VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VastNed Offices verwacht meer winst ondanks druk op inkomsten

VastNed Offices/Industrial, dat dankzij leningen met een variabele rente flink profiteert van de historisch lage renteniveaus, heeft zijn winstverwachting voor 2009 verhoogd. De huurinkomsten komen daarentegen steeds verder onder druk te staan.

De tak van het Rotterdamse vastgoedfonds die belegt in kantoren, logistieke centra en bedrijfsruimten, verwacht dat het direct resultaat uitkomt tussen de 1,55 en 1,65 euro per aandeel. Aanvankelijk rekende VastNed op 1,55 euro per aandeel.

Huurinkomsten omlaag
Intussen zag het fonds meer huurders vertrekken dan het kon verwelkomen en dat zal voorlopig niet veranderen. De bezettingsgraad kwam in de eerste negen maanden van 2009 uit op 88,1 procent. Dezelfde periode een jaar eerder was dit nog 91,0 procent.

Volgens VastNed Offices zal de bezettingsgraad de komende tijd nog verder dalen doordat een aantal grote huurcontracten afloopt. Hoe ver de bezettingsgraad zal zakken, kon het bedrijf niet zeggen.

Onder druk van de lagere bezettingsgraad en doordat nieuwe contracten bovendien op lagere huurniveaus worden afgesloten, daalden de huurinkomsten in de eerste negen maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2008 met ruim 5 procent tot 20,9 miljoen euro.


Het direct resultaat - de winst uit de verhuur van vastgoed - kwam door de lagere huurinkomsten en hogere operationele kosten over de afgelopen negen maanden lager uit op 23,6 miljoen euro, tegen 25 miljoen euro in 2008.

Afwaardering op panden minder scherp
Het indirect resultaat - de verandering van de waarde van de panden - bedroeg 11,1 miljoen euro negatief. In het afgelopen kwartaal schreef VastNed Offices/Industrial 14,3 miljoen euro af op zijn bezittingen.

De afwaarderingen laten wel een dalende trend zien. In het eerste kwartaal daalden de panden nog 40 miljoen euro in waarde, het tweede kwartaal was dit 22 miljoen euro.
Gerelateerde artikelen