VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VastNed Offices ploetert alleen verder na mislukking fusiegesprekken

Samen sterker de kantorenmalaise te lijf. Dat was het idee achter een fusie tussen vastgoedfondsen NSI en Vastned Offices. Nu gesprekken op niets zijn uitgelopen is het grote vingerwijzen begonnen.

In de politiek is het een wetmatigheid: een partij die wegloopt bij onderhandeling wordt door kiezers afgestraft. ‘Wie breekt betaalt' is het adagium.

Op de beurs liggen de kaarten anders, maar soms is de reflex hetzelfde: beide partijen doen hard hun best de ander de schuld te geven.

Dat blijkt ook na de mislukte fusiebesprekingen tussen vastgoedfondsen NSI en Vastned Offices/Industrial. Midden december liet de beursgenoteerde verhuurder NSI weten branchegenoot VastNed Offices te willen overnemen. Nu, twee maanden, later zijn de besprekingen mislukt.

Beide partijen brengen daarover een bericht naar buiten. Het is aardig om die twee boodschappen naast elkaar te leggen.

NSI zegt dat VastNed de handdoek heeft gegooid en vice versa. Nieuwe Steen heeft het over "twee maanden van serieuze pogingen en intensieve onderhandelingen". VastNed laat de onderhandelingen pas vorige week beginnen.

Twee lezingen. Dezelfde uitkomst  
NSI:
VastNed O/I:  

De partijen zijn het in ieder geval wel eens over het breekpunt in de onderhandelingen: de prijs.

NSI bood voor ieder aandeel VastNed 0,88 (nieuw uit te geven) aandelen NSI plus een bedrag in contanten, onder andere bedoeld om het management af te kopen. Daarmee bedraagt het bod ongeveer 245 miljoen euro.

Veel te weinig, zegt VastNed. Het fonds heeft een belang van meer dan 54 procent in de Belgische beursgenoteerde kantoreninvesteerder Intervest. Die deelneming alleen is al circa 180 miljoen euro waard. De overige beleggingen van VastNed Offices, Nederlandse en Duitse kantoren, zou daardoor veel te laag gewaardeerd worden.

VastNed sneert dat NSI blijkbaar niet in staat is een redelijk bod neer te leggen, een bod dat in het belang is van aandeelhouders VastNed.


NSI ziet dat anders. De Nederlandse kantorenmarkt ligt op zijn gat en herstel lijkt voorlopig niet in zicht. De realiteit is dus anders dan de cijfers doen vermoeden. VastNed zou, volgens NSI, in rustiger vaarwater komen na een fusie. De combinatie zou groter zijn en dus meer slagkracht hebben.

Bovendien zou VastNed Offices minder afhankelijk worden van de slechte omstandigheden op de kantorenmarkt. NSI heeft ook winkelvastgoed in beheer; de VastNedgroep heeft winkelvastgoed in een apart beursgenoteerd vehikel, VastNed Retail. Een fusie tussen de beide VastNed-onderdelen mislukte eerder.

Hoe nu verder?
NSI, voor 18,9% in handen is van de Israëlische investeerder Habas, zegt nu op andere manieren te willen groeien. VastNed Offices legt nadruk op de medewerking die het heeft gegeven aan een mogelijk samen gaan. En nog steeds is VastNed bereid verder te praten.

 

Dat lijkt toch vooral een mededeling voor de bühne. NSI, bijna drie keer zo groot als VastNed, lijkt niet genegen de prijs te verhogen. Het bestuur van VastNed maakt zich volstrekt ongeloofwaardig als het nu alsnog ingaat op het bod van NSI.

Alleingang
En dus rest VastNed voorlopig niet meer dan op eigen houtje door te ploeteren in zware tijden. De VastNed Groep, dat beide dochters Retail en Offices/Industrial beheert, lijkt zelf te hebben gekozen voor die solotocht.

Drie jaar geleden werd een bod op het winkelvastgoed - Retail- afgeslagen, nu gaat ook verkoop van het kantorendeel - Offices- niet door. En een fusie tussen beide VastNed-onderdelen is er ook nooit van gekomen.

Topman van Reinier van Gerrevink huldigt het standpunt dat hij het bedrijf nooit onder de werkelijk (intrinsieke) waarde zal verkopen. Daarmee legt hij de lat hoog in een tijd waarin de beurswaarde van de meeste vastgoedfondsen onder de waarde van de eigen bezitting ligt. 

Mooi meisje
Misschien is dat wel de tragiek van een slecht presterende speler in de markt. Het verschil in eigen waarde en de taxatie van anderen ligt te ver uit elkaar. Het is de vraag of VastNed Offices het zich nog veel langer kan permitteren om zich te presenteren als het mooie, begerenswaardige meisje. Want buiten blijft het guur.

De reactie van beleggers spreekt eigenlijk boekdelen. Na bekendmaking van de mislukking daalt het aandeel VastNed Offices met bijna 7 procent, het aandeel Nieuwe Steen staat op winst.
Gerelateerde artikelen