VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na drie jaar afwezigheid konden de aandeelhouders van Van Lanschot eindelijk weer genieten van een Bossche Bol op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Den Bosch. De aandeelhouders werd niet alleen een dividenduitkering, maar ook een kapitaaluitkering uiterlijk in 2023, in het vooruitzicht gesteld. Toch was er ook reden voor kritiek.

Op 11 mei 2022 maakte Van Lanschot, een bank die zich voornamelijk richt op vermogende particulieren, bekend dat het een voorziening moest treffen van 10 miljoen euro vanwege een al langlopend geschil met een klant. Daardoor verdampte 25% van de nettowinst van het eerste kwartaal van 2022.

Uit een arrest van het Gerechtshof Den Bosch bleek dat het geschil draaide om advisering van de bank in 2007, 2008 en 2009. Van Lanschot gaf aan dat de uitspraak “quite unexpectedly” niet in haar voordeel was, maar toch bleek dat de rechtbank deze klant al eerder deels gelijk had gegeven. Het Hof stelde dat de bank haar zorgplicht had geschonden bij het adviseren van negen renteswaps aan de betreffende klant.

Het Hof stelde in de uitspraak dat - als Van Lanschot haar zorgplicht had nageleefd - de klant eerder zou hebben gekozen voor rentecaps (waarbij de maximaal te betalen rente door het sluiten van een verzekering kan worden vastgelegd) en niet voor renteswaps.

Het arrest dwong de bank tot het treffen van een voorziening enkel voor deze kwestie. Van Lanschot omschrijft de zaak als een geïsoleerd geval. Volgens het management zijn er geen vergelijkbare dossiers waarin ten onrechte geen rentecap is geadviseerd.

Beleggingsrendementen
In de opgaande markten van de afgelopen jaren behaalden de klanten van de bank positieve beleggingsresultaten. Uit het jaarverslag van de bank bleek echter dat zowel de private clients van de bank als de klanten van Evi van Lanschot nog niet hebben kunnen genieten van prestaties boven de benchmark. Van Lanschot presteerde de afgelopen 3 jaren gemiddeld zelfs onder de benchmark. Dit was ook in 2020 het geval. Zoals Van Lanschot het zelf formuleert: "In 2021, the three-year average performances of Private Clients and Evi discretionary management mandates relative to their benchmarks stood at -0.8% and -0.6% respectively (2020: -1.8% and -2.2%). These figures are calculated by comparing the year-end absolute performance of the largest discretionary solutions over the last three years with their respective benchmarks."

Van een private bank zou je meer mogen verwachten. Immers: een private bank brengt  significant hogere kosten in rekening dan een tracker die de index volgt. Volgens de bank gaat het echter om het totaalpakket dat zij hun klanten bieden. Eerder concludeerde de VEB al dat het zeer de vraag is of alle extra diensten die de banken bieden (denk aan uitnodigingen voor evenementen en de persoonlijke benadering van adviseurs) wel opwegen tegen de kosten

Wisseling van de wacht
Chief Financial en Risk Officer Constant Korthout zal in de loop van 2022 terugtreden. Zijn taken zullen worden opgepakt door twee nieuwe bestuursleden. Korthout kan bogen op een dienstverband van 12 jaar waarin Van Lanschot ieder jaar gemiddeld iets boven de 10% rendement heeft behaald (inclusief dividend). Volgens Bartjens is dat onder het rendement van het Kempen Orangefund over de betreffende periode. Dat was ruim 15% per jaar.  Hier blijft Van Lanschot dus ook achter bij  haar eigen benchmark. 
Gerelateerde artikelen