VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Homburg trekt trukendoos helemaal open

Alles trekt Homburg Invest uit de kast om de balansverhoudingen te verbeteren. Obligatiehouders moeten instemmen met nieuwe voorwaarden. Richard Homburg heeft het niet meer in eigen hand.

Het eigen vermogen van Homburg Invest bedroeg per 30 september nog maar 100 miljoen CAD, een schijntje afgezet tegen de totale schuldenlast van 2,2 miljard CAD. De solvabiliteit bedraagt daarmee nog maar 4,3 procent.

Homburg heeft gegokt en dreigt nu te verliezen. De vastgoedbelegger financierde zijn aankopen veelal met ruim 80 procent vreemd vermogen. Door de kredietcrisis daalde de waarde van het vastgoed en maakte de beurskoers een smak van ruim 90 procent.

De schuldaflossingen en rentelasten zullen niettemin betaald moeten worden. Zweten voor Homburg nu de inkomsten uit het vastgoed teruglopen door oplopende leegstand en het verkopen van vastgoed zonder grote boekverliezen lastig is.

Splitsen
Homburg kwam vorig jaar met een ‘truc' om meer bewegingsvrijheid te krijgen door een splitsing van de vastgoedportefeuille in afzonderlijke geografische beursgenoteerde entiteiten door te voeren. Het Canadese vastgoed staat inmiddels genoteerd aan de beurs van Toronto. Met de opbrengst zijn schulden afgelost.

Groot nadeel van de beursgang was dat deze een fors boekverlies opleverde van bruto CAD 151 miljoen omdat de boekwaarde ruim tweemaal hoger ligt dan de opbrengst. Meerdere geografische afsplitsingen staan nog op de agenda, maar met uitgehold eigen vermogen kan het bedrijf geen nieuwe boekverliezen meer lijden. Het hele splitsingsverhaal is dan ook stilgevallen.

Nieuwe bondvoorwaarden
Nu een volgend konijn uit de hoed: De in totaal 9.000 houders van de bekende Homburg Bonds nummer 8 tot en met 11 kregen deze maand een brief in de bus waarin zij nog voor 2 december 2010 hun fiat moeten geven voor aanpassing van de leningvoorwaarden.

Het betreft de nog uitstaande leningen waar geen hypotheekrecht op rust en rentepercentages kennen van 7 tot 7,25 procent. We spreken over een totaal uitstaand bedrag van €310 miljoen met afloopdata tussen mei 2013 en januari 2015.

Kort gezegd komt het erop neer dat Homburg Invest te allen tijde de mogelijkheid wil hebben de obligaties 8 tot en met 11 vervroeg af te lossen of een aanbod wil kunnen doen de obligaties om te wisselen in achtergestelde perpetuals (‘Capital Securities') dan wel een ‘ander type financieel instrument'.

Bij dat laatste zou gedacht kunnen worden aan aandelen of obligaties met een kortere looptijd en lagere rentevergoeding. Homburg benadrukt dat alles is op basis van vrijwilligheid.

Tot op heden mocht Homburg de leningen pas vervroegd aflossen na 5 jaar en 1 dag. De eerste mogelijkheid hiertoe zou dan zijn bij bond 8 op 1 juni 2011.

Wel vrijwillig
Benadrukt zij dat mochten de nieuwe voorwaarden van kracht worden, obligatiehouders niet verplicht zijn met de daarop volgende voorstellen van Homburg in te gaan. Komt het voorstel van vervroegde aflossing nadat de lening al vijf jaar loopt dat geldt de oude regel en is de houder wel verplicht zijn stukken aan te bieden. Aflossing dient altijd tegen 100 procent te geschieden.

Vraag is of de obligatiehouder met de nieuwe voorwaarden iets opschiet. Een voorstel van vervroegde aflossing lijkt op zich wel aantrekkelijk omdat de obligatiehouder dan in ieder geval zijn geld terugkrijgt. De kans dat deze optie wordt aangeboden zal sterk afhangen van de mogelijkheid voor Homburg om tegen redelijke prijzen vastgoed te verkopen.

Voorlopig ziet het daar niet naar uit en is de kans groot dat er een aanbod volgt voor omruil in Capital Securities of aandelen, een voor de bondhouder minder aantrekkelijke propositie.

Homburg wint daarmee tijd. Bij beide vormen is immers geen sprake van een aflossingsplicht en krijgt Homburg permanent beschikking over het kapitaal. De bondhouder neemt daarmee een groot risico. Bij een faillissement worden immers eerst de bondhouders afgelost en dan pas de houders van Capital Securities. Aandeelhouders staan helemaal achterin de rij.

Nadeel is verder dat de rentebetaling op de Capital Securities in illiquide preferente aandelen kan geschieden. Dividendbetalingen op preferente dan wel gewone aandelen zijn onzeker, vooral nu Hombug Invest er financieel zwak voor staat.

Over 2009 keerde Homburg Invest geen dividend uit. Volgend jaar juni wordt een besluit genomen of er over 2010 wel een uitkering volgt. Vorig jaar bood Homburg Invest alle bondhouders al de mogelijkheid hun stukken om te wisselen in Capital Security's, maar de belangstelling daarvoor viel tegen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen