VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vertrek Homburg opmerkelijk en weinig vertrouwenwekkend

Oprichter en grootaandeelhouder Richard Homburg legt al zijn leidinggevende functies bij ‘zijn’ Homburg Invest neer. En dat terwijl hij zo vol vertrouwen is de vastgoedonderneming door deze moeilijke tijden heen te slepen. De beurskoers daalt verder.

“De laatste achttien maanden zijn zeer uitdagend geweest en wij hebben ons er met vele succes doorheen geloosd. Het is nu tijd dat iemand anders de regie overneemt en de strategie naar een hoger plan tilt.

Jan Schöning, de huidige directeur Noord-Amerika is op dit moment de juiste man om die taak op zich te nemen”, aldus Richard Homburg in het persbericht waarin zijn vertrek wordt aangekondigd.


Alles uit de kast
Homburg Invest staat er op zijn zachts gezegd financieel gezien zwak voor. Volgens de laatste cijferpublicatie over de eerste negen maanden van 2010 bedraagt het eigen vermogen van 100 miljoen Canadese dollar (CAD) nog maar 4,3 procent van het balanstotaal van 2,2 miljard CAD.

Door de sterk verzwakte vermogenspositie is de beurskoers sinds de beursgang in 2006 gezakt van boven de 50 euro (gecorrigeerd voor omgekeerde splitsing) tot onder de 3 euro. Het kan Homburg niet ontzegd worden alles uit de kast te hebben gehaald om meer bewegingsvrijheid te krijgen.

Zo wenste de onderneming de portefeuille te splitsen in vijf afzonderlijke geografische entiteiten met een aparte beursnotering. Voor Canada is dat gelukt, de overige afsplitsingen zijn gestrand.

De veelbelovende ontwikkelingsactiviteiten, voornamelijk gesitueerd in Canada, zijn ook grotendeels stil komen te liggen. Door de verhoogde risicoperceptie vragen banken steeds meer eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling en dat ontbeert Homburg Invest.

Met een zo lage solvabiliteit is Homburg Invest er veel aangelegen vastgoed van de hand te doen. Een succes boekte het met de verkoop van het Quelle-complex in Duitsland. Quelle was failliet gegaan en Homburg Invest moest daar fors op afschrijven. Door de verkoop wist het weer een boekwinst te maken en kon het de schuldenlast met dik 100 miljoen CAD terugdringen, minder dan 5 procent van de schuld.

Transparantie schiet tekort
Groot nadeel bij het fonds Homburg Invest is dat het zo weinig transparant is. Dat was ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgevallen.  De AFM wilde meer inzicht in de vennootschaps- en zeggenschapsstructuur van Homburg Invest binnen het gehele Homburg concern.

Homburg Invest kwam uiteindelijk niet met alle informatie over de brug waarop de toezichthouder de vastgoedbelegger een dwangsom opgelegde.

Gebrek aan informatie speelde ook bij de lancering van het splitsingsverhaal. Onduidelijkheid bestaat er over de mate waarin de entiteiten onafhankelijk zouden kunnen opereren.

Medio oktober vorig jaar maakte Homburg Invest bekend dat het 50 procent-belang in ontwikkelingsactiviteiten Homburg SNS Property Finance heeft verkocht aan Resolution Real Estate. Door deze verkoop kon circa 60 miljoen CAD aan langlopende schulden van de balans van Homburg Invest worden verwijderd.

Resolution Real Estate is volledig privé-bezit van Richard Homburg. De verkoopprijs is door een extern volledig onafhankelijke partij beoordeeld.

Dat mag zo zijn maar vastgoed verkopen vanuit het beursfonds waar Richard Homburg de scepter zwaait naar privé-vermogen is op zijn minst vaag te noemen. Zeker nu duidelijk is geworden dat Richard Homburg zich in de toekomst gaat richten op het verder uitbouwen van zijn private vastgoedonderneming.

Het is lastig een vinger achter Homburg te krijgen en dat maakt het juist allemaal zo riskant.
Gerelateerde artikelen