VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De vorige aandeelhoudersvergadering (ava) van Philips verliep tumultueus en ook dit jaar was er in de aanloop wrevel merkbaar. Grote Amerikaanse aandeelhouders spraken bijvoorbeeld hun zorg uit over het gebrek aan toezicht vanuit de commissarissen. Zouden ceo Jakobs en rvc-voorzitter Sijbesma de gemoederen dit keer wel kunnen bedaren?

Philips komt uit een diep dal maar stapje voor stapje krabbelt het bedrijf weer op. Ceo Roy Jakobs kan inmiddels steeds meer probleemdossiers van het to-do-lijstje afvinken, met begin april de goedkeuring van de Consent Decree door de Amerikaanse rechter en zeer recent de aankondiging van de schikking met Amerikaanse patiënten. Vooral dat laatste was iets waar beleggers lang naar uit hebben gekeken. De koers steeg spectaculair op het bericht en staat inmiddels op het hoogste niveau in twee jaar. Dat geeft aan dat het vertrouwen in Philips weer een beetje terug is. Op veel terreinen blijft Philips een sterke speler in de medische sector, een markt die structureel zal blijven groeien.

Maar Philips is nog lang niet volledig uit de misère. De koers is dan wel gestegen, maar staat nog ver onder het niveau van april 2021, toen de eerste apneuvoorziening werd genomen. Bovendien klinkt onder diverse aandeelhouders nog steeds gemor. Zo bleek in de aanloop naar de ava van Philips dat stemadviesbureau Glass Lewis had geadviseerd om tegen decharge van de raad van commissarissen te stemmen.

Hóp met uw antwoord
En ook tijdens de ava, die op 7 mei werd gehouden in het Amsterdamse Hilton, lieten beleggers hun onvrede blijken. Op de vraag van een ava-bezoeker of aandeelhouders gecompenseerd konden worden voor de koersverliezen door de apneu-affaire ontstond een discussie met ceo Roy Jakobs. Deze antwoordde namelijk het volgende: “Er is een aparte zaak met aandeelhouders, inderdaad ook met de VEB. Wij geven hier geen toelichting op de discussies die daarover gaan, maar wij zijn er nu op gefocust om Philips beter te laten presteren en daarmee ook de aandeelhouders te willen belonen.” En dat antwoord schoot deze bezoeker blijkbaar in het verkeerde keelgat:  “Het drama is jarenlang al onder de pet gebleven. De koers is gigantisch geklapt. Dan moet u niet met rookgordijnen beginnen. Er is duidelijk vastgesteld dat de raad van bestuur informatie heeft  achtergehouden over Amerika. De vraag is: hóe worden wij gecompenseerd voor het verlies? Hóp met uw antwoord.”

President-commissaris Feike Sijbesma greep daarop in op de discussie en gaf aan dat de dialoog over compensatie via een ander gremium gevoerd wordt: “Ik ga niet met u mee over beschuldigingen aan de raad van bestuur. Als er claims zijn, willen we daarnaar luisteren. Maar dat gaan we niet in de aandeelhoudersvergadering bespreken. Dat is niet het goede forum daarvoor.”

Orderboek 
Een andere bron van zorg voor aandeelhouders bleek het orderboek van Philips; het aantal orders groeit namelijk al zeven kwartalen op rij niet meer. De VEB stelde er vragen over: waarom is de ordergroei negatief? En hoe zien de verbeterplannen eruit?

Ceo Jakobs gaf aan dat de order-intake inderdaad een punt van aandacht was en weet dat vooral aan het staartje van de wereldwijde logistieke problemen die optraden vlak na corona. “We hebben nog steeds een aantal business-units waar we niet volledig kunnen leveren, dat heeft dus impact op je order-intake.” Daarnaast was de order-intake in China het afgelopen jaar problematisch volgens Jakobs: “In het eerste  kwartaal zagen we in China een hele grote negatieve orderintake. Bij de cijfers van Siemens en GE was hetzelfde zichtbaar.  Het heeft te maken met een anti-corruptieprogramma van de Chinese overheid. Daardoor kromp de markt met 20 procent in 2023. We verwachten dat China terugkomt in de tweede helft van dit jaar en we zijn ook positief over de terugkeer op de Amerikaanse markt. Voor dit jaar is de ambitie om positief in de orderintake te geraken en daar zijn we nog steeds committed aan.”   

