VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Over de waarde van de in 2013 onteigende effecten SNS Reaal wordt al sinds 2013 geprocedeerd. Inmiddels is deze procedure aanbeland bij de Hoge Raad. Vandaag, op 8 juli 2022, publiceerde de advocaat-generaal (AG) zijn advies over deze zaak. Zijn conclusie: laat de beschikking van de Ondernemingskamer over de waarde van de onteigende SNS-effecten in stand.

In 2013 nationaliseerde minister van Financiën Dijsselbloem SNS Reaal. Een unicum; nooit eerder werd een Nederlandse beursvennootschap genationaliseerd. Vanaf 2013 al is geprocedeerd over de waarde van de onteigende SNS-effecten. Met de beschikking van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 kwam de eerste duidelijkheid over de waarde per aandeel: 0,0 eurocent.

Er is wel een vergoeding vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten van in totaal ruim 804 miljoen euro. Omdat de Staat cassatie bij de Hoge Raad heeft ingesteld, heeft de betaling aan de onteigende beleggers nog niet plaatsgevonden.

De minister van Financiën had een groot aantal bezwaren tegen de beschikking van de Ondernemingskamer en heeft deze aan de Hoge Raad voorgelegd. Voordat de Hoge Raad uitspraak doet, ontvangt deze onafhankelijk advies van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft vandaag, op 8 juli 2022, zijn conclusie gepresenteerd. Zijn advies aan de Hoge Raad is om de beschikking van de Ondernemingskamer in stand te laten.

Ook de Stichting Beheer SNS Reaal stelde cassatie in tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer. De advocaat-generaal concludeerde dat ook dat cassatieberoep tevergeefs is ingesteld.  

Hoge Raad
Oftewel: bij beide cassaties is het advies van de advocaat-generaal om de uitspraak van de Ondernemingskamer in stand te houden. De Hoge Raad buigt zich nu over dit advies en zal naar verwachting eind dit jaar uitspraak doen. In de meeste gevallen neemt de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal over.

Meer informatie over het verloop van de schadeloosstellingsprocedure leest u hier.

Uitkering? Nog even geduld
De houders van onteigende obligaties en effecten waaraan door de Ondernemingskamer wel een vergoeding is toegekend, zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat zij deze vergoeding ontvangen. De schadeloosstelling is pas betaalbaar vier weken nadat de beschikking van de Ondernemingskamer definitief vaststaat, zo volgt uit de wet. Dus: als de Hoge Raad de beschikking van de Ondernemingskamer inderdaad in stand laat, zal de Staat binnen vier weken na de uitspraak van de Hoge Raad dienen te betalen.

Als de Hoge Raad de beschikking van de Ondernemingskamer vernietigt, zal de zaak naar verwachting worden terugverwezen naar de Ondernemingskamer. De betaling zal dan nog langer op zich laten wachten.

Enquêteprocedure
In de schadeloosstellingsprocedure wordt de waarde van de onteigende effecten bepaald op het moment van nationalisatie op 1 februari 2013. De VEB is een enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een enquêteonderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. Op basis van het enquêteonderzoek heeft de VEB op 27 september 2021 de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid bij SNS vast te stellen. Als de Ondernemingskamer het verzoek van de VEB honoreert, kan dat een opstap zijn richting compensatie van gedupeerde beleggers. De Ondernemingskamer liet weten voornemens te zijn op 29 september 2022 uitspraak te doen.