdat deze waarschijnlijk tegen een bescheiden korting kunnen worden verkregen. Dat is gunstiger dan helemaal geen gebruik maken van de rechten.

5. Is het gunstig om op de openbare emissie in te schrijven?
Zoals het er nu naar uitziet lijkt het voor beleggers die hun belang in Avantium willen op- of uitbouwen, gunstig om aan de openbare emissie voor Nederlandse particulieren mee te doen.

Een belangrijk voordeel is dat er, zoals het er nu naar uitziet, een korting zit op de aandelen die uit de emissie worden verkregen. Daar staat tegenover dat er twee onzekerheden zijn: hoeveel aandelen beleggers krijgen toegewezen, en voor welke prijs per aandeel dat zal zijn.

Wie voor 1000 euro inschrijft, kan in theorie niets toegewezen krijgen, maar bijvoorbeeld ook 250 aandelen à 4 euro per stuk. Het is waarschijnlijker dat de prijs dichtbij de 4,60 euro zal liggen en dat beleggers voor een lager bedrag aandelen toegewezen krijgen dan waar zij op inschrijven. Dat laatste komt doordat de aandelen in deze aanbieding afkomstig zijn uit niet-uitgeoefende PAR’s. En omdat verreweg de meeste beleggers aandelen tegen een korting willen kopen, ligt het voor de hand dat de meeste beleggers hun PARs ook willen uitoefenen, waardoor er weinig ongebruikt over zullen blijven.

6. Welke data moeten beleggers in de gaten houden?
Beleggers moeten binnen een week beslissen of zij mee willen doen aan de emissie (deadline 13 april). Die tijdspanne is veel korter dan bij een reguliere claimemissie. Beleggers moeten verder het volgende tijdschema in de gaten houden.

- 6 april 2022: Aankondiging van de aandelenuitgifte
- 6 april 2022: Opening Prioriteiten Aanbod, Openbare Aanbod en Institutionele Aanbod
- 13 april 2022: Einde Prioriteiten Aanbod en Openbare Aanbod na 6 werkdagen
- 14 april 2022: Einde Institutionele Aanbod na 7 werkdagen 
- 14 april 2022: Definitieve uitgifteprijs bekend 
- 15 april 2022: Bekendmaking uitkomst van de aandelenuitgifte

Avantium heeft op haar website een overzicht gemaakt van de mogelijke vragen die geïnteresseerde beleggers kunnen hebben. Daarnaast is er ook een telefoonnummer beschikbaar voor particuliere beleggers die verdere vragen hebben over de emissie.
Gerelateerde artikelen