Amerikaanse markt
Ook over die terugkeer op de Amerikaanse markt had de VEB vragen: Wat is de kans dat Philips – indien het aan alle voorwaarden van de Consent Decree heeft voldaan – succesvol kan terugkeren op de Amerikaanse apneumarkt na jaren van afwezigheid en verlies van marktaandeel aan de concurrentie? Zijn de concurrenten er niet al met de buit vandoor?

Jakobs: “Bij de divisie Sleep and Respiratory Care hebben we nog steeds verkopen in de VS. Denk daarbij aan maskers en aan accessoires. We gebruiken dus nog steeds onze verkoopkanalen daar. Dat maakt het makkelijker om terug te komen. Bovendien zijn er in de slaapapneu-markt ieder jaar veel nieuwe patiënten dus ook dat maakt het makkelijker om posities terug te winnen. Omdat we die posities niet hoeven terug te kopen, gaat dat ook met marges die beter zijn.” Er is wel een kanttekening te plaatsen bij het optimisme van Jakobs. Het kan nog jaren duren voordat Philips aan alle eisen die gesteld zijn in de Consent Decree kan voldoen en in de tussentijd kan aartsrivaal Resmed zijn voorsprong op de Amerikaanse markt rustig uitbouwen

Dividend in aandelen
Vanuit de aandeelhouders klonk tijdens de ava onvrede over de uitkering van het dividend. Net als vorig jaar stelde de raad van bestuur voor om het dividend over 2023 (€0,85 per aandeel) uit te keren in de vorm van aandelen. De VEB noemde dit een sigaar uit eigen doos omdat de nieuwe aandelen immers zorgen voor een verwatering. Scheidend cfo Abhijit Bhattacharya gaf echter aan dat Philips door deze vorm van dividend zo weinig mogelijk druk op de kasstroom wilde zetten. Sijbesma vulde aan dat het bestuur volgend jaar zeker zou overwegen om het dividend weer in cash uit te keren, maar benadrukte ook dat dit geen enkele toezegging was: “Hoe verder we zijn met de litigations, hoe beter de situatie zal worden.”

Decharge rvc
Hoewel de dialoog in de zaal van tijd tot tijd best stevig was, zou de stemming moeten uitmaken hoe sterk het gemor onder aandeelhouders nu werkelijk was. Vooraf hadden bijvoorbeeld verschillende grote Amerikaanse beleggers al laten weten tegen decharge van de raad van commissarissen (rvc) te gaan stemmen. Een voorbeeld hiervan  was de State Board Administration of Florida dat als verklaring voor de tegenstem aangaf: zorgen over de effectiviteit van het toezicht.

Onderaan de streep bleek het met die tegenstemmen toch mee te vallen. Alle voorstellen kwamen er op de ava met ruime meerderheid doorheen. Zelfs  het voorstel voor decharge van de rvc. Met de kanttekening dat toch nog ruim tien procent tegen decharge stemde. En dat percentage was beduidend hoger dan in eerdere ava’s van Philips.

Decharge bestuur
Het voorstel voor de decharge van het bestuur leverde minder weerstand op. Voor decharge stemde 98,61 procent van het aandelenkapitaal. Vergadervoorzitter Sijbesma merkte daarop een tikkie opgelucht op: “Dat heb ik weleens anders meegemaakt” En met die opmerking doelde hij op de tumultueuze ava van vorig jaar waarbij de decharge van de raad van bestuur van Philips niet werd verleend. Een zeer grote meerderheid van de aandeelhouders -76,42 procent- stemde destijds tegen.

Strategie en uitvoering
Zo kwam de Philips-top dus zonder veel pleisters en blauwe plekken uit de ava. Een heel verschil met het jaar ervoor. Er zijn wat betreft het apneu-dossier nog flink wat hobbels te nemen. Zo loopt er bijvoorbeeld nog een strafrechtelijk onderzoek tegen Philips door het Amerikaanse openbaar ministerie. Ook hebben beleggers hebben Philips in 2022 aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan vanwege het niet tijdig melden van de problemen. Als het bedrijf er inderdaad in slaagt om de volgende grote drempels in dit dossier te nemen, kan Philips zich weer met volle energie toeleggen op het terugwinnen van het vertrouwen van beleggers met een geloofwaardige strategie en -van vitaal belang in deze sector- een 100 procent vlekkeloze uitvoering.  
Gerelateerde artikelen