VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fietsenfabrikant Accell lijkt toch echt van de beurs te verdwijnen, ondanks de magere animo voor het bod van investeringsmaatschappij KKR en Teslin. Er is een na-aanmeldingstermijn gestart, en daarna zal een juridische truc worden ingezet om de resterende aandelen alsnog te bemachtigen. De minderheidsaandeelhouder die de biedprijs te laag vond is de dupe.

KKR en Teslin komen niet met een hoger bod op de aandelen Accell. Nadat zij eerder slechts 73,5 procent van de aandeelhouders wisten te overtuigen van hun bod, hebben ze met ongekende ‘powerplay’ toch de controle over Accell verworven.

De eerste stap was het binnenhalen van een elftal (hedge)fondsen, waardoor op 9 juni 77,8 procent van de aandelen was aangemeld. De tweede stap was dat zij bestuur en commissarissen van Accell zo ver hebben gekregen een voorwaarde voor gestanddoening van het bod te laten vallen. Eerder was overeengekomen dat het bod slechts gestand mocht worden gedaan (lees: uitgevoerd mocht worden) als 80 procent van de aandeelhouders zich aan zou melden.

Accell had ook kunnen opkomen voor de belangen van andere aandeelhouders en kunnen kiezen voor het uitonderhandelen van een hogere prijs, zodat meer dan 80 procent van de aandelen vrijwillig zou worden aangemeld. Dat dit niet is gebeurd, is een grove schoffering van de minderheidsaandeelhouders.

Forse kritiek
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 20 mei hadden beleggers forse kritiek op het relatief lage bod van KKR en Teslin en de handelwijze van Accell. Doorn in het oog van beleggers als ASR (6 procent) en het Franse Moneta (7 procent), was dat medeaandeelhouder Teslin koos voor haar eigen succes zonder de andere aandeelhouders daarbij te betrekken.

Accell kreeg het verwijt niet actief gezocht te hebben naar andere bieders en daarmee te makkelijk haar zelfstandigheid op te geven. Veel andere ondernemingen, zoals recent Intertrust, zoeken in die positie wel actief naar andere bieders.   

Mes op de keel
Uit het persbericht van 9 juni blijkt niet waarom Accell de voorwaarde van 80 procent zo gemakkelijk heeft laten vallen. Feitelijk zet zij daarmee de minderheidsaandeelhouders het mes op de keel.

Eerder had de top van Accell zich al inschikkelijk getoond richting KKR en Teslin. Na de eerder door het consortium genoemde indicatie voor de biedprijs van 51 tot 55 euro, onderhandelde Accell een bod uit van 58 euro. Daarbij werd ook een drempel van 80 procent overeengekomen voor het toepassen van zogenoemde pre-wired constructies, waarbij de juridische trukendoos opengaat en de resterende minderheidsaandeelhouders uitgerookt kunnen worden.

Die drempel zou in overleg ook nog naar beneden (in theorie tot 51 procent) bijgesteld kunnen worden. Die laatste mogelijkheid liet Accell varen onder druk van enkele institutionele partijen. 

Juridische list
KKR, Teslin en Accell hadden echter nog een list achter de hand. Door de gestanddoeningsdrempel los te koppelen van het in stelling brengen van de uitrookmechanismes, weten zij de minderheidsaandeelhouders alsnog in de hoek te duwen.  

Het biedende consortium hanteert daarbij een hoge tijdsdruk. De aanmeldingstermijn loopt van 10 tot en met 23 juni. Als enkele aandeelhouders zich in de komende twee weken alsnog aanmelden, is de drempel van de 80 procent geslecht en volgen de uitrookmechanismes om de aandelen van minderheidsaandeelhouders die hun stukken niet hebben aangemeld over te nemen.

Tijdens het schrijven van dit artikel bleek dat ASR gezwicht is voor de druk en haar aandelen heeft aangeboden, waardoor de grens van 80 procent al is behaald.

Uitrookmechanismes
Doordat alsnog 80 procent van de aandelen is aangemeld, kunnen KKR en Teslin juridische instrumenten inzetten – in dit geval de juridische driehoeksfusie – en zo de volledige zeggenschap over de onderneming verkrijgen. Ook zal Accell van de beurs verdwijnen.

In een uitkoopprocedure bij de Ondernemingskamer kan maximaal 5 procent van de aandeelhouders onteigend worden. In het verleden was het gebruikelijk dat een openbaar bod pas kon doorgaan als 95 procent van de aandeelhouders zijn aandelen aanbood. Door het toepassen van andere mechanismes om aandeelhouders uit te roken is die grens de laatste vijftien jaar steeds verder gezakt, tot in dit geval onder de 80 procent.

De VEB is zeer kritisch op deze gang van zaken. Directeur Gerben Everts: “Het zou goed zijn als een grote minderheidsaandeelhouder naar de Ondernemingskamer stapt, zodat de rechter zich kan buigen over de procedure. Die 95-procentsregel is er niet voor niks. Dit schaadt het vertrouwen van de gewone belegger in het functioneren van de kapitaalmarkten. Als de rechter hier wel mee instemt, moet door de wetgever misschien maar naar de regel gekeken worden.”

In Effect 6, die deze week is verschenen, leest u meer over de driehoeksfusie en andere maatregelen zoals de activa-passiva-transactie die worden gebruikt om minderheidsaandeelhouders tot verkoop aan te zetten.
Gerelateerde artikelen