VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Delta Lloyd verdubbelt dividend

Verzekeraar Delta Lloyd weet beleggers gunstig te stemmen met een verdubbeling van het dividend. Met het extraatje probeert Delta Lloyd te onderstrepen dat het een aantrekkelijk aandeel is.

De Amsterdamse verzekeraar Delta Lloyd zag haar bruto premie-inkomen vorig jaar autonoom met 8 procent toenemen tot 4,8 miljard euro. Het operationele nettoresultaat nam met 15 procent toe.

Dankzij deze prestaties is Delta Lloyd in staat de winstuitkering aan aandeelhouders te verdubbelen tot 1 euro per aandeel.

De nettowinst kwam uit op 621 miljoen euro, waar vorig jaar nog een klein verlies werd geleden. De verbetering van het nettoresultaat is voor een groot deel te danken aan de gestegen rente, waardoor de verplichtingen (op papier) afnemen.

Lagere schuld
Voor de gang van zaken in het bedrijf zelf is het operationeel resultaat weer een betere maatstaf; dit steeg in 2010 bij Delta Lloyd met 15 procent tot 422 miljoen euro, of 2,54 euro per aandeel.

De solvabiliteit verbeterde sterk door het aantrekken van de rente en ligt nu op 199 procent, aanzienlijk hoger dan de 172 procent aan het eind van het vorige kwartaal.

Het saldo van de bankspaarrekeningen, het product dat de woekerpolissen moet doen vergeten, steeg met maar liefst 140 procent tot 715 miljoen euro, wat overigens ten opzichte van de totale portefeuille nog altijd een klein bedrag is.


Delta Lloyd neemt een extra voorziening van 422 miljoen euro om haar portefeuille ineens in te dekken tegen de toename van levensverwachting van de Nederlandse bevolking.

Tevreden
Topman Niek Hoek toonde zich tevreden met het resultaat en zei dat Delta Lloyd goed gepositioneerd is om te profiteren van een stijging van de aandelenmarkten en een stijgende rente. Dat is iets dat uiteraard voor de meeste verzekeraars geldt, tenzij ze zichzelf met behulp van derivaten volledig ongevoelig voor koersbewegingen gemaakt hebben.

In 2010 hadden de gestegen aandelenbeurzen al duidelijk een positief effect op het eigen vermogen. De ongerealiseerde herwaardering van de aandelenportefeuille van 321 miljoen euro draagt wel bij aan het vermogen, maar zit niet in het winstcijfer.

Zoals Warren Buffett deze week al zei heeft dat bij verzekeraars onder IFRS alleen een positief effect op de nettowinst als de koerswinsten ook gerealiseerd worden. Het is daarom altijd, maar vooral bij verzekeraars, ook van belang de ontwikkeling van de intrinsieke waarde (de vermogenspositie) in de gaten te houden.

Niet duur
Het eigen vermogen ligt op 4,62 miljard euro, bijna 28 euro per aandeel. De ‘group embedded value’, de maatstaf waarmee verzekeraars hun vermogenspositie onderling vergelijkbaar maken, ligt nog een euro hoger op 28,93 euro. Deze getallen liggen ruim 10 euro boven de huidige beurskoers.

Op 7 keer het operationeel resultaat en een tientje onder de intrinsieke waarde lijkt het aandeel Delta Lloyd in ieder geval niet overdreven duur. De verdubbeling van het dividend tilt het dividendrendement boven de 5 procent en onderstreept dat.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen