VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Oce in zwaar weer

Printerfabrikant Oce maakt in het vierde kwartaal nog een marginale winst, maar daar is alles mee gezegd. De onderneming uit Venlo ondervindt sterk last van de kredietcrisis: afnemers van printers houden de hand op de knip.

 “Over de afgelopen jaren hebben we het dividendbeleid kunnen handhaven en we zijn van plan dat ook het komend jaar te doen”, stelde een nog optimistische Oce bestuursvoorzitter Rokus van Iperen in het VEB magazine Effect in augustus. Nu moet hij zijn aandeelhouders teleurstellen met de mededeling dat de dividenduitkering over 2008 gelijk blijft aan het reeds uitbetaalde interimdividend van 0,15 euro. Een schoolvoorbeeld waaruit blijkt dat het selecteren van aandelen op basis van een hoog dividendrendement in het verleden voor nare verrassingen in de toekomst kunnen zorgen. Het totale dividend was vorig jaar nog 0,64 euro.    

Rake klappen
Oce boekt over het vierde kwartaal van 2008 een magere winst van 0,7 miljoen euro, tegen 35,8 miljoen euro een jaar eerder. De reden voor de winstdaling is eenmalige herstructureringskosten en een extreme verslechtering in de markten waarin Oce opereert. Grote afnemers van de printerfabrikant, zoals financiële- en bouwbedrijven (ongeveer 25 procent in totaal), hebben te kampen met eigen problemen waardoor er überhaupt niet nagedacht wordt over de aanschaf van een printer. Het bedrijfsresultaat (15,9 miljoen euro) daalde met 68 procent een stuk harder dan de omzet (-4,3 procent). Deze daling in marge is geen goed signaal. Klanten zien dat er sprake is van overbezetting in de markt en dwingen lagere prijzen af.

Bankproblemen
Dat van Iperen geen winst wil uitkeren en wat vlees op de botten wil hebben is begrijpelijk. Door de slechte winstontwikkeling moet hij toezien dat Oce steeds dichter tegen bankconvenanten komt aan te zitten. Helaas geeft Oce nauwelijks inzicht in de met de bank gemaakt afspraken ten aanzien van bepaalde financiële ratios.  In het kwartaalrapport vertelt Oce dat leverage rate, de verhouding tussen nettoschuld en het bedrijfsresultaat, met 2,5 lager is dan wat maximaal mag (3). Het rapport zeg echter niets over de ontwikkeling van de ratio en hoe de getallen in de teller (nettoschuld) en noemer (ebtia) worden berekend. Volgens eigen berekeningen van de VEB schendt Oce deze afspraak met de bank dan ook ruim.

Struisvogeltactiek?
De vierdekwartaalrapportage vertelt buitengewoon weinig over het tekort in het pensioenfonds van Oce. Door de malaise op de beurs kwam de dekkingsgraad van het pensioenfonds eind 2008 tot ruim onder de negentig procent. Indien Oce dit wil aanvullen tot de het minimale vereiste (105 procent), zal ruim 80 miljoen euro moeten worden overgemaakt. Ongeveer een derde van dit bedrag wordt betaald door hogere pensioenpremies van werknemers. Tweederde van de som zal als kapitaalmarkten niet herstellen uit de kas van Oce moeten komen. Ook dit kan verklaren waarom van Iperen het dividend niet uitkeert.

Lastige toekomst
Van Iperen wil de teruglopende vraag te lijf gaan door het kostenbesparingsprogramma uit te breiden van 50 miljoen euro tot 80 miljoen euro. Dit brengt met zich mee dat er naast het eerder aangekondigde banenverlies van 950 nog eens 250 mensen hun baan kwijt raken. Daarbij zal de Limburgse onderneming andere maartregelen nemen, zoals de verkoop van vastgoed en beter debiteurenbeheer, om een eenmalige kasstroom van 100 miljoen euro te genereren. Het bedrijf zal bovendien haar samenwerkingsverbanden uitbreiden om sterkere speler in bepaalde markten te worden. Toch heeft Van Iperen er niet echt vertrouwen in: hij laat de margedoelstelling voor 2010 varen (ROCE > 13 procent).  Gerelateerde artikelen