VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Delta Lloyd ontpopt zich tot dividendkampioen

Delta Lloyd is blij met de eigen halfjaarcijers, de markt lijkt ook tevreden. Het bedrijf wil het dividend met minimaal 3 procent verhogen. Dat komt bovenop de verdubbeling van vorig jaar.

Het fonds blijft daarmee een goede dividendbetaler en dat verzacht het leed een beetje van het forse koersverlies afgelopen maanden .

Over de eerste jaarhelft wordt de interim-uitkering met 5 procent opgekrikt tot 42 eurocent. Over geheel 2011 wordt een dividend van minimaal 1,03 euro in het vooruitzicht gesteld. Op de huidige koers van 14 euro geeft dat een aardig dividendrendement van 7,4 procent.

Resultaten
Met een netto operationeel  resultaat van 213 miljoen euro (+28 procent) weet Delta Lloyd positief te verrassen.

Grootste winstsprong zit bij het levenbedrijf waar Delta Lloyd profiteert van de heropening van de markt voor grote pensioencontracten. Het bedrijf wist al 10 grote contracten in de wacht te slepen.

CEO Niek Hoek ziet in de operationele winstsprong zijn gelijk wat betreft de gemaakte strategische keuzes. De onderneming is meer gefocust en maakt minder kosten.

Delta Lloyd is naar eigen zeggen dan ook goed op weg om de voor 2012 gestelde kostenreductie van 850 miljoen euro te halen.

Disconteringsgedoe
Volgens de boekhoudregels van IFRS heeft Delta Lloyd een verlies geleden van 331 miljoen euro.

Het forse (boekhoudkundige) verlies wordt vooral veroorzaakt door bewegingen in rente waartegen Delta Lloyd haar verplichtingen uit levensverzekeringen contant maakt.
 

De groep doet dit tegen de zogeheten collateralised AAA curve, vaak illiquide leningen met een onderpand. Omdat het verschil tussen deze rente en de veel meer gehanteerde en ook volgens IFRS te gebruiken ECB AAA curve het afgelopen half jaar met 62 basispunten is gedaald, resulteert dat gelijk in hogere voorzieningen voor Delta Lloyd.

De balans moet volgens IFRS op marktwaarde worden weergegeven. Verschuivingen daarin lopen gelijk door in het resultaat.

Bij de jaarcijfers 2010 had Delta Lloyd al wat gezegd over de daling van de gehanteerde disconteringsvoet die het gevolg was van het feit dat hoogrenderende Spaanse leningen uit collateralised mandje zijn gevallen omdat zij niet meer aan de triple A status voldeden.

Niet iedereen kan zich vinden in de keuze van Delta Lloyd niet de ECB AAA curve te volgen. De verplichtingen zouden te laag in de boeken staan.

Delta Lloyd vindt het allemaal maar niks en laat zich liever afrekenen op het operationele resultaat waar het wel invloed op heeft. Dat vormt ook de reden waarom het dividend onder meer gerelateerd wordt aan de operationele prestaties van de groep en niet door allerlei opgelegde boekhoudregels.

Dat mag zo zijn, door de toegenomen verplichtingen en verliezen op aandelen is het eigen vermogen gedaald van 4,6 miljard euro naar 4,0 miljard euro, gelijk aan 23,94 euro per aandeel. De critici krijgen zo langzaam gelijk. Het verschil tussen de boekwaarde en de beurskoers is met 42 procent echter wel erg groot .

Blootstelling Zuid-Europa
De verzekeraar heeft haar positie in Zuid-Europese staatsleningen alsmede Ierse schuld actief teruggebracht en blijft daarmee terughoudend.

De blootstelling van Delta Lloyd aan deze landen beslaat nog wel altijd 724 miljoen euro. De helft van het faillissementsrisico op Italië en Spanje, het leeuwendeel van de leningen, heeft de groep afgedekt via credit default swaps.Gerelateerde artikelen