VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Belangen schuldeisers Homburg lopen uiteen

Nog ruim een maand is het in nood verkerende vastgoedfonds beschermd tegen schuldeisers. Waarschijnlijk zullen obligatiehouders langer op hun geld moeten wachten. Intussen wordt steeds duidelijker dat betrokken partijen verschillende belangen hebben.

Het in zware problemen verkerende vastgoedfonds Homburg Invest zal zo goed als zeker tot in de lente van 2012 bescherming nodig hebben tegen schuldeisers.

Dat verwacht in ieder geval de zogenoemde Monitor, de bewindvoerder die is aangesteld door de rechter om orde op zaken te stellen bij het zwaar gehavende vastgoedfonds.

Deze Monitor zegt deze tijd nodig te hebben om een herstructureringsplan op te stellen voor Homburg.

Vastgoedfonds Homburg Invest, met hoofdzetel in Canada, vroeg de Canadese rechtbank eerder zelf om deze bescherming om een oplossing te zoeken voor de enorme schuldenlast.

Geen uitkeringen
Voor beleggers in Homburg betekent dit dat ze voorlopig niet hoeven te rekenen op geld van de onderneming.

Tot aan het voorjaar van 2012 zullen naar verwachting geen uitbetalingen plaatsvinden. Aflossing van de zogenoemde Homburg Bonds 4 en 5 zal eind 2011 naar verwachting niet doorgaan.

Ook couponbetaling van alle andere bonds zal in die periode vermoedelijk niet worden uitgekeerd maar doorgeschoven naar een later tijdstip.

Belangen lopen uiteen
In het herstructureringsplan zal duidelijk moeten worden hoe het ‘nieuwe' Homburg Invest eruit moet gaan zien. Want het is duidelijk dat er iets moet veranderen om het vastgoedfonds te laten overleven.

Daarbij wordt steeds duidelijker dat de verschillende groepen schuldeisers van Homburg Invest tegenover elkaar komen te staan.

Behalve de houders van Homburg bonds zijn er bijvoorbeeld de banken die leningen hebben verstrekt aan Homburg Invest of aan de zogenoemde HomCo's, 100% dochterondernemingen van Homburg Invest, waarover het vastgoedfonds evenwel geen volledige zeggenschap blijkt te bezitten.

En ook binnen de groep van bondhouders zijn er verschillen in positie tussen de houders van de mortgage bonds en de houders van de corporate bonds.

Voor de zogenaamde mortgage bonds (Homburg Bonds 4 t/m 7) geldt een onderpand en bijbehorende zekerheid. De houders van de corporate bonds (Homburg Bonds 8 t/m 11) hebben die zekerheid niet.

De houders van de mortgage bonds lijken dus in een betere positie te verkeren. Zij zouden er weleens voor kunnen kiezen de door hen bedongen zekerheid te willen uitwinnen, althans om te dreigen met de mogelijkheid gebruik te maken van hun bijzondere zekerheidspositie.

Dit zou nadelig kunnen uitpakken voor de andere crediteuren van Homburg Invest.
Daarmee is meteen het dilemma uitgetekend van alle partijen die geld hebben gestoken in Homburg Invest. Oplossingen voor de huidige problemen zullen niet voor alle partijen evengoed uitpakken.

Dat blijkt ook uit één van de scenario's die de ronde doen om de enorme schuldenlast van Homburg Invest te verlichten.

Eén van de geopperde mogelijkheden is dat de crediteuren wordt gevraagd om vreemd vermogen, de bonds bijvoorbeeld, te converteren naar eigen vermogen. Anders geformuleerd: om van de huidige bondholders aandeelhouders te maken.

Op het eerste gezicht is conversie voor de huidige bondholders niet voordelig. Eén van de nadelen is dat bij aandeelhouders bij faillissement helemaal achteraan in de rij staan.

Een ander nadeel is dat er geen sprake zal zijn van afbetaling van het eerder ingelegde geld. Bondholders krijgen immers betaald in aandelen.

Toch zijn er ook argumenten te bedenken om toch in te stemmen met conversie in aandelen. Als bondholders niet akkoord gaan met conversie zou Homburg Invest wel eens richting faillissement kunnen gaan, terwijl faillissement niet perse noodzakelijk hoeft te zijn.

Wat nu?
Omdat de belangen tussen de verschillende groepen schuldeisers uiteen loopt lijkt het belangrijk dat alle groepen een vertegenwoordiging krijgen.

Zij zijn dan in staat om met Homburg Invest en de Monitor te onderhandelen over hun positie, over eventuele (uitgestelde) uitkeringen, conversie, etc.

Op het moment is dat niet het geval. Er is nu wel een stichting die de belangen van bondhouders vertegenwoordigt, maar dit is geen ideale situatie. Die stichting vertegenwoordigt de belangen van verschillende groepen bondhouders terwijl die niet volledig gelijk zijn.

Bovendien is één van de bestuurders van deze stichting ook bestuurder van de stichting Homburg Capital Securities, bedoeld om de belangen te vertegenwoordigen van houders van deze securities, een soort aandelen.

Diezelfde bestuurder heeft momenteel ook het stemrecht in handen van de aandelen Homburg Invest van Richard Homburg, oprichter en voormalig bestuurder van het beursgenoteerde vastgoedfonds. Belangenverstrengeling ligt hier op de loer.
Gerelateerde artikelen