VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Belangrijke overwinning beleggers in actie Super de Boer

De VEB heeft namens beleggers een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen het voortijdig uitlekken van koersgevoelige informatie. Ook in hoger beroep heeft de rechter geoordeeld dat Super de Boer eerder had moeten ingrijpen om mogelijke handel met voorkennis te vermijden.

Super de Boer heeft onrechtmatig gehandeld jegens haar aandeelhouders door hen te laat te melden dat er sprake was van een overnamebod van supermarktconcern Jumbo.

Volgens het Hof had Super de Boer de koersgevoelige informatie op 10 september 2009 voorbeurs openbaar moeten maken.

Het gaat om beleggers die vanaf 10 tot en met 17 september 2009 hun aandelen Super de Boer hebben verkocht, terwijl zij niet op de hoogte waren van het bod van Jumbo.

Het Hof gaat daarmee een stap verder dan de rechtbank die eerder oordeelde dat dit op 11 september 2009 (voorbeurs) diende te gebeuren.

De feiten
Nog voordat Super de Boer op 18 september 2009 bekend maakte dat zij een overnamebod van Jumbo had ontvangen, liep de koers van het aandeel Super de Boer fors op. Het aandeel steeg met bijna 25 procent naar euro 3,50.

Daarbij was ook sprake van significant grotere handelsvolumes, zonder duidelijke reden. Achteraf bleek dat Jumbo haar concurrent Super de Boer al op 4 september 2009 - en dus veel eerder dan 18 september 2009 - had benaderd.

Onrechtmatig handelen
Opvallend is dat het Hof zijn oordeel vrijwel uitsluitend baseert op de destijds fors toegenomen handelsvolumes van het aandeel Super de Boer (SdB).

"Het hof is van oordeel dat SdB na de handelsdag van 9 september 2009 tot de conclusie had moeten komen dat zij de vertrouwelijkheid van de informatie over het overnamebod van Jumbo niet meer kon waarborgen.

(...)

Op dat moment was duidelijk sprake van een ontwikkeling die afweek van de gebruikelijke patronen, zonder dat daarvoor een plausibele alternatieve verklaring voorhanden was. SdB had de relevantie hiervan moeten onderkennen. Dat op dat moment nog geen koersstijging zichtbaar was, doet daaraan niet af."


Beursgenoteerde ondernemingen die er voor kiezen koersgevoelige informatie niet openbaar te maken, doen er dus goed aan scherp te letten op de handelsvolumes van hun aandeel.

VEB roept SDB en Jumbo op tot snelle afwikkeling
De VEB roept Super de Boer en Jumbo op hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een snelle afwikkeling van de schade. Dat kan door de afhandeling van de schade collectief te regelen en deze vast te leggen in een schikking met de VEB.

De VEB heeft in het verleden in vergelijkbare zaken met Vedior en Numico een dergelijke schikking bereikt. Op deze manier werd een snelle afhandeling van de schade gerealiseerd voor de groep benadeelde beleggers.

Gedupeerde beleggers die hun SDB-aandelen hebben verkocht in de periode 10 september 2009 tot en met 17 september 2009 kunnen zich via de website melden bij de VEB. Zij worden dan op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in dit dossier.


Gerelateerde artikelen