VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Delta Lloyd bevestigt ruim dividendbeleid

Dividend en financiële instellingen, een combinatie die de afgelopen jaren niet tot nauwelijks meer samengaat. Delta Lloyd is de uitzondering. De verzekeraar bevestigt verhoging van het dividend.

Bankverzekeraar Delta Lloyd heeft vooral door een stijging van de marktrente de solvabiliteit in de maand oktober verder zien verbeteren. Daarmee neemt de kans op de uitkering van een mooi slotdividend toe.

De bankverzekeraar verdubbelde vorig jaar de dividendbetaling van 50 cent naar 1 euro per aandeel en beloofde beleggers over dit jaar het dividend met minimaal 3 procent te verhogen.

Dat zou duiden op een dividend van minimaal 1,03 euro per aandeel, wat afgezet tegen de huidige beurskoers van rond de 12 euro een bijzonder aantrekkelijk dividendrendement geeft van circa 8,5 procent.

Dit rendement geldt uiteraard voor een geheel jaar, want Delta Lloyd heeft al een interim-dividend uitbetaald van 42 cent.

Bevestiging
Op een informatiedag voor analisten en institutionele beleggers handhaaft het Amsterdamse bedrijf de verwachting van een groei van ten minste 3 procent voor zowel het operationele resultaat als het dividend.

Er was twijfel gerezen over dit voornemen na de forse daling van de beurskoers afgelopen tijd.

Die twijfel nam toe na bekendmaking van de derdekwartaalcijfers. Dat kwam enerzijds door de behoorlijke verslechtering van de balansverhoudingen en anderzijds door het feit dat Delta Lloyd geen woord meer repte over het dividend.

Gezien de fors gedaalde beurskoers bestaat de twijfel over het dividend al langer.

Beleid
Delta Lloyd streeft een dividend pay-out na van 40-45 procent op het netto operationele resultaat.

Bij de bepaling van de hoogte van de uitkering binnen de pay-out ratio houdt de ondereneming rekening met de verwachte winstgevendheid over een periode van drie jaar.

Eis is wel dat de wettelijke solvabiliteitsratio voor de groep minimaal tussen de 160 en 175 procent van de minimale kapitaalvereisten ligt.

In het derde kwartaal bleek de solvabiliteit door een lagere marktrente (hogere verplichtingen) en dalende aandelenkoersen te zijn teruggevallen van 203 procent tot nog maar 163 procent.

Gelukkig kon de bankverzekeraar in hetzelfde bericht melden dat door een stijging van de marktrente de solvabiliteit eind oktober weer was gestegen richting de 177 procent. Dat blijkt in werkelijkheid 183 procent te zijn.

Hoe de solvabiliteit zich deze maand ontwikkelt zegt Delta Lloyd niet, maar de herbevestiging van de dividendverhoging stelt toch gerust.

En datzelfde geldt voor de extra bescherming die het concern het afgelopen kwartaal heeft ingebouwd tegen verdere koersdalingen op de beurs, zo als een goede verzekeraar betaamt.

Verder heeft de onderneming de blootstelling aan Ierse en Zuid-Europese staatsobligaties fors teruggebracht van 1,0 miljard euro naar nog maar 319 miljoen euro.

Kostenbesparingen
In lijn met de sector heeft ook Delta Lloyd zijn beoogde kostenbesparingen op gevoerd. De operationele kosten komen eind dit jaar al in de buurt van de doelstelling voor 2012.

Daarom heeft Delta Lloyd de doelstelling voor volgend jaar aangescherpt naar een kostenniveau van minder dan 820 miljoen euro (was 850 miljoen euro). Voor 2013 is het streven de kosten onder de 790 miljoen te laten uitkomen.

Verder blijft Delta Lloyd ambitieus en streeft het een top-drie positie na in de Nederlandse Leven en Pensioen en schademarkt.

Tegelijkertijd met de update meldde Delta Lloyd samen met Friesland Bank een joint venture op te richten in verzekeringen.

Ondanks al dit ogenschijnlijk positieve nieuws noteert het aandeel toch lager, in een aanhoudende slechte beurs, dat wel.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen