VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De aandeelhouders van AkzoNobel hebben de raad van commissarissen voor het tweede achtereenvolgende jaar een gevoelige tik gegeven. Volgens beleggers was de uitleg over de aan bestuurders toegekende variabele beloning ook nu weer onder de maat.

Opvallend was dat de tegenstem nog wat forser uitviel dan vorig jaar. Tijdens de afgelopen vrijdag gehouden jaarvergadering van het verf- en coatingbedrijf keerde ruim 57 procent van de aandeelhouders zich tegen het beloningsverslag. Vorig jaar was dat net iets meer dan de helft (50,3 procent).

Het is uitzonderlijk dat commissarissen twee jaar achter elkaar zo door aandeelhouders op de vingers worden getikt. Alleen vastgoedbelegger Vastned overkwam het eerder. Daar zorgde grootaandeelhouder Van Herk (25 procent) er eigenhandig voor dat het beloningsverslag vorig jaar (2021) en het jaar daarvoor werd weggestemd. Maar omdat AkzoNobel geen dominante aandeelhouder heeft, is de ontevredenheid onder haar aandeelhouders veel breder gedragen.

‘Geen optimale stemuitslag’
AkzoNobel wist al voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering waar de stemming op zou uitdraaien.

Volgens Dick Sluimers, de commissaris speciaal belast met beloningszaken, hadden hij en zijn collega’s in de voorbereidende gesprekken ‘opnieuw kritische commentaren’ van aandeelhouders gekregen. Hij zei dat het ‘geen optimale stemuitslag was’ en de komende tijd de dialoog met aandeelhouders te zullen ‘intensiveren’.

Volgens Sluimers hadden beleggers in de gehouden één-op-één gesprekken met Akzo-commissarissen onder andere hun ongenoegen geuit over de 17,5 duizend aandelen die bestuursvoorzitter Thierry Vanlancker medio vorig jaar als extraatje kreeg ter gelegenheid van zijn herbenoeming.

Een ander punt van kritiek was het feit dat commissarissen ook nu weer hun discretionaire bevoegdheid hadden ingezet bij de lange termijnbonus. Zij accepteerden een lagere score voor het behaalde rendement op de geïnvesteerde middelen (roi). Aandeelhouders vonden de uitleg, overigens net als vorig jaar toen commissarissen hetzelfde deden, onvoldoende.

Vanlancker verdiende vorig jaar in totaal 6,3 miljoen euro. De Belg zag zijn jaarbonus wat dalen. Hij haalde een bonusdoelstelling (operationele kasstroom) helemaal niet en het andere prestatiedoel (operationele winst) maar ten dele. Zijn jaarbonus kwam daardoor uit op bijna negen ton, iets minder dan zijn basissalaris van 1,15 miljoen euro.

De meerjarenbonus wordt uitgekeerd in voorwaardelijke aandelen en die viel wel hoger uit. Dat was mede te danken aan de coulante houding van commissarissen die de rendementsdoelstelling (roi) discretionair hadden verlaagd. Sinds een aanpassing van het beloningsbeleid kan Vanlancker in plaats van 150 procent van zijn basissalaris twee keer zijn vaste salaris aan aandelen toegekend krijgen.

Onvoldoende duidelijk
In dit beloningsverslag wordt van commissarissen verwacht dat zij uitleggen waarom bestuurders bijvoorbeeld een bepaalde bonus krijgen, welke doelstellingen zijn gehaald en welke niet. Die openheid moet aandeelhouders in staat stellen om te beoordelen in hoeverre een variabele beloning ook recht doet aan de geleverde prestaties.   

Met de stemming over het beloningsverslag hebben aandeelhouders sinds twee jaar een manier gekregen om hun ongenoegen over beloningen te uiten zonder dat dit meteen zware repercussies heeft, zoals het onthouden van decharge, het wegstemmen van een volledig nieuw beloningsbeleid of een commissarisbenoeming. Het gaat om een adviserende stem zonder directe gevolgen. De bonussen voor het bestuur staan niet op het spel.

Het mag daarom voor buitenstaanders misschien als veilige weg overkomen, de boodschap die van een tegenstem uitgaat is niet te onderschatten. Het bedrijf krijgt toch een reprimande en wordt gedwongen om - vaak in de herkansing - serieus met aandeelhouders in gesprek te gaan over hun kritiekpunten. De onvrede onder Akzo-aandeelhouders blijkt nu zo groot, dat zelfs deze herkansing niet mocht baten.
Gerelateerde artikelen