VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Imtech moet krimp Benelux aanpakken

Een gestegen nettowinst, een licht hogere operationele marge (ebita) en een voller orderboek verbloemen het detailbeeld. In de Benelux-markten kampt Imtech met tegenslagen. Tijd voor maatregelen.

Imtech heeft in de eerste zes maanden een nagenoeg zelfde omzet gerealiseerd als in dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten kwamen onveranderd uit op 2,03 miljard euro.

Het resultaat voor rente, belasting en amortisatie (ebita) nam met 6 procent, waarvan 5 procent op autonome basis, toe tot euro 107,5 miljoen euro. De nettowinst steeg ook, met 11 procent naar euro 57,0 miljoen euro.

Benelux tegenvaller
Topman Rene van der Bruggen wijst wel op de nog steeds uitdagende marktomstandigheden in een groot aantal landen en markten. Voor in de Benelux-landen, waar Imtech ongeveer een kwart van de groepsomzet behaalt, loopt het niet op rolletjes.

De omzet daalde hier met 14 procent, terwijl de ebita met 21 procent (ebita marge gedaald tot 3,3 procent) afnam. Omdat Imtech geen snelle verbetering van de markt voorziet, grijpt het in. Er is versneld ingegrepen in de activiteitenmix zodat ‘het onderscheidende technologische profiel van Imtech optimaal tot zijn recht komt’.

Lees, Imtech wil meer toegevoegde waarde aan klanten bieden om de marges op peil te houden. Meer focus op markten als energie, duurzaamheid, milieu zorg en security moet daaraan bijdragen.Duitsland en Oost-Europa zijn de groeibriljant.

Het onderdeel ‘energie en milieu’ dat zich richt op de 'vergroening' van onder meer gebouwen en schepen groeide sterk. De omzet nam toe met 14 procent, terwijl de ebita-marge opliep van 5,9 procent naar 7,2 procent.

Ook de nieuwe projecten die in het orderboek konden worden bijgeschreven lieten met 16 procent (1,9 miljard euro) een op het oog gezonde groei zien.

Orderportefeuille
De orderportefeuille (plus 8 procent) passeerde met 5,1 miljard euro voor het eerst de vijf miljard euro grens. De kwaliteit is volgens Van der Bruggen ‘nagenoeg vergelijkbaar met die van vorig jaar’.Het aanstaand werk in de Benelux-landen is goed voor 1,4 miljard euro.

Op de gezondheid van dit deel gaat Imtech echter niet specifiek in. Denkbaar is dat de Goudse technisch dienstverlener prijsconcessies heeft moeten doen om haar personeel aan het werk te houden en de concurrentie te kunnen aftroeven.

De vraag is daarmee of de dalende winstgevendheid van de eerste jaarhelft ook in de periode juli tot en met december doorzet. Imtech signaleert in ieder geval dat de economische crisis de onderstroom van kleinere orders uitdunt. Grotere investeringen vergen een ‘zeer lange besluitvormingsperiode’.

Solvabiliteit eindelijk omhoog
Een risicofactor bij Imtech was altijd de relatief lage solvabiliteit. Hoewel de resultaten door de jaren heen een opwaartse trend vertoonden, bleef het ‘stootkussen’ (eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen) steken op ongeveer 19 procent. De risico’s nemen voor Imtech jaar op jaar toe.

Steeds meer projecten, waarvan de opbrengst afhankelijk is van het behalen van voorafgestelde resultaten en ook meer projecten waarvan verwacht wordt dat Imtech risicodragend deelneemt. Bij toenemende risico's is een hoger eigen vermogen vereist.

Kennelijk heeft Imtech dit onderkend. Door een beperkte aandelenemissie (ongeveer 10 procent van het aandelenkapitaal) is de solvabiliteit inmiddels gestegen tot 27 procent. De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 95 miljoen euro negatief voornamelijk als gevolg van stijging van het werkkapitaal.

Opdrachtgevers betalen later waardoor de voorgefinancierde rekeningen met ongeveer 100 miljoen euro opliepen ten opzichte van eind 2009. Tegelijkertijd heeft Imtech de eigen rekeningen juist wel eerder betaald. Precies het spiegelbeeld van wat gewenst is.

Doelstellingen bevestigd
Voor 2010 in zijn geheel gaat Imtech uit van een toename van de ebita door autonome groei en acquisities. Het afgelopen jaar bedroeg de ebita 235,9 miljoen euro.

Ook in de tweede helft van 2010 zal overnamemachine Imtech zich blijven richten op verdere strategische overnames, nadat onlangs het Zweedse NEA werd overgenomen voor 102 miljoen euro.

Een keerzijde van veel overnames is hoe de risicobeheersing bij geannexeerde bedrijven wordt uitgevoerd. De doelstelling voor 2012, een omzet van 5 miljard euro met een ebita-marge van 6 procent (5,7 procent in eerste zes maanden van 2010), heeft Imtech nogmaals bevestigd.

Ook meldt Imtech te zijn gestart met de voorbereiding van haar strategisch plan voor de periode 2010 – 2015 dat waarschijnlijk begin 2011 zal worden gepubliceerd.

LEES OOK:

 9 april 2010

16 februari 2010

7 januari 2010

11 augustus 2009

12 april 2009Gerelateerde artikelen