VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ING wordt steeds duurdere bank

Zeshonderd procent meer winst dan vorig jaar. Maar dan wel winst met twee gezichten. Bij de verzekeringstak spoot het geld eruit, de bankenpoot moest flink inleveren. Intussen wordt de bank opnieuw minder efficiënt.

De verzekeringsactiviteiten gaven het derde kwartaal kleur aan ING. Daar kon een verlies van 274 miljoen euro in het derde kwartaal van 2010 worden omgebogen in een winst van 561 miljoen euro.

Knap, helemaal als bedacht wordt dat een afwaardering op Griekse staatsobligaties van 200 miljoen euro daarin is meegenomen.

Niet alleen verkocht ING meer verzekeringen, ook lagere administratiekosten zorgden voor een resultaatsimpuls.

En daarop kan het bankgedeelte van ING alleen maar jaloers zijn. Hier daalde de onderliggende winst met bijna 30 procent tot 1,06 miljard euro. Bovenop een Griekse afboeking van 274 miljoen euro zag de bank haar rentemarge krimpen.

De vergoeding op spaargeld liep op en de marges op hypotheken stonden juist onder druk.

Inkomsten dalen harden dan kosten
De inkomstendaling kan nog niet worden gecompenseerd door kostenbesparingen. De operationele kosten (voornamelijk salarissen en huurkosten) daalden in het tweede kwartaal met een half miljard.

Dat betekent een daling van 2,9 procent van de operationele kosten, een fractie vergeleken met de daling van het onderliggende inkomen.

Dat cijfer kreeg een opdoffer van liefst 10,2 procent tot 3,88 miljard euro ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar.

ING wordt steeds duurdere bank
Wie de operationele kosten deelt door het onderliggende resultaat krijgt de cost to income ratio, ofwel de voor banken veel gebruikte efficiency ratio. En dit cijfer loopt al drie kwartalen op rij op.

De ratio steeg van 55 procent in het eerste kwartaal, via 59,2 procent in het tweede kwartaal naar 61,3 procent in het derde kwartaal.

 
ING minder 'efficiënt'
Als ING de impact van de woelige omstandigheden op financiële markten buiten beschouwing laat, stijgt de ratio van 54,6 procent naar 55,8 procent.

Aanzienlijk minder, maar nog altijd fors hoger dan de doelstelling van 50 procent voor 2013.

Snoeien in personeel
Om efficiënter te worden gaat ING verder snoeien. En niet lichtzinnig.
 
In de komende twee jaar wil topman Hommen ongeveer tweeduizend banen schrappen in Nederland, zo'n 10 procent van het personeelsbestand van de consumenten bankenpoot.

En er wordt meer gesnoeid. Zoals in de portefeuille met obligaties uit periferielanden. De totale blootstelling aan Griekenland, Portugal, Spanje en Italië daalden van 10,9 miljard euro in het tweede kwartaal tot 6,1 miljard euro in het derde kwartaal.

En in de maand na sluiting van het derde kwartaal, oktober, werd de portefeuille nog eens verder afgebouwd met ruim een half miljard euro.

De Griekse staatsobligaties zijn afgewaardeerd op basis van de huidige marktwaarde op 30 september. Dit komt neer op een waardevermindering van 60 procent op de hoofdsom.

 
 Blootstelling ING aan periferielanden t.ov. 2de kwartaal
Dat lijkt gezien de, weliswaar wankelende, afspraken van de Europese regeringsleiders (50 procent afboeking op de hoofdsom) aan de conservatieve kant.

De andere drie probleemlanden staan nog tegen 100 procent in de boeken. Hoewel dit dan weer optimistisch is, is de blootstelling naar deze landen beperkt te noemen.

De afbouw van de portefeuille met rommelobligaties is niet gratis. Zo boekte de verzekeraar een verlies van 271 miljoen euro, grotendeels veroorzaakt door verlies op verkochte Italiaanse staatsobligaties.

Overigens blijkt dat de verliezen op de rommelobligaties meer dan gecompenseerd zijn op, weliswaar ongerealiseerde winsten, op de veilige obligaties (Duitsland, Nederland, Finland) die juist in waarde stegen.

Staatsteun
ING voldoet met een kernkapitaal ratio van 9,6 procent aan de verse eis van de toezichthouder die voorschrijft dat de ratio ten minste 9 procent moet bedragen. Toch is het ´bufferoverschot´ van 60 basispunten krap.

Helemaal omdat de De Nederlandsche Bank naar verluidt voornemens is om deze 9 procent nog verder te verhogen.

Hierdoor zou het best eens kunnen dat het laatste restje staatssteun van drie miljard euro op een later moment de staatskas invloeit dan mei 2012, wat Hommen als doelstelling heeft.

"Het is van belang dat we de staat terugbetalen, maar tegelijkertijd kunnen we onze kapitaalpositie nooit op het spel zetten", aldus Hommen veelzeggend tijdens de analistenbijeenkomst.
Gerelateerde artikelen