VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Imtech heeft vertrouwen in toekomstige groei

Technisch dienstverlener Imtech lijkt goed op koers te liggen om de eigen doelstellingen te halen. De prestaties verschillen wel sterk per regio. De afhankelijkheid van Duitsland blijft groot.

Grote verschillen per regio en over het algemeen uitdagende marktomstandigheden, maar als totaalplaatje redelijk goed. Dat is samengevat het jaarbericht van Imtech.

Het concern passeerde voor het eerst in zijn bestaan de magische grens van vijf miljard euro omzet. Hiervan kan inmiddels circa 30 procent als GreenTech (‘groene technologie en duurzaamheidsoplossingen) worden omschreven

Voor eind 2015 is een omzetdoel van acht miljard euro geformuleerd. Er is dus nog het nodige werk aan de winkel, temeer omdat Imtech de groei voor de helft autonoom tot stand wil brengen.

Cijfers conform
Imtech boekte over 2011 een omzetgroei van 14 procent tot 5,1 miljard euro, licht hoger dan verwacht. De autonome groei beliep 5 procent.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (ebita) steeg met 11 procent tot 288,4 miljoen euro en autonoom eveneens met 5 procent.

De ebita-marge is uitgekomen op 6,1 procent, een tiende lager dan in 2010, maar wel binnen de langetermijndoelstelling van 6-7 procent.

Onderaan de streep prijkt een nettowinst van 150,4 miljoen euro, 7 procent meer dan vorig jaar. De winst per aandeel is door de uitkering van stockdividend slechts 5 cent gestegen tot 2,05 euro.

Het feit dat Imtech het dividend verhoogt van 0,65 euro tot 0,70 euro laat zien dat het bedrijf vertrouwen heeft in de eigen financiële kracht de beoogde groei te kunnen financieren.

Dit vertrouwen is mede gestoeld op het orderboek dat eind 2011 een omvang heeft van 5,8 miljard euro 12 procent meer dan een jaar geleden.

Per cluster
Het beeld bij Imtech is inmiddels bekend. In Duitsland & Oost-Europa (30 procent van de omzet en in de regio Nordic (Zweden, Noorwegen en Finland, totaal 14 procent van de omzet) groeit het concern uitstekend.

Bij onze oosterburen steeg het ebita-resultaat vrijwel volledig autonoom met 18 procent. Imtech is hier bijzonder succesvol met energie-efficiënte oplossingen. De ebita-marge in de regio Duitsland & Oost-Eruopa bleef op het bijzonder hoge niveau van 8,3 procent.

In de Nordic bedraagt de ebita-groei zelfs 39 procent, maar dat komt mede door overnames. Imtech kan hier nu vrijwel een volledig dienstenpakket aanbieden. De marge zakte weliswaar van 7,0 procent naar 6,8 procent, ruim boven het concerngemiddelde.

In de Benelux (circa 20 procent van de omzet) heeft Imtech het bijzonder lastig en daalde het resultaat met liefst 26 procent. Vooral in het gebouwensegment is de activiteit ver teruggevallen. De ebita-marge zakte hier verder van 3,5 procent tot nog maar 2,6 procent.

Imtech heeft wel maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door een verdere focus te leggen op energie en ‘groene' technologie, maar dit is volgens het concern een meerjarentraject.

In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Spanje, samen één cluster, zakte de marge van 6,0 procent tot 4,9 procent. Dit komt door margedruk in Spanje en lager renderende overnames. Vooral in Spanje heeft Imtech het zwaar, maar gelukkig heeft 40 procent van de omzet hier betrekking op langetermijn onderhoudscontracten.

Financiële positie
Imtech voelt zich comfortabel bij zijn financiële positie die zich ruim binnen de bankafspraken bevindt.
De technische dienstverlener heeft ook werk gemaakt aan het terugdringen van het werkkapitaal (van 6,9 procent tot 5,6 procent van de omzet), een zorgenkindje de laatste tijd.

Hierdoor verbeterde de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 40 miljoen euro naar 199 miljoen euro.
Imtech ligt al met al goed op koers en lijkt het financiële plaatje onder controle te hebben.

Wel zijn de prestatieverschillen per regio enorm, waarmee de afhankelijkheid van Duitsland groot is. Imtech zal dan ook groei zoeken in China, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Kazachstan.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen