VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Richard Homburg nog steeds aan de knoppen bij wankelend vastgoedfonds

Het in nood verkerende vastgoedfonds Homburg Invest probeert te redden wat er te redden valt. Dat is des te moeilijker omdat Homburg geen controle heeft over de eigen onderneming. Die ligt nog steeds deels bij oprichter Richard Homburg.

Dat blijkt uit een nu verschenen rapport waarin de gang van zaken rond het in Canada gevestigde vastgoedfonds Homburg Invest in kaart is gebracht.

Het rapport is opgesteld door een zogenoemde Monitor, een Canadese variant op een bewindvoerder.

De Monitor is twee maanden geleden aangesteld bij Homburg Invest, nadat de onderneming bescherming had gezocht in een soort van surseance.

De onderneming kampt met een grote schuldenberg en zegt tijd nodig te hebben om de financiele problemen op te lossen. Eerder werd al duidelijk dat Homburg eind november obligatiehouders geen 20 miljoen euro gaat terugbetalen aan obligatiehouders, de zogenoemde ‘Homburg 4'.

Uit het nu verschenen rapport valt op te maken dat Homburg hoogstwaarschijnlijk ook de rentebetalingen over andere obligaties op 31 december dit jaar zal moeten passeren.

De Monitor schrijft waarschijnlijk tot in 2012 nodig te hebben om een plan van aanpak op te stellen voor de redding van Homburg Invest.

De ‘bewindvoerder' noemt de situatie bij Homburg ‘complex' en constateert dat Homburg ‘geen controle heeft over cruciale informatie' die nodig is om de onderneming te redden.

Richard Homburg
De reikwijdte van Richard Homburg
 
Opvallend is de rol van oprichter en voormalig topman Richard Homburg.

Het door Homburg Invest beheerde vastgoed, deels gekocht met geld van obligatiehouders is ondergebracht in een grote hoeveelheid aparte entiteiten, de zogenoemde Homco's.

De bestuurders van Homburg Invest blijken maar beperkte zeggenschap te hebben over die Homco's.

Het is Richard Homburg die nog steeds de grootste macht heeft over het grootste deel van het vastgoed.

Bijzonder daarbij is dat de Nederlandse toezichthouder AFM al bijna twee jaar probeert om de banden tussen vastgoedfonds Homburg en oprichter Richard Homburg door te snijden.

Twee jaar strubbelingen
Vanaf november 2009 verzocht de AFM Homburg meerdere malen om informatie te verschaffen over de eigen situatie.

De toezichthouder had grote bedenkingen over de grote financiële verplichtingen die Homburg was aangegaan.

In 2009 was al duidelijk dat Homburg in 2011 en 2012 miljoenen aan terug- en rentebetalingen moest voldoen aan beleggers en banken.

Een jaar later, in november 2010, was het voor de AFM ‘onwaarschijnlijk' dat Homburg nog veel langer aan zijn kortlopende verplichtingen zou kunnen voldoen.

Opnieuw werd Homburg gehekeld om gebrekkige openheid en gevraagd om een plan van aanpak. Aan eerdere informatieverzoeken hadden Homburg Invest en zijn topman Richard Homburg onvoldoende gehoor gegeven.

In augustus 2011 is de maat vol. De AFM dreigt de vergunning van Homburg in te trekken. Toezicht houden is niet goed mogelijk als er geen openheid van zaken wordt gegeven door de onderneming.

De AFM twijfelt inmiddels aan de integriteit van Richard Homburg. Homburg heeft problemen met de belastingdienst. Bovendien zijn er ook twee 'toezichtantecenten' geweest. Het is momenteel niet duidelijk waar deze incidenten betrekking op hadden.'

Homburg is op dat moment al terug getreden als topman van het gelijknamige vastgoedfonds, maar heeft nog steeds grote invloed, zo constateert de AFM.

Wat nu?
Het huidige bestuur van de in surseance verkerende onderneming is er veel aan gelegen om de vergunning van de AFM te behouden. Zonder vergunning kan het beursgenoteerde vastgoedfonds geen nieuwe aandelen uitgeven, terwijl men dat als een manier ziet om een naderend faillissement af te wenden.

Een andere mogelijkheid, vastgoed verkopen, lijkt moeilijk. Daarover heeft Homburg Invest immers geen volledige zeggenschap.

Dat er iets moet gebeuren is zonneklaar. Homburg ziet zijn vastgoed minder waard worden, heeft te kampen met vertrekkende huurders, leegstand en dus lagere inkomsten.

Uit cijfers van eind juni bleek dat Homburg voor iedere euro eigen vermogen ruim 35 euro schuld heeft. Het eigen vermogen is in tweeënhalf jaar tien keer zo klein geworden.

Licht aan het einde van de tunnel is er niet. Afgelopen maanden is de situatie verder verslechterd, zo blijkt uit de rapportage. Bewindvoerder en bestuur hebben de komende maanden de handen vol om het vastgoedfonds van de ondergang te redden. Zoals het er nu uitziet hoeven obligatiehouders voorlopig geen geld te verwachten.

Wat doet de VEB?
De VEB houdt de ontwikkelingen bij Homburg scherp in de gaten. De vereniging houdt alle opties open om de belangen van Homburg-beleggers te verdedigen.

Op de hoogte blijven?
.


 Gerelateerde artikelen