VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ctac perst er miniem winstje uit

Op de valreep heeft Ctac 2010 toch nog met een plusje weten af te sluiten. Het bedrijf verwacht dat het ingezette herstel dit jaar doorzet. Over de mate waarin houdt Ctac zich op de vlakte.

Het houdt allemaal niet over bij Ctac. Dankzij een relatief goed verlopen vierde kwartaal heeft de in SAP en Microsoft software gespecialiseerde onderneming over 2010 nog nipt een nettowinst weten te boeken van 2 ton. Per aandeel vertaalt zich dat in een plus van 2 eurocent. Van dividend is geen sprake.


Hoge belastingdruk
Ctac moest het afgelopen jaar wel ruim de helft van de brutowinst aan de belastingdienst afstaan. De extreem hoge belastingdruk van 52 procent hangt samen met niet-aftrekbare bedragen en tariefsverschillen met het buitenland.

Het jaar 2009 werd nog een verlies van 2,1 miljoen euro geleden, maar dat werd voor bijna de helft bepaald door de vertrekpremie van voormalig CEO Hogendoorn.

In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar is er op een omzet van bijna 20 miljoen euro een nettowinst geboekt van 3 ton. Dat was beter dan verwacht.

Het afgelopen jaar was er vooral meer vraag naar Ctac branchespecifieke oplossingen en productkennis.

De vraag naar ICT-diensten vanuit het Midden- en Kleinbedrijf viel zelfs wat terug. Dit segment wordt als laat-cyclisch gezien. De activiteiten in België vielen het afgelopen jaar met 7 procent terug.  

Voorzichtigheid troef
De huidige CEO Henny Hilgerdenaar spreekt over een voorzichtig marktherstel. Het is de combinatie geweest van dit voorzichtige herstel met een effectieve sturing op bezettingsgraad en een strakke projectbeheersing die het bedrijf weer winstgevend heeft gemaakt.

Hilgerdenaar erkent dat de winst bescheiden is, maar belooft een beter 2011. De topman is met name tevreden over het feit dat Ctac de crisis is doorgekomen zonder grote reorganisaties en zonder concessies te hebben hoeven doen aan de kennis en kracht van het bedrijf.

Volgens Hilgerdenaar is Ctac daardoor goed gepositioneerd om snel te kunnen profiteren van een verbetering van de vraag naar ICT-diensten. Dat hebben we helaas in het verleden al vaker gehoord van het bedrijf.

Concreet wordt de Ctac-topman niet. De topman spreekt over een groeiend aantal potentiële opdrachten. Blijkbaar heeft dat nog niet tot het binnenhalen van grote opdrachten geleid. Hilgerdenaar pint zich niet vast op een winstmarge.

Verdere versterking marktpositie
Ctac zoekt de verbetering van de winstgevendheid vooral in het verder versterken van de marktpositie. Naast autonome groei wordt er nadrukkelijk gekeken naar overnames.

Het is Ctac’s ambitie om zich te ontwikkelen van ERP-dienstverlener naar ‘Solutions Provider’. Resultaat verantwoordelijkheid ligt binnen de afzonderlijke business units zelf en zij zijn ook belast met hun eigen verkoopinspanningen. Dit zou beter aansluiten bij het ondernemerschap wat bij Ctac centraal staat.

Ctac werkt al jaren aan het versterken van de eigen organisatie. Het wordt tijd dat daar nu eens de vruchten van worden geplukt.
Gerelateerde artikelen