VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het was een opvallende reeks adviesverlagingen vorige week: de ene na de andere analist stelde zijn taxaties en koersdoel voor het aandeel AkzoNobel neerwaarts bij. En dat in een week waarin de verfproducent geen officieel bedrijfsnieuws naar buiten bracht. Wat is hier aan de hand?

Het Italiaanse Como was ruim twee weken geleden het decor van een ontmoeting tussen de bedrijfstop van AkzoNobel en enkele analisten die de verf- en coatingproducent volgen voor zakenbanken als JP Morgan, Citigroup en HSBC.  

Het zal vermoedelijk ergens bij de vraag- en antwoordsessie zijn geweest dat de beurskoers van AkzoNobel een opvallende duikeling maakte (tot zo'n 5 procent). Zou er tijdens de bijpraatsessie met enkele uitgenodigde analisten wellicht informatie gedeeld zijn die nog niet in de markt bekend was?   

In ieder geval een deel van het antwoord op die vraag kwam enkele dagen later. Toen konden ook andere beleggers – groot en klein – meekijken. De ene na de andere analist kwam namelijk met een bijgesteld koersdoel voor AkzoNobel. Zij hebben hun verwachting voor het operationele bedrijfsresultaat (ebitda) over het tweede kwartaal aangepast naar minder dan 420 miljoen euro (actuele analistenconsensus).  

Dat betekent dat het analistengilde ervan uitgaat dat het concern een zwakker tweede kwartaal achter de rug heeft dan waar de marktvorsers aanvankelijk, mede op basis van eerdere uitspraken van AkzoNobel, op rekenden. Het bedrijf komt op 23 juli met de cijfers over de maanden april tot en met juni naar buiten. 

Bij de eerstekwartaalcijferpresentatie van 23 april zei AkzoNobel-topman Grégoire Poux-Guillaume nog te mikken op 420 miljoen euro tot 440 miljoen euro aan aangepaste ebitda in het tweede kwartaal.  

Nieuwe fabriek 
De prognose dat AkzoNobel weleens zou kunnen teleurstellen, lijkt niet alleen het resultaat van doorwrochte eigen inzichten en analyses van de markt en concurrentie door analisten. De maker van verfmerken als Sikkens, Flexa en Dulux hield op 21 juni een zogenoemde 'field trip' voor analisten. Plaats van handeling was de nieuwe poedercoatingfabriek van AkzoNobel aan het Comomeer. 

Daar kregen de uitgenodigde analisten een presentatie voorgeschoteld van Poux-Guillaume, de financieel directeur Maarten de Vries en enkele hooggeplaatste managers van het poedercoatingonderdeel. Er werd onder meer gesproken over de ontwikkelingen op de eindmarkten die AkzoNobel bedient met zijn poedercoatings, zoals architectuur (bijvoorbeeld ramen en deuren) en de automobielindustrie. In 2023 was poedercoating verantwoordelijk voor 1,4 miljard euro omzet, circa 13 procent van AkzoNobels totale verkopen.  

Aan het einde van de sessie was ruimte voor een 'vraag- en antwoordmoment', zo valt af te leiden uit de presentatiesheets die AkzoNobel via zijn website beschikbaar heeft gesteld. Dat Q&A-moment zou weleens het karakter kunnen hebben gehad van een zogeheten 'pre-earnings conversation', waarin een select groepje analisten is voorgehouden dat Akzo’s prestaties kunnen gaan tegenvallen. Er zijn geen geluids- of beeldopnames van de bijeenkomst, en een transcript van de informatie die is uitgewisseld, is ook niet beschikbaar.  

Gemasseerde verwachtingen 
Volgens de door Visible Alpha samengestelde consensus per 1 mei, die (nog) zichtbaar is op de eigen website van AkzoNobel, zou het bedrijf dit kwartaal een ebitda-winst gaan behalen van 438 miljoen euro. Analisten zaten dus aan de bovenkant van de ebitda-bandbreedte van 420 tot 440 miljoen euro. Nu lijkt het er sterk op dat Akzo in de bijpraatsessie heeft laten doorschemeren dat 438 miljoen euro aan de hoge kant is.  

Analisten schrijven in recente publicaties dat AkzoNobel last heeft van verfprijzen die onder druk staan, terwijl het ook kampt met loonkosteninflatie. Verder is sprake van lagere groei in China, waar de bouwsector het lastig heeft. Bovendien is het natte weer in Europa nadelig voor de verfverkoop. Ook de aankondiging van Europese importheffingen op titaniumoxide, een cruciale grondstof voor verf, is niet gunstig. 

Zo heeft Akzo de verwachting onder analisten flink gemasseerd. De meest recente taxaties liggen volgens dataleverancier Bloomberg onder de 420 miljoen euro. Boven de recent verschenen analistenrapporten, waarin overigens expliciet wordt vermeld dat Akzo in de pre-earnings conversation negatief was over de laatste marktontwikkelingen, staan veelal – soms substantieel – lagere koersdoelen. In de afgelopen week verlaagden verschillende analisten hun koersdoel voor AkzoNobel (zie tabel).  

Verlaagde koersdoelen AkzoNobel 

Bron: Bloomberg, per 8 juli 2024 

Dat Akzo zogenoemde pre-earnings-gesprekken houdt in aanloop naar de (kwartaal)resultaten, waarbij kennelijk stilletjes verwachtingen worden getemperd, roept de nodige vragen op.  

Het gevolg is dat beleggers niet gelijktijdig geïnformeerd worden over ontwikkelingen die – zo blijkt – wel degelijk koersgevoelig zijn. Het had voor de hand gelegen dat AkzoNobel een persbericht had uitgestuurd waarin iedereen tegelijkertijd over het zwakke tweede kwartaal werd geïnformeerd.

VEB vraagt opheldering aan AkzoNobel

 

  • De VEB heeft een brief naar Akzo gestuurd waarin het opheldering vraagt over welke informatie het bedrijf precies heeft gedeeld met een selecte groep analisten tijdens het bedrijfsbezoek in Como.

  • Ook wordt gevraagd of Akzo (ook) heeft overwogen een persbericht uit te sturen waarin het waarschuwt voor een zwakker dan verwacht tweede kwartaal, zodat alle marktpartijen – op hetzelfde moment – op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

  • De VEB wil verder weten of AkzoNobel maatregelen heeft getroffen die moeten waarborgen dat relevante bedrijfsontwikkelingen in de toekomst niet meer selectief worden gedeeld. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door iedereen via een webcast toegang te geven tot dergelijke bijeenkomsten.

  • De brief aan AkzoNobel kunt u hier lezen. 

 

 
Gerelateerde artikelen