VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vopak weet niet te voldoen aan hoge marktverwachtingen

Als je al enkele jaren vriend en vijand in positieve zin verbaast, neemt het verwachtingspatroon toe. Vopak is daar nu slachtoffer van. Het tankopslagbedrijf draait uitstekend, maar weet beleggers niet meer te bekoren.

Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers leek er al sprake van een trendbreuk en deze heeft zich in het vierde kwartaal doorgezet. Na vele jaren van stevige winstgroei zwakte de groei gedurende het afgelopen jaar af.

Was bij de halfjaarcijfers nog sprake van een groei van het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere posten (ebitda) van 17 procent. 

In het derde kwartaal was dat nog 13 procent, om bij de laatste drie maanden terug te vallen tot 12 procent groei.


Onder verwachting
Bezien over het gehele jaar boekte Vopak een ebitda resultaat van 598,2 miljoen euro. Onderaan de streep prijkt een nettowinst van 264,8 miljoen euro, gelijk aan 2,08 euro per aandeel. Vopak stelt een dividend voor van 70 eurocent per aandeel.

Bij de derdekwartaalcijfers had het Rotterdamse bedrijf een ebitda resultaat van ten minste 585 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Analisten deden dat destijds af als wel erg voorzichtig omdat dat cijfer een ebitda groei van slechts 2 procent zou impliceren voor het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode 2009.

Zij hebben daar uiteindelijk gelijk in gekregen, want de groei kwam in de laatste drie maanden uit op 12 procent tot 146 miljoen euro. Helaas voor Vopak had de markt gemiddeld op 150 miljoen euro gerekend.

Vooral de opslag van biobrandstoffen draait moeizaam en dat blijft voorlopig zo. Het betreft hier een nog jonge productgroep die getroffen wordt door onzekerheid omtrent allerlei regelingen. Vopak heeft hier ook nog wat werk te verzetten op een goede manier in te spelen op de behoeften van de klant.
 

Gezien de moeilijke markt voor biobrandstof is Vopak ook voorzichtig voor het komende jaar door niet verder te gaan dan een ebitda-groei van circa 5 procent te voorspellen. De opslag van olie blijft zich gunstig ontwikkelen, terwijl chemicaliën tekenen van een verder herstel laten zien.

Lange termijn beter dan 2011
Vopak zegt over goede papieren te beschikken om in 2013 een ebitda resultaat van tussen de 725 en 800 miljoen euro te behalen. Om in het midden van deze range uit te komen dient het resultaat de komende drie jaar gemiddeld met circa 8,5 procent te stijgen.

De prognose voor dit jaar ligt onder dat gemiddelde, wat al een indicatie kan zijn dat de bovenkant van de range een lastig verhaal gaat worden. Met 5 procent groei gaat Vopak zelfs de onderkant van de range niet halen. Vopak benadrukt dat het resultaat in vooral de eerste helft van 2011 gedrukt wordt door aanloopkosten bij gepleegde capaciteitsuitbreidingen

Bij het derde kwartaal zei Vopak nog dat het mogelijk de ebitda-doelstelling van 625-700 miljoen euro voor 2012 al in 2011 zal behalen. Met circa 5 procent groei zal dat net aan zijn. Het tankopslagbedrijf heeft er dan ook voor gekozen deze zinsnede uit het persbericht te laten.


Beleggers zetten het aandeel, in een overigens slechte beurs, bijna 6 procent lager. Op een koers van 32,75 wordt nog altijd bijna 15 keer de door analisten verwachte winst voor dit jaar betaald. Dat schept verplichtingen.
Gerelateerde artikelen