VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

29 september 2009

VEB stelt AFM op hoogte van vermoedde handel met voorkennis

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De VEB vermoedt dat in de twee weken voorafgaand aan het overnamebod van Jumbo op Super de Boer, sprake is geweest van handel met voorkennis in het aandeel Super de Boer. De VEB heeft de Autoriteit Financiële Markten hiervan op de hoogte gesteld. 

Jumbo bracht op 18 september een uit op alle activa en passiva van Super de Boer. Daarbij maakte Jumbo bekend dat het voorgenomen bod reeds de steun heeft van Casino, de grootaandeelhouder van Super de Boer.

Opvallend koersverloop
In de periode van 7 tot en met 17 september liep de koers van het aandeel Super de Boer flink op. Opvallend genoeg gebeurde dit zonder richtingaangevend nieuws. De koers steeg van 2,77 euro naar 3,50 euro, een toename van ruim 26 procent.

Daarbij was sprake van fors grotere handelsvolumes dan gebruikelijk. De handelsvolumes lagen in deze dagen gemiddeld een factor 5,2 keer hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Dit samen met de koersstijging, leidt tot de conclusie dat de koersgevoellige informatie over het voorgenomen bod eerder bekend is geworden dan op 18 augustus.

Schade
Dat beleggers hebben geleden door het niet onverwijld openbaar maken van de gelekte koersgevoelige informatie staat vast. Dergelijke schade dient door de verantwoordelijke marktpartijen te worden gecompenseerd. De VEB is van mening dat optreden van de AFM noodzakelijk is om dergelijke marktsituaties in de toekomst te voorkomen.

Openbaar
Zodra koersgevoelige informatie onbedoeld aan een derde wordt medegedeeld, heeft een onderneming de verplichting die informatie onverwijld openbaar te maken. Super de Boer heeft in dit geval niet adequaat gereageerd en daarmee haar wettelijke plicht tot openbaarmaking van deze informatie geschonden. De beide andere betrokken marktpartijen hebben geen eigen meldingsplicht, maar voor beiden geldt dat het hen, indien zij bekend zijn met informatie die concreet is en rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling, verboden is deze informatie te gebruiken, of derden van deze informatie op de hoogte te stellen.


Gerelateerde artikelen

Beleggersvereniging VEB bereikt schikking voor aangesloten beleggers in actie Super de Boer
Topman Super de Boer krijgt forse bonus na overname
17-03-2012

Na een spannende biedingstrijd heeft Jumbo supermarktketen Super de Boer we…

Lees verder

super de boer
VEB dagvaardt Super de Boer om niet melden koersgevoelige informatie
31-05-2010

De VEB gaat namens beleggers de schade verhalen die zij geleden hebben in a…

Lees verder

super de boer

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}