VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Macintosh publiceerde maandag een onheilspellend persbericht. Er wordt gesproken over verkoop van het bedrijf en door de grote schuld zal voor aandeelhouders weinig tot niets overblijven. Het contrast met de woorden die bestuursvoorzitter Kurt Staelens circa drie maanden geleden uitsprak is groot.

In september schetste Staelens in een interview voor Effect nog een positief toekomstbeeld voor het schoenenconcern. Van die visie komt weinig tot niets terecht. Vier uitspraken van Staelens toen waar nu weinig van blijkt te kloppen.

Waarde schoenenwinkel niet geraakt door crisis

Het verkoopproces van de Britse activiteiten en meubelketen Kwantum verliep volgens de topman positief. Macintosh zou mee surfen op het positieve marktsentiment wat betreft overnames en fusies.

In november bleek echter dat de verkoopopbrengst voor deze onderdelen zwaar tegenviel. Was de topman naïef? Dacht hij dat potentiële kopers geen gebruik zouden maken van het feit dat het voor Macintosh in feite een gedwongen verkoop was? Of trokken kopers zich terug naarmate ze verder in het traject kwamen en meer informatie kregen?


Macintosh wordt schuldenvrij

Staelens heeft over het verkooptraject vooral veel uit te leggen omdat de lage opbrengst de reden is dat het bedrijf nu diep in de problemen zit. Na de desinvesteringen zou Macintosh praktisch schuldenvrij worden en zou er ruimte komen voor investeringen. Staelens herhaalde dit in het interview een aantal keer. Toen de verkoop eenmaal was gesloten bleek, overigens na een hoop verwarring waar het bedrijf mede debet aan was, dat een nettoschuld van enkele tientallen miljoenen zou resteren.

Een herhaling van het slechte 2014 is uitgesloten

In 2014 had Macintosh een heel slecht laatste kwartaal door een zachte winter. De schoenenverkoop viel hierdoor tegen en Macintosh zat met grote voorraden die het in de uitverkoop moest doen met flinke druk op de resultaten tot gevolg. Staelens vertelde in september dat Macintosh was begonnen met flexibel inkopen: ‘een deel voor het seizoen bestellen, een deel erin’, zei hij. De implicatie was dat het bedrijf niet snel meer met grote moeilijk verkoopbare voorraden zou komen te zitten. 

Dit was een van de maatregelen die erop gericht waren om Macintosh uit de rode cijfers te krijgen. Maandag meldde Macintosh echter dat het laatste kwartaal van dit jaar wat betreft winstcijfers niet beter zal zijn dan dat van vorig jaar. Dat roept de vraag op of het verbeterprogramma van Staelens überhaupt wel de juiste weg was.


Bij een overname is Macintosh de bovenliggende partij

Macintosh is al het hele jaar bezig om de mogelijkheden van samenwerking of fusies te onderzoeken. Staelens zei in het interview dat hij een rol zag voor Macintosh in een consolidatieslag en dat een fusie zou moeten draaien om kostenvoordelen. Een strategische fusiepartner lag daarmee voor de hand.

 

Het is nog niet bekend wie Macintosh gaat kopen, maar duidelijk is dat het een kapitaalkrachtige partij zal moeten zijn die de schuld kan dragen of aflossen. Of dat een branchegenoot zal worden, lijkt twijfelachtig gezien de moeilijke marktomstandigheden. Waarschijnlijker is een investeringsfonds dat voor een bodemprijs instapt.
Gerelateerde artikelen