VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slecht vierde kwartaal verpest feestje Hunter Douglas

Raambekleder Hunter Douglas zal toch niet zo prettig gevoel aan 2010 hebben overgehouden. De netto operationele winst mag dan met 70 procent zijn gestegen, het vierde kwartaal leverde een kwart minder op dan het jaar ervoor.

Het leek zo’n goed jaar te worden voor Hunter Douglas, vooral bekend van de Luxaflex. Geholpen door kostenbesparingen bedroef de nettowinst na de eerste negen maanden ruim het dubbele van het jaar ervoor.

Desondanks hield het concern zich op de vlakte vanwege de grote onzekerheden in Europa en de Verenigde Staten. Beide markten kampen met zwakke huizenmarkten en zijn samen goed voor circa 80 procent van de concernomzet.

Hunter Douglas is voor ruim 80 procent van de omzet gericht op raambekleding en voor de overige 17 procent op bouwmaterialen.

Azië zakt flink weg
Voor Hunter Douglas in totaal bleef de omzet in het vierde kwartaal nog wel stabiel op dik 640 miljoen dollar. Toch een verval, want na de eerste negen maanden lag de omzet nog 4 procent hoger dan in 2009.

Het grootste verval deed zich niet in het Westen voor maar in de kleinere regio’s Azië (7,5 procent van de omzet) en Australië (4 procent van de omzet) waar in de laatste drie maanden de omzet ineens met respectievelijk 22 en 12 procent terugviel. Over de eerste drie kwartalen van vorig jaar zaten deze beide regio’s zelfs nog in de plus. Vooral Azië zou afhankelijk zijn van enkele grote projecten.

In Europa werd in het vierde kwartaal opvallend genoeg 3 procent meer verkocht, terwijl de volumes in de Verenigde Staten met een beperkte 2 procent terugvielen.

In Latijns-Amerika (9 procent van de omzet) bleef de groei wel intact (+ 9 procent) maar de winst daalde in deze regio.

Grote marketinginspanning
De netto operationele winst maakt in het vierde kwartaal een smak van 25 procent tot 43,7 miljoen dollar. Dat blijkt vooral door fors gestegen kosten voor verkoop en marketing. Het was Hunter Douglas er blijkbaar alles aan gelegen de eigen marktpositie te beschermen.

De operationele jaarwinst bleef door het zwakke jaareinde steken op 158,6 miljoen dollar (3,37 dollar per aandeel), tegen 114,4 miljoen (2,31 dollar per aandeel) in 2009.

Bestuursvoorzitter Ralf Sonnenberg bezit 81,2 procent van de gewone aandelen en bijna alle prefs. De dividendverhoging van 1 euro tot 1,25 euro per aandeel belandt vooral in zijn eigen zak.

Geen prognose
Hunter Douglas zegt niets over de verwachte winstontwikkeling dit jaar. Net als drie maanden geleden blijft het voorzichtig ten aanzien van Europa en de Verenigde Staten, terwijl het voor Azië en Latijns-Amerika aanhoudend sterke groei voorziet. Een opvallende uitspraak na de grote terugval van de Aziatische verkopen.

Beleggingsportefeuille
De gereduceerde beleggingsportefeuille van Hunter Douglas, buiten de operationele winst gehouden, boekte een plus van 11,2 miljoen dollar, bijna vijf keer zoveel als het jaar ervoor. Dat impliceert een rendement van bijna 8 procent, want de waarde van de wereldwijd belegde portefeuille bedroeg per ultimo 2010 143 miljoen dollar.

Er bestaat vanuit de hoek van beleggers veel kritiek op de beleggingsportefeuille van Hunter Douglas. Met name ingegeven door slechte beleggingsresultaten heeft het bedrijf daar gehoor aan gegeven en de portefeuille sinds de top van ruim 900 miljoen in 2007 flink afgebouwd.
Aangegeven werd dat deze verder zou worden teruggebracht tot circa 100 miljoen dollar, maar omdat het zo lekker gaat spreekt het concern juist weer over uitbreiding richting de 200 miljoen dollar. Dat zal wel weer de nodige kritiek van de minderheidsaandeelhouders gaan opleveren.
Gerelateerde artikelen