VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Toezichthouder AFM onderzoekt onregelmatigheden in de handel in aandelen van Azerion. Atilla Aytekin stapt voorlopig op als co-ceo bij het online spelletjesbedrijf. Het is de zoveelste tegenslag die het via een SPAC naar de beurs gebrachte bedrijf moet verwerken.

Beleggers beleefden al weinig lol aan hun investering in Azerion. Maar maandag 13 maart kreeg de koers nog eens een daling van ruim 25 procent te verwerken.

De oorzaak: de AFM heeft een onderzoek ingesteld naar marktmanipulatie bij Azerion, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf zelf. Het onderzoek richt zich op de grootaandeelhouder van Azerion, Principion. Dit is een vehikel van Atilla Aytekin en Umut Akpinar, de oprichters en co-ceo’s van Azerion.

In het persbericht wordt verwezen naar artikel 15 van de verordening marktmisbruik. Dat artikel bestaat uit één regel: “Het is verboden om de markt te manipuleren of te trachten de markt te manipuleren”.

Op dinsdag 7 maart jl. heeft de AFM zich bij Azerion gemeld en informatie opgevraagd. Azerion geeft aan volledig mee te werken aan het onderzoek door de toezichthouder.

Vreemde optie
Het is niet uit te sluiten dat een opmerkelijke putoptie-constructie die Principion eind december aanging met de Amerikaanse investeerder LDA Capital onderdeel uitmaakt van het onderzoek.

De putoptie gaf Principion het recht maximaal 10 miljoen Azerion-aandelen (in tranches) te verkopen tegen een prijs die gemiddeld 5 euro bedroeg. De daadwerkelijke prijs zou worden vastgesteld op basis van een niet bekendgemaakte formule

De verkoopoptie was opmerkelijk, omdat de indruk werd gewekt dat het management meende dat het spelletjesbedrijf in korte tijd een stuk minder waard was geworden. Begin 2022 werd Azerion via een zogenaamde SPAC (special purpose acquisition vehicle), een lege huls die fuseert met overnameprooien, naar de beurs gebracht.

Het leek er een beetje op dat de optieconstructie was ingegeven om mogelijk (een deel van) de investering van de co-ceo’s veilig te stellen. In ieder geval is het aandeel Azerion na de aankondiging van de optieconstructie op 30 december vorig jaar fors (verder) gedaald; van boven de 5,42 euro tot onder de 2 euro.

De AFM zal onderzoeken of sprake is geweest van marktmanipulatie. Maar dat de belangen door elkaar lopen is iedereen wel duidelijk. Atilla Aytekin en Umut Akpinar hebben als co-ceo’s een informatievoorsprong op alle andere beleggers.

Valse start
Azerion laat verder weten dat Atilla Aytekin naar aanleiding van het onderzoek tijdelijk terugtreedt als co-ceo. Aangezien het AFM-onderzoek zich richt op de aandeelhouders van Principion – dat zijn dus in ieder geval de beide co-ceo’s – bevreemdt het dat Umut Akpinar gewoon in functie blijft.

De raad van commissarissen heeft een speciale commissie in het leven geroepen om dit dossier in goede banen te leiden. Maar het wordt niet duidelijk wie in deze commissie zetelen.

De VEB is altijd al kritisch geweest op het fenomeen SPAC’s. En dat was bij EFIC1 dat Azerion begin 2022 naar de Amsterdamse beurs bracht niet anders.

Het spelletjesbedrijf maakte een valse start. Veruit het grootste deel van de aandeelhouders in de SPAC eiste de inleg terug toen het voornemen Azerion over te nemen bekend werd gemaakt. De waardering was torenhoog voor een bedrijf dat nauwelijks winst maakte.

Sindsdien kwam het bedrijf met enige regelmaat in opspraak, bijvoorbeeld onlangs nog naar aanleiding van een juridisch geschil met een voormalige Britse partner.

Geknakte reputaties
Nog niet zo heel lang geleden – toen geld nog gratis was – waren SPAC’s populair. Tientallen blanco cheque bedrijven trokken naar de Amsterdamse beurs en haalden honderden miljoenen euro’s op bij beleggers.

Nu blijkt dat een groot deel van deze SPAC’s er waarschijnlijk niet in zal slagen binnen de gestelde deadlines – vaak twee jaar – een overnamekandidaat te vinden. De inleg van beleggers zal waarschijnlijk teruggestort worden op de beleggersrekening.

Bij SPAC’S draait alles om vertrouwen. Beleggers moeten er immers op vertrouwen dat de oprichters een goede overnamekandidaat weten te vinden. Een veel gebruikt foefje van oprichters was om personen van naam en faam – van financiële hotemetoten tot sporters en filmsterren – als adviseur bij SPAC’s te betrekken.

Zo zijn Chris Figee (cfo KPN), Helene Vletter-van Dort (o.a. commissaris NN Group) en Jan Bennink (oud-ceo Numico) betrokken geweest bij de SPAC-beursgang van Azerion. Het is de vraag of de verkregen aandelen Azerion opwegen tegen het leed van een geknakte reputatie. Zeker nu de koers zo is gedaald. 


VEB-lidmaatschap
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen. Indien u lid bent, maar nog geen account heeft kunt u ook klikken op ‘inloggen’ en daarna een account aanmaken.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap