VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onzekere consument verpest transitiejaar voor Macintosh

Topman Frank de Moor lijkt er verstandig aan te doen zich te concentreren op de verkoop van schoenen. Toch zullen eindmarkten moeten verbeteren om de strategische keuze echt te kunnen beoordelen.

‘Een onzekere economie, harde bezuinigingen en toenemende inflatie zijn niet bevorderlijk voor het bestedingshumeur van de consument ‘, aldus De Moor bij de kwartaalcijfers.

Weinig nieuws voor beleggers, toch waren de resultaten nog iets slechter dan verwacht.

Om een eerlijke vergelijkingsbasis te krijgen dienen beleggers de resultaten bij Fashion (o.a. Scapino, Hoogenbosch en Brantano) en living (o.a. Kwantum) te bestuderen.

De derde groep activiteiten, Telecom en Automotive, is (binnenkort) niet meer. Belcompany is aan Vodafone verkocht en De Moor is van plan de filialen van Halfords in september van de hand te doen.

Vergelijken
De gezamenlijke omzet van Fashion en Living bedroeg 404,8 miljoen euro, 8,5 miljoen euro meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Maar als we hier de omzet uit de overname van de Britse Jones Bootmaker van 17 miljoen euro van begin dit jaar niet meenemen, kampt de onderneming met een lagere omzet.

Vooral de woninginrichter Kwantum zag dat veel consumenten de aankoop van relatief duurdere artikelen uitstellen, waardoor de omzet hier een kleine vier procent daalden tot 116,8 miljoen euro.

Bij schoenen zag de Moor opmerkelijk dat de ‘duurdere' winkels zoals Hoogenbosch betere zaken deden dan de prijsgerichte formules als Scapino. Maar bij elkaar daalde de omzet dus als overnames buiten beschouwing worden gelaten.

Het bedrag onderaan de streep liep terug van 3,3 miljoen euro in de eerste 6 maanden van vorig jaar, tot 0,3 miljoen euro dit half jaar. Het slechtere resultaat komt ook door forse investeringen in de nieuwe Britse aanwinst en in nieuwe formats voor Scapino. Op zich geen vreemde investeringen voor een onderneming die groter wil worden in schoenen.

Schoenen is sleutel
Wel vervelend, de economische tegenwind op macrovlak juist op het moment dat de Moor afscheid heeft genomen van mobieltjes (Belcompany) en wil nemen van (Halfords). Toch laten de cijfers ook zien dat de knoop weldoordacht door De Moor is doorgehakt.

Zo nam de brutomarge met 0,9 procentpunt toe tot 51,7 procent. De onderneming kon net als veel andere bedrijven de duurdere grondstoffen en loonstijgingen in het verre oosten niet volledig doorrekenen aan klanten.

Maar dit effect werd meer dan gecompenseerd door synergie-effecten en schaalvoordelen binnen Fashion. Als de omvang van schoenen binnen Macintosh doorgroeit, zou de marge verder kunnen
toenemen door deze (schaal)voordelen.

De mooie opbrengst voor de Belcompany winkels van 120 miljoen euro komen . De verkoop van Halfords van naar schatting 25 miljoen euro zal resulteren in een aanzienlijk kleinere storting in de oorlogskas. Het sentiment is nu zelfs slechter dan bij de verkoop van de Belcompany winkels.

Daar komt nog eens bij dat Halfords in beroerde conditie is. Met puffen en zweten realiseerden de 150 Nederlandse en Belgische winkels een bedrijfsresultaat (ebit) van 1 miljoen euro. Hier was een omzet van 105 miljoen euro voor nodig. Beleggers hoeven dus niet op de hoofdprijs te rekenen.

Hier staat natuurlijk tegenover dat de managementaandacht van de Moor niet meer wordt opgeslokt door deze problematische activiteiten, maar gebruikt kan worden voor de (internationale) expansie in schoenen. De Moor heeft hier bewezen echt waarde te kunnen toevoegen.

Goedkoop?
Macintosh waagt zich ‘gezien de moeilijke marktomstandigheden' niet aan een verwachting voor heel 2011. En dit is eigenlijk wel vervelend omdat door het hogere omzetaandeel van Fashion de omzet in de tweede helft van het jaar steeds belangrijker wordt. ‘Het zwaartepunt voor schoenenretailers ligt in het tweede helft van het jaar', aldus de Moor.

De koers van Macintosh daalt na bekendmaken van de cijfers met ruim 5 procent. Is deze afstraffing te fors? Aangezien analisten een winst van ongeveer 1,80 verwachten, betekent dit een koerswinst verhouding van 8,2. Dit oogt goedkoop in verhouding tot het 10 jarig gemiddelde van 9,9.

De lage waardering heeft natuurlijk alles te maken met de uiterst onzekere consument die de hand op de knip houdt. Een gegeven waar De Moor weinig aan kan veranderen, in tegenstelling tot de keuze voor Fashion en Living die niet onverstandig lijkt.

Helaas voor De Moor, en beleggers, zal het succes pas echt beoordeeld kunnen worden als hij hogere omzetten en winsten laat zien. En hiervoor, zo lijkt het, zullen de eindmarkten van de retailer toch echt moeten verbeteren.

LEES MEER:

14 juli 2011

 23 maart 2011

4 maart 2011

19 januari 2011

24 oktober 2010


Op de hoogte blijven?Gerelateerde artikelen