VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fastned groeit snel en investeert veel, maar het maakt geen winst. Het is dus een bedrijf dat doorlopend behoefte heeft aan nieuw kapitaal. Enig rekenwerk laat zien dat een nieuwe emissie zich op korte termijn onherroepelijk zal aandienen. Dat de koers in een jaar tijd gehalveerd is, zou daarbij geen bezwaar zijn, zo werd duidelijk in de aandeelhoudersvergadering.

De vraag of en wanneer Fastned nieuwe aandelen gaat uitgeven, is voor beleggers cruciaal. Vaak zakt de koers van een aandeel als er nieuwe aandelen bijkomen, om de eenvoudige reden dat de winst van een bedrijf in de toekomst over meer aandelen verdeeld moet worden. Deze zogenaamde winstverwatering is vooral pijnlijk als nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen bodemkoersen. Een recent voorbeeld van verwatering is Air France-KLM. 

In de aandeelhoudersvergadering (ava) van 2 juni maakte Fastned duidelijk dat het niet de bedoeling is dat de schulden verder oplopen. In deze groeifase wil het bedrijf zich met eigen vermogen financieren.  

Aandeelhouders kregen bovendien een inkijkje in de financiële planning van cfo Niels van Dijk. Deze liet weten zo’n 2 jaar vooruit te kijken en minimaal 20 miljoen euro in kas te willen hebben. Met 130 miljoen euro in kas lijkt er dus voldoende ruimte, maar uit berekeningen van de VEB blijkt dat die 20 miljoen euro snel in zicht komt als Fastned fors blijft investeren in nieuwe laadstations. En dat laatste is Fastned absoluut van plan.   

Geld vliegt eruit door investeringen en verliezen  
In 2022 wil Fastned circa 65 nieuwe laadstations bouwen. Daarmee komt het totaal aan het einde van het jaar uit op 253 stations en dan is Fastned weer een stapje dichterbij bij het langetermijndoel van 1000 laadstations.  

Tijdens de ava zei het bestuur te verwachten dat een nieuw station met meerdere oplaadpunten zo’n 8 ton euro aan investeringen vergt. In het verleden lag dit bedrag lager omdat de nieuwe stations (7 laders) groter zijn dan in voorgaande jaren (het gemiddelde van de portefeuille tot nu toe: 4). Dat betekent voor dit jaar een uitgavenpost van 52 miljoen euro (65 stations maal 8 ton euro). Daarnaast is het bedrijf van plan om 190 oude laders te vernieuwen en worden bestaande stations uitgebreid.  

Nemen we deze investeringen mee, dan zou Fastned dit jaar zo’n 60 miljoen tot 70 miljoen euro nodig hebben om die investeringen te kunnen betalen.  Niet alleen investeringen in nieuwe laadstations slurpen kasgeld op. De bezettingsgraden zijn nog te laag om de operationele kosten (exclusief afschrijvingen) te dekken. Die verliezen drukken de kasstroom.  

Analisten gepolst door Bloomberg verwachten dit jaar een verlies van 13 miljoen euro (in 2021 was dit  24,6 miljoen euro). Indien niet-cashposten buiten beschouwing worden gelaten – denk aan afschrijvingen – lijkt het redelijk om rekening te houden met een extra kasuitstroom van 5 tot 10 miljoen euro bovenop de investeringen.  

Aandelenuitgifte op handen
Laten we voor het gemak stellen dat Fastned dit jaar een kasuitstroom van 70 miljoen euro heeft, dan blijft er aan het einde van dit jaar 60 miljoen euro in kas over. Daarmee zit het bedrijf over een dik halfjaar nog maar 40 miljoen boven de 20 miljoen euro die het voor zichzelf als ondergrens aanhoudt.  

Het is aannemelijk dat Fastned volgend jaar minstens zo hard wil blijven groeien en dat zou dus een vergelijkbaar bedrag aan investeringen vergen. Het zou beleggers daarom niet moeten verbazen als Fastned op korte termijn een emissie zal aankondigen.  

De bereidheid om aandelen uit te geven is er in ieder geval. Tijdens de ava verklaarde het bestuur dat het de hoogte van de beurskoers in overweging neemt bij de beslissing om nieuwe aandelen uit te geven.  

Hierbij geldt: hoe hoger de koers, hoe gunstiger het klimaat om aandelen uit te geven. De koers van Fastned halveerde in de laatste 12 maanden tot rond de 30 euro. Maar de lagere koers staat een uitgifte niet in de weg, zo liet cfo Van Dijk weten. Mocht de koers verder dalen, zo zei het bestuur, zouden ze een scherpe afweging moeten maken tussen verwatering van bestaande aandeelhouders en het rendement op de nieuwe investeringen.  

Bedenk hierbij dat Bart Lubbers en Michiel Langezaal - respectievelijk de president-commissaris en ceo - samen de ruime meerderheid van de aandelen bezitten. Het duo heeft zelf ook geen direct belang bij verwatering.  

Fastned groeit, maar winst is gevoelig voor concurrentie 
Fastned heeft, naar eigen zeggen, op enkele gebieden een voorsprong op de concurrentie. Zo legde het bestuur tijdens de ava uit dat de kosten om een laadstation te bouwen relatief laag liggen omdat ze veel in het ontwerp zelf doen en niet via één grote aannemer werken. Volgens Fastned betaalt Ionity, de grootste Europese concurrent die gesteund wordt door grote autofabrikanten, hierdoor tientallen procenten meer aan bouwkosten dan Fastned voor een vergelijkbaar station.  

Een ander voordeel waar Fastned mee pronkt is dat de klanttevredenheid relatief hoog is omdat de laadstations naar behoren werken. Bij niet alle concurrenten of nieuwe spelers is dat het geval en dat kan een reden zijn voor overheden om aanbestedingen aan Fastned te gunnen. Een derde voordeel is dat Fastned in een vroeg stadium de vergunningen voor gunstige locaties heeft weten te bemachtigen.  

Tegenover voordelen staan ook nadelen die vooral te maken hebben met het bedrijfsmodel. Waar een Shell benzinestation voornamelijk met BP, Total en Esso concurreert is het concurrentieveld voor Fastned veel groter. In principe kan bijna elke parkeerplaats uitgerust worden met een laadpaal.  

Een ander punt van zorg is de vraag of de hoge brutomarge van 70 tot 80 procent wel houdbaar is als het aantal laadstations en de concurrentie toeneemt. De markt voor elektrisch laden mag dan wel hard groeien, maar dat wil nog niet zeggen dat dit ook geldt voor de winsten.