VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Homburg Invest krijgt meer controle over eigen onderneming

Homburg Capital, het grootste emissiekantoor voor vastgoedbeleggingen van Nederland, wordt waarschijnlijk overgenomen door branchegenoot Annexum. Wat zijn de gevolgen hiervan voor schuldeisers van Homburg Invest?

Homburg Capital is een vennootschap binnen de Homburg Groep. Tot deze groep van ondernemingen behoren onder andere ook het geplaagde Homburg Invest en Homburg Real Estate Services.

Binnen deze groep is Homburg Capital een zelfstandige onderneming. Homburg Capital is beheerder van een aantal beleggingsinstellingen, waaronder Homburg De President, Homburg MediArena en het Homburg Eastern Europe Fund.

Toch is er ook een band met Homburg Invest. Homburg Capital bemiddelt namelijk onder meer met betrekking tot de door Homburg Invest uitgegeven Homburg Bonds.

Goed nieuws voor bondhouders?
De overname van Homburg Capital door Annexum staat los van Homburg Invest en de ‘surseance van betaling' (de Canadese CCAA-bescherming) waarin Homburg Invest in verkeert. De overname heeft dan ook geen directe gevolgen voor Homburg Invest.

De zelfstandigheid van Homburg Capital wordt benadrukt door de geuite intentie om in de toekomst een naamsverandering te ondergaan. Kennelijk wil Homburg Capital niet langer geassocieerd worden met de reputatie van ‘Homburg'.

Of dit ook betekent dat Homburg Capital niet meer zal bemiddelen tussen bondhouders, is nu nog onduidelijk.

Handelsvolume
Ondanks dat Homburg Capital een zelfstandige onderneming is en dat de overname geen directe gevolgen heeft voor Homburg Invest, lijkt het overnamenieuws wel haar effect te hebben op de handel in aandelen van Homburg Invest.

Na publicatie van het persbericht schoot de waarde van de aandelen omhoog. Even stond het aandeel zelfs 100 procent hoger. Er werden meer dan 800.000 aandelen verhandeld, een groot verschil met de dagen daarvoor.

Het valt niet uit te sluiten dat de onduidelijke zeggenschapsstructuur van de Homburg groep daar debet aan is.

Zeggenschap Richard Homburg vermindert
Intussen is het wankelende vastgoedfonds Homburg Invest bezig om baas in eigen huis te worden. De onderneming, die in een Canadese vorm van surseance verkeert, heeft de organisatie dusdanig verandert dat het zeggenschap krijgt over de zogenoemde Homco's.

Het door Homburg Invest beheerde vastgoed, deels gekocht met geld van obligatiehouders is ondergebracht in deze trits aan bv's, de Homco's.

Tot nu had de onderneming merkwaardig genoeg maar weinig te zeggen over deze Homco's en dus over het vastgoed onder beheer. De macht lag grotendeels bij oprichter en oud-topman Richard Homburg.

Aan die situatie lijkt nu een einde te komen. Homburg Invest kan nu eindelijk controle over de eigen onderneming hebben, ware het niet dat een (Canadese vorm van) bewindvoerder de scepter zwaait bij de onderneming.

Deze ontwikkeling maakt het volgens Homburg Invest gemakkelijker om over een tijdje met een herstructeringsplan naar zijn schuldeisers, ook obligatiehouders, te stappen.
Gerelateerde artikelen