VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aegon-topman Lard Friese houdt de vaart erin om het logge verzekeringsconcern te transformeren naar een efficiënte organisatie. De toekomst moet uitwijzen of de focus op China als groeimarkt de juiste is.

De verkoop van de Nederlandse activiteiten aan ASR markeert het einde van de eerste fase van Aegons transformatie, zo stelt bestuursvoorzitter Lard Friese in het jaarverslag. Hij hield in de aandeelhoudersvergadering (ava) van donderdag de kaken echter stevig op elkaar over wat fase twee en drie concreet gaan inhouden.  

Wachten op de Capital Markets Day 
Wellicht dat de aanstaande Capital Markets Day van 22 juni meer duidelijkheid brengt. Het meeste kleine grut is van de hand gedaan – denk aan de Oost-Europese activiteiten – dus het laaghangende fruit is al geplukt. De grote beleggers zullen die dag niet enthousiast kunnen worden gemaakt met vanzelfsprekende ambities als het streven naar meer efficiëntie of duurzaamheid. 

Het is speculeren, maar een transactie zoals in Nederland met ASR zou nog een grotere verrassing zijn in kernlanden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Nederland wordt weliswaar ook nog als kernland betiteld, maar eigenlijk is dat te veel eer. Aegon heeft hier slechts een indirecte blootstelling via het 29,99 procentsbelang in ASR.  

Wellicht wordt binnenkort de broekriem wel strakker aangetrokken in de VS en het VK, met agressieve doelstellingen. In ieder geval helpt de hogere rente om nieuwe (garantie)producten te slijten en hoeft geleidelijk steeds minder kapitaal te worden aangehouden voor eerder verkochte verzekeringen. 

Aegon heeft zo’n 1.000 miljard euro aan vermogen te beleggen voor zijn klanten, waarvan de eigen asset management-divisie ongeveer 35 tot 40 procent beheert. Terwijl Friese een jaar eerder in de ava optimistisch was over het potentieel van die in Den Haag gevestigde poot, zullen beleggers teleurgesteld zijn met de daling van de operationele winst in die divisie met 24 procent vorig jaar. Desgevraagd wees Friese op de dalende obligatiemarkten waar Aegon relatief veel in belegt, alsmede het feit dat in 2021 de rendementen in China uitzonderlijk hoog waren. 

Risico’s  
Hoe dan ook, de echte omzetgroei moet in de komende jaren komen van de groeimarkten China en Brazilië, waar Aegon via joint ventures opereert. Beleggers zullen extra benieuwd zijn hoe Aegon dat voor elkaar denkt te krijgen. 

Terwijl enkele jaren geleden iedereen spontaan riep dat de grootste kansen in China liggen, zullen velen daar tegenwoordig genuanceerder over denken. In de ava kon Friese de toegenomen geopolitieke spanningen natuurlijk alleen maar beamen, maar uiteindelijk is de conclusie dat Aegon deze risico’s voor lief neemt, gezien de groeikansen in een dergelijke grote markt. 

Over de mogelijke risico’s in Brazilië was hij laconiek. Weliswaar rommelt het vaak in de landelijke politiek, maar veel last had Aegon daar niet van in de dagelijkse praktijk. 

Uitzonderingen governance  
Met de komst van Friese in 2020 heeft Aegon ontegenzeggelijk vooruitgang geboekt qua focus en de uitvoering van de strategie. Toch was er nog een klein governance-puntje. Hoewel Aegon verklaart zich te houden aan de Nederlandse Corporate Governance Code, is de praktijk weerbarstiger. De code schrijft voor dat commissarissen voor maximaal twee termijnen van elk vier jaar worden benoemd. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan dit met tweemaal twee jaar worden verlengd.  

Aegon doet niet voor het eerst een beroep op de uitzonderingsbepaling. Vorig jaar gold een dergelijke uitzondering voor Corien Wortmann-Kool. Nu was Dona Young aan de beurt, nota bene nadat ze al tien jaar commissaris was geweest. 

Kritiek van twee aandeelhouders, waaronder de VEB, werd door president-commissaris William Connelly niet geheel emotieloos van tafel geveegd. Het was zijn beslissing, hij had haar gevraagd en Aegon mag dankbaar zijn dat iemand van haar kaliber hiertoe bereid is, zeker gezien de transformatiefase waarin de verzekeraar zich bevindt. De stemuitslag gaf hem gelijk, want 99 procent van het aandelenkapitaal stemde voor. 

Accountant essentieel 

Beleggen in verzekeraars is geen sinecure. Niet alleen hebben de meeste langetermijnbeleggers veel geld verloren in ondernemingen als Aegon in de afgelopen twintig jaar, ook de financiële rapportage is voor buitenstaanders grotendeels ondoorgrondelijk. Beleggers moeten bij de complexe rapportage maar vertrouwen op de kundigheid van het bestuur en de commissarissen (vooral het audit committee bij verzekeraars) als toezichthouders. Daarnaast is een kritische externe accountant essentieel. 

Risico’s blijken vaak het grootst in nieuwe, verre markten en Aegon richt zijn pijlen vooral op China. Dat was niet de enige reden dat de aanwezige accountant van PwC in de ava werd bevraagd naar zijn controlewerkzaamheden bij de Chinese activiteiten. Onlangs waarschuwde de Amerikaanse accountantswaakhond PCAOB namelijk dat de controles van de Chinese divisies van PwC en KPMG onacceptabel veel fouten bevatten.  

De constatering van PwC dat China buiten de scope van de groepsaudit lag - aangezien het slechts een klein deel van Aegon betrof en omdat de joint venture al door KPMG en EY werd gecontroleerd - stelde allerminst gerust. De VEB wees erop dat er talloze voorbeelden zijn van ondernemingen waar een klein onderdeel voor veel ellende zorgt. Bovendien moet de groei nu juist uit China komen.

President-commissaris William Connelly en Friese grepen in en verzekerden aandeelhouders dat bestuur en commissarissen er bovenop zaten.  

 
Gerelateerde artikelen