VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Qurius blijft ook in eerste maanden van het jaar in het rood

Bij Qurius is zo ongeveer de complete top van het bedrijf vervangen afgelopen tijd. De resultaten over 2009 laten zien waarom. Qurius presteerde nog slechter dan eerder gemeld.  Ook nu blijft het bedrijf in het rood.

Een hoger verlies dan , een lager bedrijfsresultaat en een omzetdaling van 7 procent ten opzichte van 2008. Meer gegevens zijn eigenlijk niet nodig om te illustreren dat Qurius een beroerd jaar achter de rug heeft.

Overigens geen gebrek aan bewijzen van turbulentie bij het concern dat zich richt op het implementeren software en aanverwante diensten bij middelgrote bedrijven. Zo verdwenen topman en operationeel geweten van het toneel.  Ook de top van Qurius Nederland kreeg een .

Draai in '09
Hermans was de man die een paar jaar geleden inzette op een omzetdoelstelling van 250 miljoen tot 300 miljoen euro in 2010. Die doelstelling moest vorig jaar al worden losgelaten. En met overtuiging: de netto-omzet zakte in 2009 tot ruim 117 miljoen.

Ook de gewenste internationale uitbouw via overnames moest Hermans opgeven. Overnames gingen de afgelopen jaren gepaard met fikse afboekingen en dat hielp niet in het streven naar winst.  In 2009 gingen daarom de activiteiten in Denemarken en Zweden de deur uit.

Somber beeld
Het is opvolger Leen Zevenbergen die de jaarcijfers over 2009 mocht presenteren. Hij moest constateren dat vooral de omzet uit licenties op geleverde software flink is ingezakt afgelopen jaar ( - 29 procent); en ook de opbrengsten uit onderhoud van bestaande softwaresystemen liep terug.  De ongunstige marktomstandigheden zijn mede debet aan die verslechteringen. 

Qurius probeerde de slechtere resultaten deels te compenseren door flink te snijden in de (personeels)kosten. Die operatie leverde ruim een miljoen euro op. Helaas kon dit bedrag meteen  worden overgeheveld naar de post voorzieningen voor dubieuze debiteuren.

Schoon schip
De nieuwe topman Zevenbergen lijkt de verwachtingen onder beleggers laag te willen houden: eerst schoon schip maken en dan op voor een nieuwe start. Zevenbergen voorspelt verlies in de eerste maanden van 2010 en ziet ook nog geen tekenen van herstel van de voor Qurius relevante markten.

Zevenbergen zet nu vooral in op het ontwikkelen van een nieuwe strategie.  Nu al is duidelijk dat hij de organisatie in alle actieve landen operationeel wil stroomlijnen en veel energie wil steken in het imago van Qurius.

De nieuwe strategie wordt aan beleggers gepresenteerd op de aandeelhoudersvergadering op 12 april aanstaande. Dan zal ook het laatste jaar onder leiding van Fred Hermans besproken worden, alsmede de vertrekvergoeding die hij heeft meegekregen.
Gerelateerde artikelen