VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De meeste technologiebedrijven richten zich als gevolg van de gestegen rente op winst in plaats van omzetgroei. Voor communicatiebedrijf CM.com is de urgentie extra hoog. Over ruim twee jaar moet het een grote lening aflossen en herstel van de winst is cruciaal om van de herfinancieringsoperatie een succes te maken.

Topman Jeroen van Glabbeek noemde het vorig jaar juni in een podcast nog “een goede deal”.  

De oprichter en grootaandeelhouder van het Bredase bedrijf zou “persoonlijk” best wel durven beleggen in obligaties van ‘zijn’ CM.com. Die handelden op dat moment op een koers van 65 euro. Dat betekende een effectief rendement van ruim 16 procent per jaar tot de aflossing in september 2026.

Het aanprijzen van eigen beleggingen is vrij ongebruikelijk voor ceo’s. De tip van Van Glabbeek pakte sindsdien weinig succesvol uit. De koers daalde verder en inmiddels is het jaarlijkse effectief rendement zelfs tot boven de 20 procent gestegen.

Wat is er aan de hand met deze obligatie en wat gaat CM.com doen als deze afloopt?

Converteerbare obligatie
Allereerst wat achtergrondinformatie. In september 2021 gaf CM.com een converteerbare obligatie uit voor een bedrag van 100 miljoen euro, met een looptijd van vijf jaar.

Het bedrijf, dat bijvoorbeeld AI-chatbots bouwt voor klanten als Eneco en de ANWB, haalde extra kapitaal op om groei aan te jagen. Een betere tijd was bijna niet denkbaar. De koers stond op recordhoogte (ruim 40 euro) en obligatiehouders namen genoegen met een couponrente van 2 procent. Ook kregen beleggers het recht de obligatie om te ruilen voor aandelen CM.com als de beurskoers 53,30 euro of hoger stond.

Maar tot nu toe lijkt van een geweldige deal voor beleggers geen sprake. De koers van de convertible kelderde van 100 naar rond de 60 procent van de nominale waarde.

De koers van de obligatie van CM.com blijft maar dalen

Bron: Bloomberg.

Tegenwind
Kort na de uitgifte liep de rente die beleggers verlangen fors op – wat de koers omlaag duwde – en ook de dunne handel staat een goede prijsvorming in de weg. De obligatie kan alleen in veelvouden van honderdduizend euro worden verhandeld.

Het koersverlies is ook, hoewel voor een steeds kleiner deel, te verklaren door het feit dat het recht de obligatie om te wisselen in aandelen niets meer waard is. De conversiekoers van circa 53 euro is ver verwijderd van de huidige beurskoers van het aandeel (8 euro).

Het neemt niet weg dat een rendement van meer dan 20 procent per jaar extreem lijkt. Voor het idee: veel andere high yield-obligaties, ook wel junk bonds, handelen op een rendement dat tot een derde lager ligt. De lage prijs lijkt te vertellen dat beleggers inschatten dat er best een kans is dat zij – een deel van – hun inleg niet terugkrijgen.

Is dat terecht?

Basisscenario
Van Glabbeek steekt zijn kop niet in het zand. In zijn “basisscenario” wil hij de converteerbare lening volgend jaar september al herfinancieren. Dat is dus een jaar voor de obligatie afloopt.

Hiermee wil CM.com wat speelruimte creëren. Want Van Glabbeek zal willen voorkomen dat het bedrijf te laat ingrijpt en in 2026 gedwongen wordt aandelen uit te geven om met de opbrengst de obligatie af te lossen. Dat zou door de fors gedaalde koers tot enorme winstverwatering leiden voor huidige beleggers.

Volgens de ceo zou CM.com ongeveer drie keer de EBITDA (operationele winst) kunnen lenen. Om in dit “basisscenario” 100 miljoen euro te kunnen lenen is volgend jaar dus een EBITDA van ruim 30 miljoen euro nodig.

De operationele winst zit in de lift en bedroeg in de tweede helft van vorig jaar een paar miljoen euro. Maar over heel 2023 was de EBITDA nog altijd circa 3 miljoen euro negatief.

De 100 million euro question: is het EBITDA-doel van 30 miljoen euro haalbaar in 2025?

1: Het jaar van Zuckerberg
Het concern lijkt vol op de rem te trappen als het gaat om groei, nu winst maken het credo is. En dat is af te lezen aan de grafiek van het personeelsbestand.

Het bedrijf groeide van 500 voltijdsbanen (fte) eind 2020 naar 930 eind 2022. Daarna werd dit aantal vorig jaar met meer dan een kwart afgebouwd tot 720 fte. “2023 was het jaar waarin CM.com de organisatie efficiënter inrichtte”, aldus Van Glabbeek, die in de call met analisten verwees naar wat Mark Zuckerberg bij Meta Platforms heeft gedaan.

Na snelle stijging tijdens corona daalt het personeelsbestand weer pijlsnel

Bron: rapportages CM.com.

Het bedrijf sloot kantoren in onder andere Mexico, Kazachstan en Turkije. “Natuurlijk liggen hier nog steeds kansen in de toekomst, maar niet voor ons op dit moment”, aldus de topman.

Ook in de top van het concern zijn wijzigingen doorgevoerd. Bij de presentatie van de jaarcijfers werd bekendgemaakt dat chief technology officer Jan Saan, die tientallen jaren af en aan voor CM.com werkte, op zoek gaat naar “kansen buiten het bedrijf”.

