VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Strategie Homburg Invest geënt op schuldreductie

"De focus zal dit jaar onverminderd op schuldreductie liggen", aldus Jan Schöning, de nieuwe topman van Homburg Invest. Zo nadrukkelijk als in het recente jaarrapport heeft zijn voorganger Richard Homburg de zwakke plek van het vastgoedfonds niet eerder naar voren gebracht.Op zich dus een positieve wending. Beleggers horen liever wat er gebeuren moet, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. De woorden van Schöning zijn niet overbodig. Homburg Invest gaat gebukt onder een megaschuld.

Ondanks alle initiatieven de schuld terug te brengen, zijn de balansverhoudingen van de Canadese vastgoedbelegger het afgelopen jaar alleen maar verder verzwakt.

In vergelijking tot eind 2009 is de solvabiliteit van Homburg Invest teruggelopen van 6,1 procent tot 4,9 procent. Het eigen vermogen is het afgelopen jaar gehalveerd tot iets meer dan 100 miljoen Canadese dollar (CAD) op een balanstotaal van ruim 2 miljard CAD.

De afname van het eigen vermogen komt door het nettoverlies van 88,1 miljoen CAD dat het vastgoedfonds het afgelopen jaar leed en valutagerelateerde posten. In vergelijking met het verlies van 449,3 miljoen CAD over 2009 een hele verbetering, maar bij deze balansverhoudingen een enorm bedrag.

Zoektocht
In de eerste plaats is het al een hele toer inzicht te krijgen in de balans en verlies- en winstrekening. Op de eigen website doet Homburg Invest de jaarrapportage af met een .

Voor de tabellen moet een andere website worden geraadpleegd. Dat is jammer, omdat de kern bij de cijfers van Homburg Invest toch uit en beleggers direct willen zien waarover Schöning het heeft.

Cijferbrei
Dan de resultaten. Het verlies van 88,1 miljoen CAD is het saldo van een plus van 18,3 miljoen CAD op de ‘voort te zetten beleggingen' en een boekverlies van 106,4 miljoen CAD op de afsplitsing en het apart naar de beurs gebrachte Canadese vastgoed.

Het positieve ‘operationele'cijfer over 2010 is de optelsom van teruglopende inkomsten uit het vastgoed, een eenmalige boekwinst van 107,2 miljoen CAD op de verkoop van leegstaand Duits vastgoed als gevolg van het faillissement van huurder Quelle, alsmede aanhoudende maar wel lagere afwaarderingen.

De inkomsten uit het vastgoed zijn het afgelopen jaar gedaald van 175,6 miljoen CAD naar 133,0 miljoen CAD. Dit komt door het faillissement van het Duitse Quelle, oplopende leegstand in Europa en een negatief valutaeffect. Homburg Invest heeft het cijfer 2009 gecorrigeerd voor de afsplitsing van het Canadese vastgoed.

Over 2010 heeft Homburg een kleine 50 miljoen CAD afgewaardeerd op vastgoedbeleggingen en ontwikkelingsactiviteiten. Dat komt overeen met circa 3 procent van de boekwaarde. In 2009 bedroegen de afwaarderingen circa 360 miljoen CAD, bijna 12 procent van de destijds geldende boekwaarde.

Afwachten
Het is afwachten hoe het vastgoedfonds zich verder zal houden. In de toelichting op de cijfers wordt nadrukkelijk ingegaan op het risico dat Homburg Invest mogelijk meer (inkomstengenererend) vastgoed zal moeten verkopen om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Naast de normale rente- en aflossingen en andere financieringsbenodigdheden van in total ruim 400 miljoen CAD dit jaar, bestaat de mogelijkheid dat Homburg Invest niet meer voldoet aan bepaalde ratio's en schulden eerder opgeëist worden.

Een bedrijf dat in de knel zit heeft een slechte onderhandelingspositie. Een risicovol verhaal waar aandeelhouders goede notie van moeten nemen.

LEES OOK:

27 november 2010

18 november 2010
Gerelateerde artikelen