VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Banken grijpen de macht bij textielbedrijf Gamma

Het in zwaar weer verkerende textielbedrijf Gamma heeft een overeenkomst bereikt met een groep banken over verlenging van leningen. Daarmee lijkt het bedrijf financieel voorlopig gered. Maar de prijs is hoog.

Eerst het goede nieuws. Textielbedrijf Gamma heeft zijn kredietovereenkomsten met banken weten te verlengen en verruimen. Het bedrijf kan nu over 390 miljoen euro aan krediet beschikken tot medio 2011.

Het beursfonds uit Helmond kon al sinds eind 2008 niet meer voldoen aan de afspraken die met kredietverstrekkers waren afgesproken. En dus moest er heronderhandeld worden met een bankenconsortium van RBS, ING, Fortis Bank, Rabobank, Commerzbank en HBOS.

Lasten
Keerzijde van die nieuwe kredietafspraken is dat Gamma nu ongekend strak aan de ketting ligt bij de banken. De rentevergoedingen die de banken vragen zijn fors, opslagen tot 8,75 procent boven een gangbare geldmarkttarief.

Naast rentebetalingen moet Gamma de leningen ook nog aflossen. Dat bemoeilijkt de bedrijfsvoering aanzienlijk. Het bedrijf is verplicht driekwart van het geld dat Gamma binnenstroomt te gebruiken om de banken terug te betalen.

Meerderheidstem
En naast die financiële voorwaarden hebben de banken ook een fikse zeggenschap weten te bedingen in geval Gamma verder in de problemen raakt. Als het bedrijf dieper in de schulden wegzakt hebben de banken de optie om hun leningen om te zetten in aandelen, preferente aandelen met een dividend van 12 procent.
Zouden de banken voor deze optie kiezen dan krijgen zij 50,1 procent van het stemrecht in handen. De dreiging van een machtsovername hangt het bestuur van Gamma dus boven het hoofd als het niet snel zijn zaken op orde krijgt.

En verder
De nieuwe kredietafspraken moeten het bedrijf de tijd geven om verder af te slanken. Daarbij zijn ‘geen heilige huisjes' meer, zoals de onlangs op non-actief gestelde topman Veninga dat in april verwoordde. Gamma zet in op het verkopen van bedrijfsonderdelen, bezuinigen en snijden in het personeelsbestand.

Eerder maakte Gamma al bekend 800 personeelsplaatsen (bijna 15 procent van het totale personeelsbestand) te schrappen; het bedrijf sluit verdere ontslagen niet uit.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen