VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Druk van ketel bij geplaagd Gamma

Beleggers reageerden vrijdag gretig op de cijfers die het geplaagde textielbedrijf Gamma presenteerde over het derde kwartaal. De druk lijkt met de verkoop van het onderdeel Coating en Composites bovendien wat van de ketel. Maar gaat het echt zoveel beter met de Helmondse onderneming?

Gamma maakt niet alleen door de recessie zware tijden door; het bedrijf probeert al jaren orde op zaken te stellen. Waar dat onder topman Meint Veninga maar niet lukte, lijkt de nieuwe bestuursvoorzitter Jan Albers de zaken voortvarender aan te pakken.

, die door de onderneming de wacht was aangezegd vanwege de miserabele staat waarin Gamma al tijden verkeert.
De nieuwe topman maakte meteen bekend dat het bedrijf onder druk van de marktomstandigheden zou beginnen met het versneld uitvoeren van kostenbesparingen. Daarbij overigens voortbordurend op de strategie van zijn voorganger.

Verkoop van divisie in tentzeil en kogelwerend textiel
Nu, ruim drie maanden later, maakt Albers een bekend: de verkoop van de divisie Coating en Composites voor 37,5 miljoen euro aan een Duitse industriële onderneming.

Met de verkoop stoot Gamma de productie van onder meer tentzeil en kogelwerend textiel af. Dit zorgt voor vereenvoudiging binnen de organisatie. Een goede ontwikkeling, want door de diversiteit van de divisies is het niet altijd eenvoudig om focus aan te brengen in de activiteiten.

Het tijdig inspelen op marktveranderingen wordt door de verscheidenheid bijvoorbeeld bemoeilijkt en dat was de afgelopen tijd te merken bij Gamma. De onderneming kreunde zwaar onder de recessie.

Toch zal met het afstoten van Coating en Composites het tij niet ineens keren. De marktomstandigheden zijn onveranderd slecht en de vooruitzichten voor de onderneming daarmee ook, zo geeft Gamma zelf te kennen.

Kapitaalpositie wordt beter
Maar het financiële plaatje van het textielbedrijf is wel een stuk verbeterd. Gamma was al tijden naarstig op zoek naar kapitaal.

In 2008 leidde de economische tegenwind gecombineerd met herstructureringskosten tot een nettoverlies van 33,2 miljoen euro. Daardoor kon de textielproducent niet meer voldoen aan de afspraken met de banken.

Deze zomer moest Gamma dan ook zijn bankconvenanten verruimen. De , die het bedrijf lospeuterde, behelst 30 miljoen euro en kreeg een looptijd tot maart 2010. Die looptijd heeft de nieuwe ceo inmiddels verlengd tot juni 2011.

De schuld daalde in het derde kwartaal bovendien met 8 miljoen euro tot 305 miljoen euro. De opbrengst van de net verkochte divisie zal de schuld verder verkleinen.

Strak aan ketting banken
Dat is van belang omdat Gamma door het verruimen van het krediet ligt bij de banken. Die verworven in de zomer het recht om een deel van de faciliteit om te zetten in preferente aandelen, waardoor het gezamenlijke stemrecht van de banken in Gamma kan toenemen tot meer dan 50 procent.
 
Voor het zover komt moet de kredietruimte wel tot een minimum geslonken zijn (5 miljoen euro) of de verhouding tussen bedrijfsresultaat (ebitda) en schuld hoger liggen dan 7,5.

Met de huidige hoogte van de schuld van 305 miljoen euro is de schuldratio 5,6, waardoor de ketting een stuk minder strak gespannen is dan in de zomer.

Cijfers derde kwartaal vallen mee
Daar komt bij dat de een tikje minder slecht zijn dan werd verwacht.

De omzet daalde weliswaar met 7 procent tot 167 miljoen euro, ten opzichte van de 179 miljoen euro in het derde kwartaal van 2008. Maar de winst voor belasting, rente, afschrijving en amortisatie (ebitDA), exclusief herstructureringslasten, bedroeg over het derde kwartaal 18,6 miljoen euro tegen 16,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Gamma is er vooral in de mijnbouw, chemische en automobielindustrie sprake van een teruglopende vraag, waardoor de omzet bij het onderdeel Filtration sterk daalde. Bij Sleepcare Fabrics was er sprake van een sterke verbetering van de ebitDA door kostenbesparingen. De ebitDA steeg bij dit onderdeel naar 5,6 miljoen euro, van 1,4 miljoen euro in 2008.

Over de eerste negen maanden van dit jaar berekend, heeft Gamma 60,8 miljoen euro verlies geleden. In dezelfde periode vorig jaar boekte Gamma nog een winst van 18,4 miljoen euro. De omzet over de eerste negen maanden kwam uit op 489 miljoen euro tegen 546 miljoen euro een jaar eerder.

Beleggers enthousiast
Met name de verbeterde kapitaalpositie en licht meevallende cijfers vielen bij beleggers in goede aarde. Ondanks de onverminderd slechte vooruitzichten voor de marktomstandigheden in het vierde kwartaal, steeg het aandeel flink. Aanvankelijk met bijna 12 procent. Bij het slot van de handel stond een fiere plus van 7,2 procent op de koersenborden.

Door het gerommel binnen Gamma was het afgelopen jaar het beeld ontstaan dat het bestuur de financiële crisis en de malaise was overkomen, en dat het niet tijdig de nodige maatregelen had getroffen. Met de komst van de nieuwe topman Jan Albers probeert Gamma het vertrouwen terug te winnen en het tij te keren. Bij beleggers gaat dat er vooralsnog in als zoete koek. Na jaren vol slecht nieuws worden de eerste positieve geluiden gretig opgezogen.
 Gerelateerde artikelen