VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Traditioneel verdienmodel CSM onder druk

Het traditionele verdienmodel van CSM geënt op bakkerijingrediënten staat onder druk. Tegelijkertijd ontwikkelt de beloftevolle melkzuurdivisie Purac zich niet snel genoeg.

Bestuursvoorzitter Gerard Hoetmer heeft uitdagingen genoeg op zijn bordje liggen.

Na twee winstwaarschuwingen in de tweede jaarhelft van 2011 zou het verrassingseffect bij de jaarcijfers zo ongeveer nihil moeten zijn.

Verkochte volumes van cakes, muffins en bakkerijproducten blijven onder druk staan en doorgevoerde prijsverhogingen kunnen volgens Hoetmer de grondstoffeninflatie niet bijbenen.

CSM moest vorig jaar 255 miljoen euro meer aftikken aan grondstoffen en kon daarvan slechts 231 miljoen euro aan zijn klanten doorberekenen. 

Per saldo pluste de jaaromzet vanwege dit prijseffect en de productmix wel met vier procent tot 3,1 miljard euro, maar het bedrijfsresultaat voor eenmalige lasten (ebita) slonk met 30 procent tot 151 miljoen euro.

Ondertussen raakt de rendementsdoelstelling (rendement op geïnvesteerd vermogen) van 12 procent steeds verder uit beeld. Deze was 6,8 procent (2010: 10,1 procent).

Vingertje wijzen
Tot zover het oude nieuws, dat overigens ook in 2012 zal na-ijlen. Hoetmer rekent op ‘aanhoudende volatiele grondstoffen’ met ‘fluctuerende financiële resultaten’ tot gevolg.

Overigens is het vingertje wijzen van Hoetmer richting hogere inputkosten niet heel logisch. Per saldo daalden de (eenmaands) futureprijzen van het voor CSM belangrijke tarwe, suiker en cacao in 2011 juist. Maïsprijzen bleven gemiddeld op hetzelfde niveau.

Dit roept de vraag op hoe CSM het inkoopproces heeft georganiseerd. In ieder geval wil Hoetmer meer gebruik maken van afdekcontracten om minder blootstelling te hebben aan de vermeende prijsspiraal.

Maar een wondermiddel zijn hedgecontracten niet. Wat je bespaart op de grondstoffeninkoop, verlies je veelal op de contracten en omgekeerd.

Venijn in goodwill
Toch kwam CSM ook met een onverwachte tegenvaller. Het venijn bleek in de goodwill te zitten. CSM pakt een flinke goodwillafboeking van 249 miljoen euro op haar Europese bakkerijdivisie.

Dat is ongeveer de helft van de goodwill voor die divisie op de bedrijfsbalans (512 miljoen euro) van CSM die vooral ontstond door overnames rond de millenniumwisseling.

Rode cijfers waren onontkoombaar: het nettoverlies kwam uit op 174,3 miljoen euro tegen een winst van 100 miljoen euro vorig jaar.

De afboeking is weliswaar geen directe kasuitstroom, maar het zegt alles over het kasstroomgenerend vermogen van deze voormalige sterkhouder in de komende jaren.

De prognoses ten aanzien van omzetgroei en vermogenskostenvoet zijn door CSM flink herzien.

En de verdiencapaciteit ligt door lagere consumentenbestedingen en fellere concurrentie simpelweg lager.

Het traditionele en lucratievere bakkerijkanaal wordt ingehaald door een opmars van supermarkten waar CSM goedkopere alternatieven als voorgebakken brood, muffins en cakes slijt.

Volgens Hoetmer ‘voldoet 30 procent van deze activiteiten niet aan de interne criteria’, ofwel zo’n 325 miljoen euro omzet. Nog dit jaar zal daarom ten minste 100 miljoen euro daarvan van de hand worden gedaan.

Op de goodwill voor de Amerikaanse bakkerijdivisie, die na de overname van Best Brands in 2010 flink aandikte met 200 miljoen euro, corrigeert CSM niet. Volgens Hoetmer is CSM daar weliswaar ‘strategisch goed gepositioneerd’, maar moet de winstgevendheid wel snel omhoog.

Purac heeft hulp nodig
Behalve de aderlating bij het ‘oude’ CSM, is ook groeiparel Purac, dat zich richt op bioplastics en conserveringsmiddelen voor voeding, hulpbehoevend.

Dat onderdeel heeft nog onvoldoende lucratieve contracten weten binnen te slepen, aldus Hoetmer.

En de onlangs geopende melkzuurfabriek in Thailand is op korte termijn niet voldoende rendabel.

In 2011 moest de rentabiliteit (op geïnvesteerd vermogen, roce) een veer laten. Die daalde met een derde ten opzichte van 2010 tot 12 procent.

Agressief
En dus moet de vaart erin. ‘Agressief groeien’, zoals Hoetmer dat noemt.

Voor het eerst meldt CSM nu dat Purac minder moet gaat leunen op financiering uit de, minder robuuste geworden, kasstroom van de bakkerijtak.

Nieuwe partners en allianties moeten helpen te voorzien in de financieringsbehoefte om meer op eigen benen te kunnen staan.

MEER CSM:

 10 oktober 2011

5 juli 2011

5 mei 2011

23 februari 2011

4 mei 2010

24 februari 2010

Bekijk ook het video interview:

Topman interview
CEO CSM Gerard Hoetmer
12 maart 2011


Op de hoogte blijven?

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen