VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vijf klemmende vragen over noodlijdend Homburg Invest

Met een eigen vermogen van 57 miljoen Canadese dollar (CAD) op een schuldenberg van 2 miljard CAD is de toekomst van vastgoedfonds Homburg Invest uiterst wankel. Wat zijn de gevolgen voor beleggers?

Vastgoedfonds Homburg Invest heeft de Canadese rechtbank uitstel van betaling gevraagd. Het fonds zegt tijd nodig te hebben om te herstructureren om aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te voldoen.

Er speelt van alles bij Homburg Invest, het vastgoedfonds van Richard Homburg. Kern van de zaak is dat het bedrijf lijkt te bezwijken onder een enorme schuldenlast.

Op geconsolideerde basis bedraagt het eigen vermogen nog maar 2,8 procent van het balanstotaal. Vijf vragen en antwoorden.

1) Wat zijn de overlevingskansen voor Homburg Invest?
Puur afgaand op de cijfers ziet het er niet goed uit voor Homburg Invest. De verslechterende economie helpt ook niet mee.

Kort gezegd komt het er op neer dat Homburg Invest te weinig inkomsten genereert uit het vastgoed om de aankomende rente- en aflossingsverplichtingen op leningen te voldoen. Er heerst dus zowel een solvabiliteits- als een liquiditeitsrisico.

In het uitgebreide halfjaarverslag 2011 (te vinden op www.sedar.com) staan vooral de liquiditeitsrisico's uitvoerig beschreven.

Bepaalde leningen kunnen al opgevraagd worden indien Homburg Invest afspraken over financiële ratio's doorkruist. Dit is al actueel, maar de schuldeiser heeft nog geen stappen gezet.

Homburg Invest zoekt naarstig naar alternatieven als looptijdverlenging, het plaatsen van nieuwe leningen en verkoop van vastgoed. Het is onzeker of de onderneming daar succesvol mee zal zijn.
BELLEN/MAILEN MET HOMBURG
- Homburg heeft inmiddels een informatielijn en -website opgezet voor beleggers

-Kijk op

-Of bel 0800 0230323

-Onafhankelijke ruggespraak kunnen leden van de VEB krijgen via de

Het merendeel van de hypothecaire schuld heeft overigens alleen een verhaalsrecht op specifiek vastgoed. Maar dan nog komt een liquidatiescenario in zicht, wat de continuïteit van onderneming negatief zal beïnvloeden.

2) Wat kunnen aandeelhouders nog verwachten?
De aandeelhouder heeft de koers de afgelopen jaren zien dalen van ruim boven de 40 euro tot nu nog maar 68 cent. Zij hebben de grootste klap al gehad.

Komt het tot een faillissement of liquidatie dan zullen de aandeelhouders achteraan in de rij staan en hoogstwaarschijnlijk niets meer terug zien.

Richard Homburg is met circa 46 procent van de stukken in bezit de grootste aandeelhouder. Het feit dat hij, Richard Homburg, via zijn privé-bedrijf een claim van 27 miljoen CAD tegen Homburg Invest heeft ingediend zegt veel over de verwachte opbrengsten voor aandeelhouders.

3) Wat rest er voor de obligatiehouders?
Homburg Invest heeft de afgelopen jaren voor 412 miljoen euro aan obligaties ‘bonds' geplaatst bij voornamelijk Nederlandse particuliere beleggers.

Er staan nog een viertal bonds (nr. 4-7) uit met hypothecaire zekerheid op specifiek vastgoed en 4 bondseries (nr. 8-11) zonder recht van hypotheek.

Bondhouders 4 tot en met 7 kunnen bij ingebreke blijven hun hypotheekrecht uitoefenen, al hebben ook zij niet altijd het eerste hypotheekrecht.

Wat zij terugzien van de inleg is dan afhankelijk van de marktwaarde van het onderliggende vastgoed.

Bondhouders 8 tot en met 11 delen bij een faillissement in de resterende boedel, met alle onzekerheden van dien.

Mogelijk ontvangen zij bij betalingsproblemen nog een aanbod van Homburg Invest de lening om te ruilen in achtergestelde effecten ‘Capital Securities' of aandelen. Het lijkt niet slim daar dan op in te gaan omdat beleggers zich dan zelf achteraan in de rij plaatsen.

4) Kan ik mijn obligaties verkopen?
Homburg Invest onderhoudt geen handel in de uitgegeven bonds. Verkoop is dan ook erg lastig. Homburg geeft aan dat obligatiehouders hun stukken ter bemiddeling kunnnen aanbieden. Het fonds benadrukt dat er geen enkele succesgarantie is bij eventuele bemiddeling.

Dat lijkt logisch want het is zeer de vraag wie de stukken nu nog van kopers zou willen overnemen. In dat geval zal de opbrengst onder de huidige omstandigheden waarschijnlijk tegenvallen.

5) Wat gaat de VEB doen?
De VEB wacht nog even af totdat Homburg Invest duidelijkheid heeft verschaft over de positie van de bondhouders. Afhankelijk daarvan zullen verdere stappen worden overwogen.

LEES OOK:

26 augustus 2011

8 juni  2011

14 mei 2011

 4 april 2011


27 november 2010

18 november 2010

Gerelateerde artikelen