VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Jan Arie van Barneveld had de ondankbare taak de aandeelhoudersvergadering te leiden waarin zijn eigen ontslag is afgehamerd. Minderheidsaandeelhouders vonden het gedwongen vertrek van de president-commissaris geen goed idee. Oprichter en grootaandeelhouder Willem Blijdorp krijgt vrij spel.

Dat blijkt uit de stemuitslag die B&S vrijdag op haar website plaatste. Met het wegsturen van president-commissaris Van Barneveld is de machtspositie van grootaandeelhouder (67 procent) en oprichter Willem Blijdorp van B&S weer wat verder vergroot. Dat is de conclusie na de speciaal belegde aandeelhoudersvergadering (bava) van afgelopen donderdag (15 december) in Luxemburg, waar B&S formeel is gevestigd.

Blijdorp wilde van Van Barneveld af nadat die laatste eind augustus een plan van Blijdorp om B&S van de beurs te halen, had gebarricadeerd. Na deze clash trok hij zijn bod in, maar eiste wel dat B&S een aandeelhoudersvergadering zou organiseren met als enig stempunt het ontslag van Van Barneveld.

De beursgenoteerde groothandelaar B&S moet het nu stellen zonder onafhankelijke commissarissen. Collega-commissaris Kitty Koelemeijer had haar lot verbonden aan dat van Van Barneveld en stapt nu ook op. In reactie op schriftelijke vragen van beleggers zei zij dat haar positie “onmogelijk” zou worden omdat zij “geen wezenlijke invloed meer kan uitoefenen op de besluitvorming van de rvc”. 

De twee resterende commissarissen zijn Willem Blijdorp en zijn zoon Leendert. Van een tegenmacht die kritisch meekijkt met deze commissarissen en het bestuur van B&S is daarom geen sprake meer. In zijn korte afscheidspraatje tijdens de bava heeft Van Barneveld afgaand op de vrijdag openbaar gemaakte notulen gezegd “geïnformeerd te zijn dat B&S druk bezig is zijn corporate governance de komende dagen te herbalanceren”.

Minderheidsaandeelhouders tegen
Initiatiefnemer van het ontslag van Van Barneveld was Blijdorp, via zijn investeringsmaatschappij Sarabel waar hij zijn belang in B&S in heeft ondergebracht. Sarabel was in de bava als meerderheidsaandeelhouder niet verrassend oppermachtig en stemde voor het wegsturen van Van Barneveld.

Het heeft er alle schijn van dat alle andere aanwezige aandeelhouders, met samen ongeveer twintig procent van het aanwezige aandelenkapitaal, het ontslagvoorstel niet steunden en dus tegenstemden. Die uitkomst van de stemronde is verwerkt in de korte notulen van de veelbesproken en in meerdere opzichten unieke bijeenkomst. Slechts twee andere partijen hebben een aandelenbelang van meer dan vijf procent; Mondrian Investment Partners (5 procent) en JNE Partners (5,17 procent). Van verzekeraar ASR is bekend dat het ongeveer 2,5 procent in handen heeft.

Zwanenzang
In zijn zwanenzang tijdens de bava zei Van Barneveld ook “het te betreuren hier te zitten, vooral omdat de meerderheid van de aanwezige aandeelhouders, uitgezonderd Sarabel, het niet eens is met mijn ontslag.” Zijn rol als voorzitter had hij de afgelopen jaren “met grote professionele toewijding vervuld”. Hij zei ook “B&S nog altijd een opwindend bedrijf te vinden met degelijke vooruitzichten”.

Lees hier de notulen.

Volgens de notulen was de bava binnen 15 minuten beklonken. B&S had tot ongenoegen van minderheidsaandeelhouders, met een beroep op de Luxemburgse noodwet die in reactie op de coronapandemie tweeënhalf jaar geleden is opgetuigd, beslist dat aandeelhouders niet fysiek bij de bijeenkomst mochten zijn en de sessie ook niet virtueel konden volgen. Zij moesten vooraf hun schriftelijke vragen insturen die het bedrijf vervolgens op 6 december beantwoordde. Van Barneveld “betreurde” deze gemankeerde vergadermodus omdat dit “een goede dialoog” verhindert. Hij had daar geen inspraak in gehad. Die keuze was voorbehouden aan het B&S-bestuur.

Een dialoog met aandeelhouders was er dus niet, op een afgelegen industrieterrein in het Luxemburgse plaatsje Mensdorf. De vergadering zou aanvankelijk op 17 november hebben moeten plaatsvinden, maar werd op verzoek van een groep aandeelhouders die tien procent in B&S bezitten, uitgesteld. Welke aandeelhouders hier achter zaten, is nooit bekend geworden. Dat JNE Partners en Mondrian Investment Partners daar een hand in hebben gehad, ligt gelet op hun aandelenbelangen en het versnipperde resterende aandeelhoudersbestand redelijk voor de hand.

Nieuwe vragen
In aanloop naar de bava van 15 december heeft de VEB bij B&S nog twaalf nieuwe vragen ingediend. B&S heeft toegezegd die te zullen beantwoorden. Op het moment van schrijven is daar nog geen reactie op gekomen.

Lees de VEB vragen.

Die vragen waren vooral gericht op opheldering over een mistige verliespost bij de laatste halfjaarcijfers eind augustus. Dat ging om een voorziening van 7,5 miljoen dollar getroffen vanwege een “dubieuze debiteur” in het Midden-Oosten

Omdat betekenisvolle antwoorden tot nu toe uitbleven, heeft de VEB gevraagd naar meer achtergrond over dit grote verlies. Normaal gesproken is B&S ingedekt tegen het risico dat een klant zijn rekening niet betaalt, maar in dit specifieke geval was een kredietverzekering volgens B&S niet mogelijk.

Opeenvolgende jaarverslagen van B&S spreken echter van een “strikt intern risicobeheerbeleid” waarbij alle transacties gedekt zijn door een kredietverzekering, vooruitbetaling of een kredietbrief. Ook is van belang te weten waarom B&S ooit met deze nu in gebreke gebleven partner in zee is gegaan en of B&S-medewerkers, bestuurders of commissarissen betrokkenheid hebben bij deze partner.