VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Homburg Invest kan geen nieuw geld ophalen bij Nederlandse beleggers

Het zwaar aangeslagen vastgoedfonds Homburg Invest mag niet langer nieuw geld bij Nederlandse beleggers ophalen. Toezichthouder AFM heeft de vergunning daartoe ingetrokken. Of de toezichthouder ook wil dat de onderneming ontbonden wordt is niet duidelijk.

Een tegenslag voor het wankelende vastgoedfonds Homburg Invest. Toezichthouder AFM heeft het fonds zijn vergunning afgenomen om nog langer te opereren als beleggingsinstelling in Nederland.

De AFM heeft Homburg Invest al ruim twee jaar op de korrel. Vorig jaar legde de toezichthouder het fonds een boete op omdat Homburg Invest ‘niet volledig en niet tijdig op informatieverzoeken van de AFM heeft gereageerd.'

Ook verwijt de AFM dat Homburg Invest geen maatregelen heeft genomen om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Te lang
Twee maanden geleden heeft Homburg Invest de Canadese rechtbank (een soort van)uitstel van betaling gevraagd (Canada is de hoofdzetel van Homburg). Het fonds deed dit naar eigen zeggen omdat het tijd nodig had om aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te voldoen.

Vanaf dat moment is in Canada een zogenoemde Monitor, een min of meer Canadese equivalent van de bewindvoerder, de overlevingskansen van Homburg aan te inventariseren. Obligatiehouders hebben vanaf dat moment geen betaling meer ontvangen van Homburg: geen terugbetaling van hun lening en ook geen rentebetaling.

Waarom de AFM juist nu de vergunning van Homburg heeft ingetrokken is niet duidelijk.

Homburg Invest verzet zich
Homburg Invest is verbolgen over het besluit van de AFM. Het fonds wilde de vergunning graag behouden en is van plan "alle nodige stappen te nemen om de beslissing van de AFM aan te vechten,"aldus topman Jan Schöningh.

Behoud van de vergunning bood Homburg naar eigen zeggen meer mogelijkheden om de enorme schuldenberg van Homburg te verminderen en de onderneming van de ondergang te redden. Als Homburg failliet gaat zal dat tot verliezen leiden onder duizenden voornamelijk Nederlandse particulieren die in het verleden obligaties van Homburg hebben gekocht.

Homburg heeft ruim 400 miljoen euro aan obligatieschuld uitstaan bij Nederlandse particulieren. Eén van de opties om onder die schuld uit te komen zou een omzetting in aandelen zijn. Onduidelijk is of dat nu nog mogelijk is.

Wat betekent het voor beleggers?
In beginsel hoeft het intrekken van de vergunning geen verstrekkende gevolgen te hebben voor beleggers. Zij kunnen hun stukken Homburg (aandelen, obligaties) verkopen aan andere beleggers, hoewel de kans klein is dat er onder de huidige omstandigheden veel interesse voor zal zijn.

Toch is het denkbaar dat de actie van de AFM tot het einde van Homburg Invest kan leiden. De toezichthouder kan bij het intrekken van de vergunning besluiten dat de betrokken onderneming geheel of gedeeltelijk binnen een bepaalde termijn moet worden afgewikkeld. Tot nu is onduidelijk of hiervan sprake is bij het intrekken van de vergunning van Homburg Invest.
Gerelateerde artikelen