VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sterke balans CSM biedt mogelijkheden

De toch al sterke balans van CSM liet in het afgelopen jaar een verdere verbetering zien. Dat in combinatie met een goede operationele kasstroom biedt genoeg ruimte voor overnames en investeringen.

De cijfers van CSM over het vierde kwartaal en het gehele jaar 2009 laten een beeld zien dat eerder al bij veel andere ondernemingen naar voren kwam. De verkopen stonden in het afgelopen jaar onder druk, maar door een scherpe focus op kosten en werkkapitaal kon de winstgevendheid en kasstromen zelfs verbeterd worden.

Lagere volumes, maar hogere winst en kasstroom
De producent van melkzuur en leverancier van bakkerij-ingrediënten heeft in 2009 het EBITA voor eenmalige posten met 13 procent zien toenemen, precies in het midden van de zichzelf ten doel gestelde range van 10 tot 15 procent. De verkopen waren echter 1,7 procent lager door een negatieve invloed van een lagere dollarkoers. Lagere volumes droegen echter ook sterk nadelig bij aan de daling in de omzet.

De daling in de volumes werd echter opgevangen met kostenbesparingen en herstellende marges door lagere grondstofkosten. Door kostenmanagement werd in het voorgaande boekjaar 26,4 miljoen bespaard, waardoor de winstgevendheid kon verbeteren.

Werkkapitaal daalt
Kasstromen werden eveneens opgeschroefd, mede door aanzienlijk lagere voorraden aan het einde van het jaar. Hierdoor daalde het werkkapitaal met 103,5 miljoen euro tot 191,3 miljoen euro. Als gevolg hiervan kon steeg de operationele kasstroom sterk stijgen van 98,5 miljoen euro tot 277,2 miljoen euro.

Het grootste pijnpunt zit met name binnen de divisie Bakery Supplies Europe waar de omzet met 12 procent daalde en de marge afkalfde tot 7,1 procent tegen 8,5 procent in het voorgaande jaar. Een volumedaling van 5 procent stond aan de basis van dit magere resultaat.

Purac, klein maar kansrijk
Hoewel de bijdrage aan het resultaat relatief bescheiden is, zijn de cijfers van Purac, producent van melkzuur en -derivaten, bemoedigend. De omzet steeg autonoom met 6,2 procent.

Hoewel de volumes over het gehele jaar met 4,7 procent daalde, werd in het laatste kwartaal een spectaculaire stijging van 12 procent genoteerd. De winstgevendheid verbeterde ook sterk met een EBITA van 37,9 miljoen euro tegenover een EBITA van 22,4 miljoen euro in 2008.

De vraag naar haar producten zal in de toekomst alleen maar toenemen door een toenemend milieubewustzijn, Purac levert onder andere aan producenten van afbreekbare plastics.

Daar wordt op ingespeeld met de bouw van een nieuwe fabriek in Thailand, die in 2011 in gebruik zal worden genomen. Daarmee lijkt dit onderdeel een rooskleurige toekomst tegemoet te gaan.

Sterke balans
De balans was al sterk en liet in het afgelopen jaar een verdere verbetering zien. De nettoschuld bedroeg 328 miljoen euro en dat is 200 miljoen euro lager dan eind 2008.

De combinatie van een sterke balans met een goede operationele kasstroom biedt genoeg ruimte voor overnames en investeringen. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe fabriek in Thailand en de recente overname van Best Brands in Noord Amerika.

Daarnaast kan een royaal dividend van 0,88 euro per aandeel uitgekeerd worden, wat aandeelhouders in geld of in aandelen kunnen ontvangen

Vooruitzichten
CSM verwacht geen significante veranderingen in het economisch klimaat in 2010. Wel wordt een consolidatietrend waargenomen waarin de onderneming actief wil blijven.

De leidende positie op de markt voor bakkerij-ingrediënten wordt op die manier uitgebreid. Dat kan op korte termijn de winstgevendheid verbeteren door kostenbesparingen, maar zal uiteindelijk ook tot groei van omzet moeten gaan leiden om op lange termijn waarde te kunnen creëren. Tot die tijd lijkt de groei vooral van het veelbelovende onderdeel Purac dienen te komen.
Gerelateerde artikelen