VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Macintosh houdt na de verkoop van Kwantum een flink kleinere nettoschuld over. Toch is er twijfel of het bedrijf wel kan blijven voortbestaan. Hoe eerder bestuursvoorzitter Kurt Staelens kan laten zien dat de ingezette transformatie leidt tot resultaten, hoe beter.

Macintosh maakte vrijdag bekend dat het woonketen Kwantum verkoopt aan investeringsfonds Gilde. Daarmee is de laatste ronde verkopen bij Macintosh afgerond. Eerder werd de verkoop van de Britse schoenenwinkels al bekendgemaakt.

De verkoopopbrengsten worden volledig gebruikt voor aflossing van schulden. Volgens Macintosh daalt de nettoschuld hierdoor met circa 64 miljoen euro. Uitgaande van de nettoschuld halverwege dit jaar resteert een nettoschuld van 37 miljoen euro.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat het seizoensgevoelige karakter van de schoenenverkoop lijkt te leiden tot een hogere schuldpositie halverwege het jaar dan aan het eind van het jaar.

Ondanks deze schuldreductie concludeerde analist Gerard Rijk van SNS Securities dat het lot van het bedrijf in de handen van de banken ligt. Daarbij lijkt hij vooral te kijken naar de omvang van de totale schuld.

Deze blijft namelijk aanzienlijk. Halverwege het jaar had Macintosh een bankschuld van 108,7 miljoen euro.

Macintosh heeft met de banken twee harde eisen afgesproken. Er is een ondergrens voor het bedrijfsresultaat (Ebitda) en een bovengrens voor de verhouding tussen Ebitda en nettoschuld. De bijbehorende getallen heeft Macintosh niet geopenbaard. Wel heeft het bedrijf gezegd dat bij een Ebitda/nettoschuld verhouding van meer dan 2 geen dividend kan worden uitgekeerd.

Macintosh had de afgelopen jaren steeds een negatief bedrijfsresultaat. Ook de eerste drie kwartalen van dit jaar schreef het bedrijf rode cijfers. Daarmee voldoet het dus niet aan de convenanten. In theorie zouden de banken op korte termijn dus de stekker eruit kunnen trekken, zoals SNS suggereert.

Halverwege dit jaar stond echter nog wel 29,7 miljoen euro aan liquide middelen, behorend bij de voort te zetten activiteiten op de balans. Macintosh heeft zo bekeken dus nog wel wat financiele ruimte om het een tijdje uit te zingen en de door Staelens ingezette transformatie af te maken.

In een interview met Effect zette de bestuursvoorzitter onlangs de plannen voor die transformatie uiteen. Inzetten op online, lagere winkelhuren, focus op renderende locaties en meer flexibiliteit bij inkoop om de weersgevoeligheid terug te dringen. Het moet allemaal leiden tot resultaatverbetering.

De grote vraag is of die verbetering snel genoeg komt. Het onderliggend bedrijfsresultaat was 9,6 miljoen euro negatief over de eerste negen maanden van het jaar. Het laatste kwartaal is het moment dat het geld moet worden verdiend in de branche en dat verliezen van eerder in het jaar moeten worden gecompenseerd.

Vorig jaar was het bedrijfsresultaat in de laatste drie maanden positief, maar door zacht winterweer wel 6 miljoen euro lager dan het jaar ervoor. Ervan uitgaande dat die tegenvaller er dit kwartaal niet is, zou Macintosh onderliggend dus al richting de zwarte cijfers moeten gaan.

Staelens meent dat de ombouw van het bedrijf nog wel een paar jaar gaat duren. Voor aandeelhouders is de vraag of hij die tijd gaat krijgen. Het laatste kwartaal van 2015 lijkt het al erop of eronder te worden voor Macintosh.

 

 
Gerelateerde artikelen