VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Drastische ingreep maakt ING straks stuk overzichtelijker

ING gaat drastisch op de schop. Het concern splitst zijn bank- en verzekeringsactiviteiten, waardoor de onderneming aanzienlijk meer focus krijgt en beter bestuurbaar en beheersbaar zal zijn. 

Ook geeft ING voor 7,5 miljard euro nieuwe aandelen uit om de helft van de ontvangen staatssteun terug te betalen. 

Dat maakte het concern maandagochtend bekend.

Alle verzekeringsactiviteiten en het vermogensbeheer zullen de komende drie jaar worden afgestoten. De reorganisatie leidt ertoe dat het nieuwe concern eind 2013 bijna een derde kleiner is dan nu.


Europese eis

Met de grote gedaantewisseling komt ING tegemoet aan eisen van eurocommissaris Neelie Kroes. Zij ging eerder tijdelijk akkoord met twee steunacties voor ING door de Nederlandse staat. Maar omdat bedrijven geen oneigenlijke staatsteun mogen krijgen, verlangde ze van ING wijzigingen in de organisatie waardoor het bedrijf sneller steun kan terugbetalen.

Minister van Financiën Wouter Bos schoot ING eind januari van dit jaar te hulp door de waarde van diens beleggingen gerelateerd aan de Amerikaanse hypotheekmarkt, voor 80 procent te garanderen. Eerder had hij de wankelende bankverzekeraar al gestut door 10 miljard euro aan kapitaal in het bedrijf te pompen.

VEB positief
De VEB is altijd van mening geweest dat de opsplitsing van de bank- en verzekeringsactiviteiten op termijn voor aandeelhouders meer waarde zal creëren, dan het bijeenhouden van de twee onderdelen en reageert positief op het bericht van ING.

Risicoprofiel neemt sterk af
De afsplitsing vindt plaats via verkopen, beursgangen of een combinatie daarvan, aldus ING. Het financiële concern heeft een principeovereenkomst met de Europese Commissie getroffen over de plannen. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat ook ING Direct USA, onderdeel van het bankbedrijf, wordt verkocht. Met deze verkopen en het afstoten van een belangrijk deel van de hypotheekportefeuille neemt het risicoprofiel van ING sterk af. 

Verder bundelt ING verschillende activiteiten, die gezamenlijk een nieuwe bank zullen vormen in Nederland. De verkoop moet tegen 2013 rond zijn.

Emissie onvermijdelijk
ING maakte verder bekend voor 7,5 miljard euro aan nieuwe aandelen uit te geven om de helft van de staatssteun die het eerder ontving, af te lossen. Dit zal op korte termijn de koers van het certificaat drukken, maar is desondanks onvermijdelijk en noodzakelijk.

Het is positief dat de bank er werk van maakt om de schuld aan de staat zo snel mogelijk af te lossen.

Nieuwe afspraken voor aflossen staatssteun
Ook heeft ING nieuwe afspraken met de overheid gemaakt voor het aflossen van de staatssteun. Hiermee krijgt ING, net als Aegon en SNS Reaal nu ook de mogelijkheid een deel van de steun met een beperkte boete af te lossen.

Onder de nieuwe afspraak betaalt ING een premie van maximaal 950 miljoen euro over de 5 miljard euro die het nu wil terugbetalen. Dit was onder de oude afspraak maar liefst 2,5 miljard euro. Een aanzienlijk verschil. De premie kan bovendien, afhankelijk van de beurskoers van ING, nog lager uitvallen.

Extra last van 1,3 miljard euro
Daar staat tegenover dat de nieuwe afspraken rond de steunfaciliteit op de Alt-A portefeuille, het concern eenmalig 1,3 miljard euro kosten. Dit is om de overheid extra te compenseren voor de garanties die werden gegeven voor risicovolle hypotheken in bezit van ING. Die last, die uitkomt op 1 miljard na belasting, wordt in het vierde kwartaal genomen.

In december van dit jaar betaalt ING 5 miljard euro aan de staat. De resterende schuld, eveneens 5 miljard euro, zal later worden afbetaald, zo liet topman Jan Hommen maandagochtend in een toelichting weten. Maar daarover zijn nog geen afspraken met de overheid gemaakt.

Aandeelhoudersvergadering
Aandeelhouders moeten de plannen van ING nog goedkeuren. Op 25 november vindt daartoe een aandeelhoudersvergadering plaats. De aandeelhouders kunnen zich dan buigen over de ingrijpende herstructurering die het bedrijf maandag aankondigde. 
 
ING merkt ook op dat diverse toezichthouders toestemming moeten geven of een adviesrecht hebben. De Europese Commissie moet formeel nog toestemming geven. Ook de ondernemingsraad heeft een rol in het proces.

Reorganisatie
ING kreeg vorig jaar van de overheid een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Als gevolg van de ontvangen staatssteun moest ING een reorganisatieplan indienen bij de Europese Commissie. Bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers gaf ING al aan dat dit tot voor de ING Groep kon leiden.

ING was het afgelopen kwartaal al druk bezig om kapitaal op te halen voor het terugbetalen van de staatssteun. Zo stootte het de private bankingactiviteiten in , , af en werd de verkocht. De opbrengst van de activiteiten was lang niet toereikend.

Derde kwartaal
Naast de berichten over de reorganisatie en de aandelenuitgifte, maakte ING voorlopige resultaten over het derde kwartaal bekend. Het voorlopige onderliggende nettoresultaat komt waarschijnlijk uit op 750 miljoen euro. ING liet verder weten de structuur en samenstelling van het bestuur te veranderen.
Gerelateerde artikelen