VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Trendbreuk in groei Vopak

De winst van Vopak groeide in het derde kwartaal met 10 procent. Een teleurstelling, want de winstgroei is vooral te danken aan positieve wisselkoerseffecten en niet aan structurele groei. De onderneming blijft dan ook oerconservatief in haar voorspellingen.

Met een stijging van de van 13 procent en het bedrijfsresultaat van 10 procent (beiden voor bijzondere posten) lijkt Vopak opnieuw een sterk kwartaal neer te zetten.

Toch stelden de cijfers beleggers teleur en moet het aandeel na de bekendmaking van de cijfers procenten inleveren op de beurs.

De afgelopen twee jaar bedroeg de groei vaak meer dan 20 procent. Het tankopslagbedrijf is dan ook één van de weinige ondernemingen geweest die ondanks de crisis wist te groeien. Een prestatie van formaat.

Maar in het afgelopen kwartaal lijkt die groei plotseling te stokken.

Winstgroei van lage kwaliteit
Niet alleen lag de groei lager dan in de voorliggende kwartalen. De kwaliteit van de winstgroei was ook niet wat beleggers gewend waren. Het bedrijfsresultaat liep met 10,6 miljoen euro op tot 114,8 miljoen euro. Ruim 90 procent was te danken aan de relatief sterke dollar in het derdekwartaal.

Van structureel groeiende winst uit operationele activiteiten is in de afgesloten driemaands periode nauwelijks sprake. Dat lijkt een trendbreuk met het recente verleden.

Groei in winstgevendheid stagneert
 


Bezettingsgraad neemt licht af
De resultaten werden niet alleen door wisselkoersschommelingen bepaald. De totale bezettingsgraad van Vopaks containers liet een lichte daling zien van 93 procent naar 92 procent.

Dit werd veroorzaakt door nieuwe capaciteit voor de opslag voor chemieproducten die in gebruik werd genomen, maar nog niet ten volle werd benut. Daarnaast was er sprake van achterblijvende vraag naar opslag van biobrandstoffen.

Op de markt voor olieopslag, die veruit het belangrijkste is voor Vopak, verliep de gang van zaken wel naar wens. Topman John Paul Broeders sprak over `een gezonde vraag naar onze diensten` en `een voortdurend robuuste vraag naar onze opslagdiensten voor olieproducten`.

Oerconservatief
Vopak handhaaft haar winstverwachting voor het volledige jaar. Dat betekent een EBITDA (brutowinst min overheadkosten bedrijf) van minimaal 585 miljoen euro, waarvan in de eerste negen maanden al 452,1 miljoen euro is behaald.

Voor het vierde kwartaal resteert een bedrag van 132,9 miljoen euro, oftewel de groei moet dan 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedragen. Dat oogt als een haalbare kaart, ook zonder valutaire rugwind.

Het Rotterdamse opslagbedrijf is, zoals in het verleden altijd het geval, heel voorzichtig in haar toekomstverwachtingen.

Doelstelling 2012 vervroegd haalbaar
De doelstelling voor 2012 bedraagt een EBITDA van 625 tot 700 miljoen euro. De onderkant van die range kan volgens de onderneming volgend jaar reeds kan worden behaald. Dragende kracht voor toekomstige groei moet de uitbreiding van opslagcapaciteit zijn.

Vopak wil tot en met 2012 3,9 miljoen kubieke meter aan opslagcapaciteit toe voegen. Dat is een toename van 13,6 procent in vergelijking met de capaciteit eind september.

Bij een gelijkblijvende winstgevendheid zou de EBITDA dan al snel uitkomen op circa 660 miljoen euro. Precies in het midden van de uitgesproken doelstelling.

Nieuwe topman voor enorme uitdaging
John Paul Broeders heeft de laatste jaren Vopak op het juiste strategische pad gebracht en daar de onderneming en haar aandeelhouders de vruchten van laten plukken. Hij zal echter per 1 maart 2011 het bedrijf verlaten om bij SHV Holdings aan de slag te gaan.

Zijn opvolger, Eelco Hoekstra, is op 11 november benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Vanaf maart volgend jaar zal hij het stokje overnemen van John Paul Broeders als CEO.

Het wordt een hele uitdaging om het indrukwekkende trackrecord van zijn voorganger een gelijkwaardig vervolg te geven. Zeker na de teleurstellende groei in het afgelopen kwartaal.
Gerelateerde artikelen