VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Unilever zag het afgelopen kwartaal de onderliggende omzet met bijna 9 procent toenemen. Dat is de grootste stijging in meer dan tien jaar. Consumenten moesten fors meer betalen voor merken als Ben & Jerry’s, Calvé, en Dove.

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft het Britse Unilever de onderliggende omzet met 8,8 procent opgevoerd. Hogere afzetprijzen droegen voor 11,2 procent aan de groei, maar daar stond een volumekrimp van 2,1 procent tegenover.

De prijsverhogingen zijn ingegeven door fors hogere kosten. Zo heeft Unilever te kampen met snel duurder wordende grondstoffen, zoals soja- en palmolie. Als reactie verhoogt het levensmiddelenconcern zijn eigen prijzen sinds het begin van dit jaar fors. Dat geldt voor alle productcategorieën, van voeding tot persoonlijke verzorging.

Sterkste omzetgroei in zeker tien jaar

Bron: kwartaalverslagen Unilever

Sterke merken
Voeding, verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen in de supermarkt vormen van oudsher een aantrekkelijke productgroep voor bedrijven. Consumenten zijn gehecht aan vertrouwde merken en kunnen moeilijk zonder.

Hierdoor zou de consument bereid zijn iets extra’s te betalen voor de merken van Unilever. De ontwikkelingen over het eerste halfjaar (zie rode staven in de bovenstaande grafiek) laten zien dat Unilever inderdaad beschikt over zekere prijszettingsmacht.

De cijfers benadrukken de aantrekkingskracht van Unilevers merkenportefeuille – met ruim 400 merken, waaronder 13 “billion dollar brands”. Al moet de kracht ook niet worden overdreven. Sommige consumenten laten de luxe A-merken van Unilever sinds kort links liggen, zo is te zien aan de volumedalingen (blauwe staven).

Het afgelopen halfjaar werden producten uit de divisie Home Care bijna 15 procent duurder. Daaronder vallen onder meer wasmiddelmerk Omo, de wasverzachters van Robijn en het schuurmiddel Cif. In deze divisie met huishoudelijke artikelen stegen de prijzen het hardst. Tegelijkertijd was de volumedaling ook het grootst.

Flink meer betalen voor wasmiddel

Bron: kwartaalverslagen Unilever, cijfers over eerste helft 2022

Ook voor voeding (Foods & Refreshments) en verzorgingsproducten (Beauty & Personal Care) moesten klanten van Unilever dieper in de buidel tasten. De prijzen stegen wel een stuk minder sterk dan bij de divisie Home Care, waardoor er minder klanten wegliepen.

De divisiecijfers van Unilever tonen aan: hoe harder de prijzen stijgen, hoe meer consumenten er afhaken.

In het afgelopen halfjaar waren de prijsverhogingen nog wel groter dan de dalingen van het volume. Tot zover lijkt er dus op dat Unilever een geslaagde balanceeract opvoert. Het valt echter niet uit te sluiten dat consumenten bij verdere prijsstijgingen vaker op zoek zullen gaan naar goedkopere alternatieven.

Margedruk
De verkopen van Unilever stegen in de eerste helft van 2022 op onderliggende basis (gecorrigeerd voor overnames, desinvesteringen en valuta-effecten) met iets meer dan 8 procent. Dankzij gunstige wisselkoersen kwam de omzet zelfs 14,9 procent hoger uit dan vorig jaar. Toch stond de winstgevendheid onder druk.

Topman Alan Jope meldde in een toelichting dat Unilever zo'n 70 procent van de gestegen kosten voor grondstoffen en energie kon doorberekenen aan klanten. Hierdoor daalde zowel de bruto- als operationele winstmarge.

Lagere winstmarge door gestegen kosten

Bron: kwartaalverslagen Unilever, in miljoenen euro's

Dankzij de prijsverhogingen nam de winst in absolute zin wel toe. Ook meent Unilever dat het ondanks de verhogingen concurrerend is gebleven. Volgens Jope won Unilever in het afgelopen kwartaal bij iets meer dan de helft (53 procent) van de omzet marktaandeel.

Dat is wel minder dan een kwartaal eerder, toen het marktaandeel toenam bij 58 procent van de omzet. Ondanks de sterke merkenportefeuille zal Unilever er scherp op moeten zijn dat verdere prijsverhogingen de concurrentiepositie niet zullen eroderen.

Na 2022


- Unilever verhoogde deze week de omzetverwachting voor heel 2022. De onderliggende omzetgroei zal naar verwachting uitkomen boven de eerder afgegeven bandbreedte van 4,5 tot 6,5 procent.

- Tegelijkertijd zorgen hogere kosten ervoor dat de operationele marge dit jaar zal uitkomen op 16 procent. Unilever herhaalde daarmee dat het zal uitkomen aan de onderkant van de verwachte 16 tot 17 procent.

- Volgens Unilever zal de operationele marge na 2022 weer verbeteren, zodra de marktomstandigheden normaliseren. Ook zal de onderliggende omzetgroei weer terugvallen binnen de normale bandbreedte van 3 tot 5 procent.

- Toch wil Alan Jope geen concrete margedoelstelling neerzetten. De topman wil de mogelijkheid openhouden om extra investeringen in de merkenportefeuille te doen.
Gerelateerde artikelen