Van Glabbeek sprak van een “logisch moment” na een wijziging van de organisatiestructuur, waarin de bedrijfsonderdelen meer vrijheid krijgen. Zijn rol wordt niet opnieuw ingevuld.

Door alle maatregelen heeft het concern de operationele kosten in 2023 – in vergelijking met het jaar daarvoor - al met zo’n 18 miljoen euro verlaagd (17 procent daling).

En er zit nog meer in het vat, omdat het kostenvoordeel van de fte-reductie van eind vorig jaar zal blijven doorwerken en de winst in 2024 nog een impuls zal geven. De operationele kosten bedragen nu zo’n 30 procent van de omzet, en dat moet op termijn tussen de 20 en 25 procent worden.

2: Verschuiving omzetmix duwt marge omhoog
CM.com werd circa een kwart eeuw geleden door Van Glabbeek en zijn compagnon Gilbert Gooijers in hun studententijd opgericht als reclamedienst voor discotheken. Het bedrijf stuurde namens honderden bars en clubs sms’jes met uitgaansinformatie naar potentiële feestgangers. 

Maar liefst 80 procent van de omzet komt nog steeds uit deze zogeheten CPaaS-divisie (Communicatieplatform as a Service). Denk aan het sms’je dat je herinnert aan een tandartsafspraak. Maar het gaat – steeds vaker – om bijvoorbeeld verificatie-codes waarmee je bijvoorbeeld veilig online kan bankieren.  

Daarnaast heeft CM.com nog drie divisies. Het gaat om ticketing (het boeken van kaartjes voor evenementen), payments (onder andere QR-codes voor betalingen) en SaaS (communicatietools voor bedrijven). Vooral in die laatste tak zit veel fantasie. CM.com heeft software ontwikkeld op basis van kunstmatige intelligentie die bedrijven helpt bij het beantwoorden van vragen van klanten. Die kunnen daardoor fors besparen op de klantenservice.

Deze drie onderdelen zijn bij elkaar goed voor slechts 20 procent van de verkopen (die andere 80 procent komt dus uit de sms’jes en appberichten), maar zijn wel verantwoordelijk voor meer dan de helft van de brutowinst van CM.com. In deze divisies liggen de marges veel hoger dan bij de CPaaS-divisie, waar de concurrentie heviger is en een groot deel van de winst lijkt weg te lekken naar telecomproviders en Meta (eigenaar WhatsApp), die de berichten faciliteren.

De berichtenservice CPaaS was in 2023 een stuk minder winstgevend dan de overige divisies

Bron: rapportages CM.com. Bedragen in miljoenen euro’s over 2023.

Net aan
Gelukkig, ook voor beleggers, groeit CM.com daar waar de winstmarge het hoogst is. Om een idee te geven: bij de CPaaS-tak daalde de omzet vorig jaar met 11 procent naar 211 miljoen euro. Dit is ook een gevolg van de gewijzigde strategie om via prijsverhogingen op winst in plaats van volume te sturen. Maar bij SaaS, payments en ticketing bedroeg de omzetgroei respectievelijk 14 procent, 16 procent en 27 procent. In de komende jaren zal dit beeld niet anders zijn.

De combinatie van (omzet)groei bij de drie winstgevende takken en kostenverlagingen zal de marge verder omhoogduwen. Analisten gaan uit van een EBITDA van respectievelijk 15 miljoen euro en 26 miljoen euro in 2024 en 2025.

Winst zal fors moeten verbeteren als CM.com de obligatie wil aflossen in 2025

Bron: rapportages CM.com. De bedragen voor 2024 en 2025 zijn op basis van door Bloomberg geraadpleegde analisten. Bedragen in miljoenen euro’s.

Als CM.com er daadwerkelijk in slaagt die winst te realiseren, kan het ergste gevaar (lees: een aandelenemissie) wellicht worden afgewend. Het meest gunstige scenario is dat CM.com de convertible kan aflossen door een nieuwe lening aan te gaan. Al blijft de vraag wel tegen welke voorwaarden dit zal gebeuren.

De kans dat banken voor een nieuwe lening akkoord zullen gaan met 2 procent rente per jaar – het percentage dat nu wordt betaald – is zo goed als nul. Bij fors hogere rentelasten zal het mogelijk nog wat langer duren voordat CM.com, helemaal onderaan de streep, een nettowinst laat zien.

Komt er een bod op de converteerbare obligatie?
  • Ondanks de hogere EBITDA-winst en lagere investeringen, was de vrije kasstroom van CM.com nog altijd negatief in 2023. Het bedrijf verwacht wel dat er in de tweede helft van dit jaar meer geld in dan uit het bedrijf stroomt. Vanaf dat moment zal de cashpositie dus niet meer slinken.

  • “Tegen de achtergrond van de solide financiële voortgang en de positieve EBITDA” is CM.com het gesprek al aangegaan met HSBC over een nieuwe kredietfaciliteit. Het bedrijf heeft getekend voor een faciliteit van 15 miljoen euro en dat bedrag kan oplopen tot 25 miljoen euro (“accordion option”).

  • Volgens CM.com zorgt dit voor “meer financiële flexibiliteit”. Wie weet heeft het bedrijf hierdoor ruimte om de eigen obligatie voor een deel vervroegd terug te kopen. Want toen de koers hoger lag dan nu sprak Van Glabbeek al over “een goede deal”. Die terugkoopactie kan zelfs resulteren in een boekwinst, omdat het inkopen kan plaatsvinden onder de nominale waarde.