VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vopak ziet vraag naar opslag sterk stijgen

Koninklijke Vopak spint garen bij de wereldwijde onbalans op het gebied van olieproductie en consumptie. De vraag naar opslagdiensten in de olie-industrie is in de eerste helft van 2009 sterk gestegen.

Dat bleek vrijdag bij een toelichting op de halfjaarcijfers van het tankopslagbedrijf.

Vopak exploiteert opslagtanks in belangrijke havens, waar klanten olie en chemische producten kunnen opslaan.
Volgens financieel directeur Jack de Kreij zorgt de onbalans in vraag en aanbod van olie voor een ‘structurele en robuuste vraag'. De goede resultaten, die Vopak in het eerste half jaar van 2009 heeft gerealiseerd zijn volgens de CFO dan ook blijvend en niet enkel het gevolg van de zogenoemde ‘olie contango'.

Contango is jargon en geeft in feite aan dat men in de toekomst een aanbodtekort van olie verwacht, of met andere woorden: dat de olieprijs zal stijgen. De contango is ontstaan omdat de huidige olieprijs lager ligt dan de prijs voor termijncontracten. Als gevolg daarvan kopen speculanten olie, om die vervolgens op te slaan en via termijncontracten weer te verkopen. Bij de opslag komen de tanks van Vopak aan bod.

Maar volgens De Kreij hangt de sterke vraag naar opslagdiensten in de olie-industrie met name samen met het fysieke transport van het product en in veel mindere mate met de olie contango. ‘Dat zorgt slechts tijdelijk voor wat extra vraag', aldus de financieel bestuurder.


Nieuwe projecten
'In het eerste halfjaar van 2009 is een groot aantal nieuwe projecten volgens planning in bedrijf genomen', licht bestuursvoorzitter John Paul Broeders toe. 'Al deze inspanningen hebben, samen met de sterke vraag naar onze opslagdiensten, geleid tot een belangrijke stijging van ons bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar.'

In de eerste helft van 2009 heeft het bedrijf een ruim 16 procent hogere nettowinst geboekt dan in dezelfde periode in 2008. Vopak ziet ook de toekomst zonnig en verhoogt de winstverwachting voor het hele jaar naar circa 495 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van minimaal 450 miljoen.

Onlangs sloot Vopak met bestaande grootaandeelhouders een ruimere financieringsfaciliteit af, zodat verdere groei mogelijk is. Aandeelhouders keurden de afspraken donderdag goed.

Bezettingsgraad
Dat het crescendo gaat bij het opslagbedrijf blijkt ook uit de bezettingsgraad. Over het eerste halfjaar bedroeg die 95%, gelijk aan een jaar geleden. Waarbij in het eerste halfjaar 0,8 mln kubieke meter aan opslagcapaciteit is toegevoegd.

Door projecten in uitvoering wordt tot en met 2011 nog eens 2,8 mln kubieke meter aan opslagcapaciteit toegevoegd. De totale investering voor Vopak en haar partners in deze projecten bedraagt circa 1,6 miljard euro, waarvan de nog uit te geven netto-investering voor Vopak circa 0,4 miljard euro bedraagt.

Chemie blijft achter
De enige activiteit die achterblijft is de chemie, met een omzetdaling van 5 procent tot 152 miljoen euro. Die daling was voornamelijk het gevolg van de verkoop van schepen waarmee Vopak binnen Europa chemicaliën vervoert.
‘De daling van de doorzet bij een aantal chemische opslagactiviteiten van eerder dit jaar is inmiddels gestabiliseerd. Het is niettemin te vroeg om nu al te spreken over een structureel herstel van de chemiemarkt', aldus Broeders.

Hoewel Vopak laatcyclisch, en dus de kans bestaat dat de onderneming eind 2010 wordt geconfronteerd met een afvlakkende vraag, is de top van het bedrijf stellig in de prognose dat het bedrijfsbreed structureel beter gaat.Gerelateerde artikelen